2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Pazarlama Yönetimi- soru ve cevapları

 1. #1
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart Pazarlama Yönetimi- soru ve cevapları

  1-) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecine ne ad verilir?

  A) Ticaret
  B) Toptancılık
  C) Parakendecilik
  D) Pazarlama
  E) İşletme

  2-) Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamanın temel özelliklerinden biri değildir?

  A) İnsan ihtiyaçlannın doyurulmasına yönelik olması
  B) Değişimi kolaylaştırması
  C) Şekil faydası yaratması
  D) Değişken çevre koşullarında yapılması
  E) İnsanlar ve örgütler tarafından yapılması

  3-) Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemeri arasında yer almaz?

  A) Reklam mesajlarmı ve görünlülerini geliştirmek
  B) Reklam araçlarını seçmek
  C) Pazar koşullarını belirlemek ve araştırma yapmak
  D) Satış görevlilerini belirlemek
  E) Reklamlarm etkisini ölçmek

  4-) Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama karması geliştirme ilkelerinden biri değildir?

  A) Bir pazarlama elemanıyla ilgili kararın öteki elemanları da etkileyeceğinin gözönünde bulundurulması
  B) Girilecek bütün pazarlara uygulanabilecek bir karma geliştirilmesi
  C) Pazarlama karmasının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması
  D) En iyi karmayı oluşturuncaya dek çeşitli karmalar geliştirilmesi
  E) Rakiplerin pazarlama karmalarından farklı ve tüketicler için yararlı olacak bir karma oluşturulması

  5-) Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili eylemlerin kapsamına girer?

  A) Dağıtım
  B) Satış
  C) Mal
  D) Fiyat
  E) Pazarlama yönetimi

  6-) Pazarlama yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Malların pazara ulaşmasını sağlamak
  B) Tüketicilere mallar hakkında bilgi vermek
  C) Satış sonrası hizmet sağlamak
  D) Tüketicilerin ihtiyaçlarmı karşılamak
  E) Talep yaratmak

  7-) Bir işletme, özellikleri birbirinden farklı birden çok pazara girecekse sistem yaklaşımına göre nasıl bir yol izlemelidir?

  A) Her pazar için farklı reklam programı uygulamalıdır
  B) Her pazar için farklı mal tasarımı yapmalıdır
  C) Her pazar için farklı fiyat saptamalıdır
  D) Her pazar için ayrı dağıtım kanalı kullanmalıdır
  E) Her pazar için ayrı pazarlama karması oluşlurmalıdır

  Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktörlerden biridir?

  A) Üst yönetim
  B) Üretim
  C) Aracılar
  D) Finans
  E) Araştırma-Geliştirme

  9-) Aşağıdakilerden hangisi, pazarlamanın genel çevre koşulları arasında yer almaz?

  A) Pazar koşulları
  B) Demografik koşullar
  C) Ekonomik koşullar
  D) Teknolojik koşullar
  E) Kültürel koşullar

  10-) Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel pazarlar arasında yeralmaz?

  A) Devlet pazarı
  B) Aracılar pazarı
  C) Üreticiler pazarı
  D) Kurumlar pazarı
  E) Tüketiciler pazarı

  11-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin gireceği pazarı belirlerken gözönünde bulundurması gereken faktörler arasında yer almaz?

  A) Pazarda geçerli yasal sınırlamalar
  B) Pazardaki mevcut iletişim kanalları
  C) Tüketicilerin satınlama alışkanlıkları
  D) Pazarın büyüklüğü
  E) Pazarın ekonomik yapısı

  12-) Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarları birbirinden farklı kılan etkenlerden biri değildir?
  A) Fiziksel çevre koşulları
  B) Ekonomik yapı
  C) Satınalma davranışları
  D) Yasal düzenlemeler
  E) Öğrenim düzeyi

  13-) Satınalma kararı verme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Seçeneklerin tanınması
  B) Seçeneklerin değerlendirilmesi
  C) Alım kararının verilmesi
  D) İhtiyaçların ortaya çıkması
  E) Alım sonrası davranışlar

  14-) Tüketicilerin malı satın alacaklarını umarak, malı kitle halinde üretip, kitle halinde dağıtmaya ne ad verilir?

  A) Bütünleşik pazarlama
  B) Makro pazarlama
  C) Tüm pazar yöntemi
  D) Pazar bölümleme yöntemi
  E) Mala yönelik pazarlama

  15-) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir?

  A) Pazara uygun ve etkili pazarlama karmalarının geliştirilmesi
  B) Pazar bölümünün ihtiyaçlarının daha iyi saptanması
  C) Pazarlamanın daha bilinçli ve etkili hale gelmesi
  D) Yeni pazar fırsatlarının ele geçirilmesi
  E) Pazarlama maliyetlerinin azalması


  cevap anahtarı

  1 D
  2 C
  3 C
  4 B
  5 E
  6 E
  7 E
  8 C
  9 A
  10 E
  11 B
  12 E
  13 D
  14 C
  15 E
  PAZARLAMA YÖNETİMİ

  1) 1900’ lü yıllarda H.Ford’ un otomobil satışlarını arttırmak için üretimi verimli kılmaya ve seri halinde üretim yaparak maliyetleri düşürmeye çalışması hangi pazarlama anlayışının sonucudur?
  A) Satışa yönelik pazarlama anlayışı
  B) Mamule yönelik pazarlama anlayışı
  C) Üretime yönelik pazarlama anlayışı
  D) Pazara yönelik pazarlama anlayışı
  E) Toplumsal pazarlama anlayışı

  2) Pazarlama karmasını oluşturan değişkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
  A) Tutundurma
  B) Tüketici
  C) Fiyat
  D) Dağıtım
  E) Mamul

  3) Karar vericiye bilgiyi sürekli toplayan, depolayan, analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütününe ne ad verilir?
  A) Pazarlama araştırması
  B) Pazarlama bilgi sistemi
  C) Birinci dereceden veri
  D) İkinci dereceden veri
  E) Projeksiyon yöntemi

  4) Aşağıdakilerden hangisi insanın terleme miktarını ölçerek, duyduğu heyecanın derecesini saptamak amacıyla kullanılmaktadır?
  A) Odimetre
  B) Psiko-galvonometre
  C) Gizlenmiş göz kamerası
  D) Direkt gözlem
  E) Projeksiyon yöntemi

  5) Tüketici satın alma kararını etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
  A) Pazarlama faktörleri
  B) Kişisel faktörler
  C) Ekonomik faktörler
  D) Sosyal faktörler
  E) Politik faktörler

  6) Aşağıdakilerden hangisi referans gruplarının tüketiciler üzerinde uygulayabileceği güçlerden biri değildir?
  A) Bilgilendirme gücü
  B) Zorlayıcı güç
  C) Uzman gücü
  D) Ödül gücü
  E) Ceza gücü

  7) Aşağıdakilerden hangisi, endüstriyel pazar türleri arasında yer almaz?
  A) Üreticiler pazarı
  B) Aracılar pazarı
  C) Kurumlar pazarı
  D) Tüketiciler pazarı
  E) Devlet pazarı

  Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel alıcıların satın almada kullandığı yöntemlerden, biri değildir?
  A) Tetkik
  B) Örneklendirme
  C) Siyasi durum
  D) Tanımlama
  E) Müzakere edilmiş sözleşmeler

  9) Ürünler arasındaki ani ve ölçülebilir etkileşimlerden hareketle talep tahminine yardımcı olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Stoklar
  B) İkame ve tamamlayıcı ürünler
  C) Fiyat
  D) Tüketici gelirleri
  E) Tüketici beğeni ve tercihleri

  10) Mevsimlere bağlı olarak dondurma, meşrubat, giysi vb. ürün taleplerine ne ad verilir?
  A) Sağlıklı olmayan talep
  B) Aşırı talep
  C) Düzensiz talep
  D) Negatif talep
  E) Sıfır talep

  11) Bireylerin kişisel gereksinme ve isteklerini gidermek amacıyla satın aldığı mallara ne ad verilir?
  A) Üretim ürünleri
  B) Yatırım ürünleri
  C) Endüstriyel ürün
  D) Tüketim ürünleri
  E) İkame ürünler

  12) Bir ürünle ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlarda üreticinin sorumluluğunu ortaya koyan bildirime ne ad verilir?
  A) Ürün güvencesi
  B) Servis sorumluluğu
  C) Ürün sorumluluğu
  D) Yasal yaptırım sorumluluğu
  E) Etik sorumluluk

  13) Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda ya da değişik yerlerde ve değişik zamanlarda, pazarda uygulanan fiyata ne ad verilir?
  A) Normal fiyat
  B) Güvenceli fiyat
  C) Tek fiyat
  D) Gerçek Fiyat
  E) Kuramsal fiyat
  14) Aşağıdakilerden hangisi maliyetler ya da rekabet üzerinde odaklanma yerine tüketici üzerinde yoğunlaşmayı gerektiren fiyatlama yöntemidir?
  A) Talebe dayalı fiyatlama
  B) Belirli bir kar hedefine dayanan fiyatlama
  C) Başa baş analizi ile fiyatlama
  D) Marjinal maliyetlere dayalı fiyatlama
  E) Değişken maliyetlere dayalı fiyatlama

  15) Kömür endüstrisinde yaz ayları için yapılan indirim aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
  A) İşlevsel indirim
  B) Ticaret indirimi
  C) Nicelik indirimi
  D) Peşin ödeme indirimi
  E) Mevsimlik indirim

  16) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarındaki yardımcı kurumlardan biri değildir?
  A) Sigorta şirketleri
  B) Bankalar
  C) Acenteler
  D) Reklam ajansları
  E) Taşıma şirketleri

  17) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarında meydana gelen akışlardan biri değildir?
  A) Fiziksel akış
  B) Üretim akışı
  C) Tutundurma faaliyetlerinin akışı
  D) Bilgi akışı
  E) Sahipliğin akışı

  1 Aşağıdakilerden hangisi kanal yapısını etkileyen değişkenlerden biri değildir?
  A) Pazar faktörleri
  B) Ürün faktörleri
  C) Firmaya ilişkin faktörler
  D) Çevresel faktörler
  E) Tutundurma faktörleri

  19) Aşağıdakilerden hangisi mağazasız perakendecilik uygulamalarından biridir?
  A) Tüketici kooperatifleri
  B) Gönüllü zincirler
  C) Kapıdan kapıya satış
  D) Perakendeci kooperatifleri
  E) Perakendeci grupları

  20) Bölümlü mağazalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bölümlü mağaza, tüketicilere geniş ve derin ürün dizileri ve yoğun tüketici hizmetleri sunan büyük ölçekli perakende mağaza türüdür.
  B) Self servise dayalı çalışan, çeşitleri az ve gıda ürünlerinin ağırlıkta oldukları mağazalardır.
  C) Kişisel ya da aileye yönelik tüketime, kullanıma yönelik çok çeşitli ürünlerin bir çatı altında tüketicilere sunumu söz konusudur.
  D) Gıda ürünleri, çocuk, kadın, erkek giysileri, mobilyalar, ev eşyaları ayrı ayrı bölümlerde satışa sunulur.
  E) Gima bu mağazalara örnek olarak verilebilir.

  21) Aşağıdakilerden hangisi toptancıların perakendecilere yönelik işlevlerinden biri değildir?
  A) Mağaza düzeninde planlamada tasarımda malzeme spesifikasyonlarında yardımcı olmak
  B) Ticari kredi açmak, konsinye satış yapmak yoluyla finansal yardımda bulunmak
  C) Çeşitli tedarik kaynaklarından aldıkları ürünlerle geniş bir ürün çeşidi sunmak
  D) Yeni ürünlerin rakiplerin fiyatları, faaliyetleri gibi konularda perakendeciyi bilgilendirmek
  E) Üreticileri üretime teşvik edebilirler, üretimi planlamalarına yardımcı olmak

  22) Tüketicileri bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemlerine ne ad verilir?
  A) Kişisel satış
  B) Tutundurma
  C) Reklam
  D) Halkla ilişkiler
  E) Sponsorluk

  23) Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma çabaları arasında yer almaz?
  A) Para iadeleri
  B) Geçici fiyat indirimleri
  C) Kupon verme
  D) Alıcılar arasında yarışma düzenleme
  E) Konsinye ürün verme

  24) Tutundurma bütçesinin oluşturulmasında kullanılacak en mantıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Satışların yüzdesi yöntemi
  B) Rekabetçi eşitlik modeli
  C) Keyfi bütçe belirleme yöntemi
  D) Amaç ve görev yöntemi
  E) Ayırabildiğin kadar bütçeleme yöntemi

  25) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstünlüklerinden biri değildir?
  A) Geri bildirim anında olur.
  B) Hedeflenmiş mesaj vardır.
  C) Bilgi verme kolaydır.
  D) Ulaşım ve sıklık az olabilir.
  E) Demostrasyon (gösterim) yapılabilir.

  26) Aşağıdakilerden hangisi niteliksel performans ölçülerinden biri değildir?
  A) Satış kotaları
  B) Satışçının tutumları
  C) Müşteri tatmini
  D) İletişim becerileri
  E) Ürün bilgisi

  27) Kişisel satış sürecinde müşteriyle ilk görüşmenin yapılıp iyi niyet oluşturulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sunuş
  B) Yaklaşma
  C) İhtiyaç keşfi
  D) İtirazların ele alınması
  E) Ziyaret öncesi planlama

  2 Aşağıdakilerden hangisi reklam yönetimiyle ilgili karar alanlarından biri değildir?
  A) Reklam amaçlarının oluşturulması
  B) Bütçenin belirlenmesi
  C) Mesaj ve medya kararlarının alınması
  D) Duyurum olanaklarının araştırılması
  E) Etkinliğinin değerlendirilmesi

  29) Yumuşatıcı reklamlarında oyuncak ayı ya da beyaz eşya reklamındaki robot kullanılması aşağıdaki mesaj sunum yöntemlerinin hangisinde söz konusudur?
  A) Tanıklık
  B) Bilimsel kanıt
  C) Yaşam biçimi
  D) Yaşamdan kanıt
  E) Sembolik kişilikler

  30) Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinden biridir?
  A) Ticari indirimler
  B) Armağan dağıtımı
  C) Kupon dağıtımı
  D) Örnek ürün dağıtımı
  E) Yarışma ve çekilişler

  31) Lisans verme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yurt dışındaki işletmeye lisans veren (lisansör) işletme bir üretim sürecini, markayı, patenti veya teknik bilgiyi belirli bir bedel karşılığı sağlar.
  B) Lisansı satın alan işletme (lisansiye) böylelikle bir üretim tekniğini ya da tanınmış bir markayı araştırma geliştirme masraflarına katlanmaksızın elde etmiş olur.
  C) Malların satışı ihracatçı tüccar, ihracat acentesi veya kooperatif işletme gibi aracı kuruluşların sorumluluğundadır.
  D) Lisans vermenin avantajı; dış pazarlara düşük maliyetle girebilmesidir.
  E) Dış pazarlara girmek için fazla çaba gerekmez.

  32) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında üretimin, yerel bir işletme ile ortaklığa girişilerek yapıldığı uluslar arası pazarlara giriş yöntemidir?
  A) Dolaylı ihracat
  B) joint venture
  C) Lisans verme
  D) Doğrudan yatırım
  E) Dolaysız ihracat

  33) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslar arası pazarlamada dikkate almaları gereken demografik çevre faktörlerinden biri değildir?
  A) Nüfus
  B) Nüfus yaş ortalaması
  C) Nüfusun mesleklere göre dağılımı
  D) Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
  E) Nüfusun gelir düzeyi

  34) Aşağıdaki amaçlardan hangisi tedarik zinciri yönetimi amaçlarından biri değildir?
  A) Karı maksimize etmek
  B) Maliyetleri düşürmek
  C) Müşteri tatmini arttırmak
  D) Daha verimli çalışmak
  E) Üretim sürecini geliştirmek

  cevap anahtarı1. C
  2. B
  3. B
  4. B
  5. E
  6. E
  7. D
  8. C
  9. B
  10. C
  11. D
  12. A
  13. D
  14. A
  15. E
  16. C
  17. B
  18. E
  19. C
  20. B
  21. E
  22. B
  23. E
  24. D
  25. D
  26. A
  27. B
  28. D
  29. E
  30. A
  31. C
  32. B
  33. E
  34. E  alıntıdır....
  Ruhum kadar pis vede kirli sakalım.

 2. #2
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  Türkiye'nin üç büyükleri; Mustafa,Kemal,ATATÜRK!

  Standart ---> Pazarlama Yönetimi- soru ve cevapları

  Teşekkürler  ÖNCE VATAN
  TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR

  http://i.hizliresim.com/YrBBZZ.jpg

Sistem Bilgileri

Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir!
Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2019

Uyarı

5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesine göre üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Yer sağlayıcı olarak hizmet veren sitemiz hakkında alsancak lazer epilasyon yapılacak tüm hukuksal Şikayetler ile ilgili iletişime geçilmesi halinde size dönüş yapacaktır.

istanbul escort escort bayan ümraniye escort Limanbet Betpas izmir escort ankara escort bonus veren siteler en güvenilir bahis siteleri Tipobet imajbet Elexbet Marsbahis bahis forum bahis forum beinsports izle queenbet Kalebet Slotbar Nakitbahis Savoybetting Piabet escort istanbul escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa ankara escort betboo ataşehir escort bayan ümraniuye escort bayan kadıköy escort bayan