ARZI VE TALEBİ ETKİLEYEN O MALIN FİYATI DIŞINDAKİ FAKTÖRLER
1-Talep Kaydırıcı Faktörler:
A-Tüketici Geliri: Tüketici geliri artarsa talep artar.
-Engel Eğrisi
Mtx=f(G)
Bunu grafikle gösterirsek engel eğrisini elde ederiz (Gelir-Tüketim eğrisi)
-Gelir arttıkça toplam harcama içinde besin mallarının payı azalır(e<1)
-Giyim ve lojman harcamaları gelirle aynı oranda artar(e=1)
-Gelir arttıkça kültür, eğlence, sağlık, ulaşım harcamaları artar(e>1)

-Talebin Gelir EsnekliğiB-İkame ve Tamamlayıcı Mallar: İkame olan malın fiyatı artarsa asıl malın talebi artar. Tamamlayıcı malın fiyatı artarsa asıl malın talebi düşer.

-Talebin çapraz esnekliği:C-Zevk ve Alışkanlıklar: Bir mala olan ilgi artarsa talep artar(malın moda olması)
2-Arz Kaydırıcı Faktörler
A-Üretim Faktörlerinin Fiyatı: Üretim faktörleri fiyatı artarsa maliyetler artar, arz azalır.
B-Öteki Mal ve Hizmetlerin Fiyatı: Fiyatı artan malı üretmek cazip hale gelir fiyatı sabit olan malın arzı azalır.
C-Üretim Teknolojisi: Teknolojik artış verimliliği artırıp maliyetleri düşürür bu da arzı artırır.