Döviz Piyasası Katılımcıları

Bu piyasayı oluşturan başlıca katılımcılar şöyledir;
- - Bankalar
- - Hazine
- - Merkez Bankaları
- - İşletmeler
- - Aracılar
- - Bireyler

Ticari bankaların bu piyasada olma sebepleri ;
- - Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak,
- - Kendi döviz pozisyonlarını hedefleri doğrultusunda tutmak ve yönetmek,
- - Çeşitli enstrümalardan yararlanarak kar etmek,….olarak sıralanabilir.
Merkez Bankaları ;
- - Uyguladıkları para politikaları ile paralel döviz kuru politikasını oluşturmak,
- - Döviz rezervlerini yönetmek,
- - Yerel paranın değerini korumak,
gibi amaçlar doğrultusunda döviz piyasasında aktif işlemci olarak yer alırlar.
Hazine ;
- - Bütçe açıklarının finansmanı amacıyla finansal varlık ihraç etmek,
- - Dış borç stokunu yönetmek ,…..Hazine’nin bu piyasada yer alma nedenleri olarak sıralanabilir.
İşletmeler ise ;
- - Dış ticaret işlemlerinin finansmanını sağlamak ve döviz pozisyonlarını yönetmek,
- - Döviz risk ve maliyetlerinin minimize etmek,
- - Uluslararası yatırım,…gibi konular için döviz piyasalarını katılımcı olurlar.