porno
4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Otonom Sinir Sistemi İlaçları

 1. #1
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart Otonom Sinir Sistemi İlaçları

  Vücut fonksiyonlarını düzenleyen ve kontrol eden temel sistemler, sinir sistemi ve endokrin
  sistemdir. Bu iki sistemin temel farkı, bilginin iletilmesi şeklindedir. Endokrin sistemde iletim,
  esas olarak kanda oluşan kimyasal maddelerle olur. Oysa sinir sisteminde sinir lifleri
  boyunca bir elektriksel iletim söz konusudur. Ancak sinir hücreleri arasında da iletim bazı
  kimyasal aracılarla sağlanır. Bu kimyasal iletimi, sinir uçlarından çok küçük miktarlarda
  salıverilen transmiter veya "nöromediyatör" denen maddeler yapar. Salıverilen kimyasal
  aracı sinaps aralığını geçer ve özel reseptörler üzerine bağlanarak postsinaptik (sinaps
  sonrası) hücreyi etkiler.
  Sinir sistemi iki büyük fonksiyonel alt gruba ayrılabilir.
  Otonom sistem: Aktivitesi bilinç kontrolü altında değildir. Örneğin iç organların fonksiyonları
  (Kalp atışı, sindirim, dolaşım, boşaltım gibi).
  Somatik Sistem: Fonksiyonları bilinç kontrolü altındadır. Örneğin çizgili kasların hareketleri.
  Otonom sinir sistemi ilaçları ya otonom sinir sisteminin kendisini veya otonom sinir sistemi
  tarafından kontrol edilen hücreler üzerindeki reseptörleri etkiler.
  Otonom sinir sistemi de iki alt gruba ayrılabilir.
  ■ Sempatik Sistem
  ■ Parasempatik Sistem
  Her iki sistem de kalp, solunum yolu düz kasları, gözbebeği ve mesane gibi yapıları kontrol
  eder. Sempatik sistem, ayrıca birçok damar düz kası, dalak ve tükrük bezlerini de yönetir.
  Normal şartlar altında kalp, göz, sindirim kanalı, mesane, bronşlar ve tükrük bezleri parasempatik
  sistemin kontrolü altındadır. Oysa, kan damarları daha çok sempatik sistemin
  yönetimindedir. Sinir ucu ile kontrol edilen organ hücresi arasında (nöroefektör kavşak) iletimi
  sağlayan kimyasal aracı, sempatik sistemde noradrenalin; parasempatik sistemde ise
  asetilkolin (ACh) dir. O nedenle sempatik sisteme adrenerjik sistem, parasempatik sisteme
  de kolinerjik sistem denir. Bu kimyasal aracılar, kendilerine özgü reseptörleri aktive ederek
  etkilerini gösterirler. Bu reseptörler de adrenerjik veya kolinerjik reseptörler adını alır. Adrenerjik
  reseptörler fonksiyonları bakımından alfa ve beta olarak ikiye ayrılabilir. Kolinerjik reseptörler
  de nikotinik ve muskarinik reseptörler olarak gruplandırılabilir. Ancak kolinerjik
  sistemde sinir ucunun etkilediği efektör hücredeki reseptörler, genellikle muskarinik tiptedir.
  Sempatik ve parasempatik sistemin ortak bir özellikleri de santral sinir sistemi dışında
  - 45 -
  gangliyonlarının bulunmasıdır. Buna otonom gangliyon denir.
  Otonom sini r sisteminde bi ldi¤iniz reseptör t ipler i nelerdi r?
  Otonom uyarıların değişik organlardaki etkileri:
  Kalp: Sempatik uyarım (stimülasyon) kalbin atış sayısını ve kasılma gücünü artırır. Parasempatik
  stimülasyon kalbin atış sayısını azaltır, ancak kasılma gücü üzerine pek fazla etki
  göstermez.
  Damarlar: Sempatik alfa reseptörlerin aktivasyonu arterler, arteriyoller ve venleri kasar;
  beta reseptörlerin aktivasyonu ise iskelet kası arterlerini genişletir. Parasempatik stimülasyon
  kan damarları üzerine pek etkili değildir, çünkü kan damarlarında pek kolinerjik etkinlik
  kontrol söz konusu değildir.
  Sindirim Kanalı: Sempatik stimülasyon sindirim kanalı aktivitesini azaltır, parasempatik
  stimülasyon ise artırır.
  Göz: Sempatik stimülasyon gözbebeğini genişletir (midriyazis), parasempatik stimülasyon
  ise daraltır (miyozis).
  Solunum Sistemi: Solunum yolu düz kaslarını sempatik stimülasyon gevşetir, parasempatik
  stimülasyon ise kasar.
  Otonom sinir sistemi ilaçları sempatik ve parasempatik sistemi direkt veya indirekt yolla etkiler.
  2. SEMPATOMİMETİK (ADRENERJİK) İLAÇLAR
  Bu ilaçlar sempatik sinir sisteminin etkilerini taklid ederler ve başlıca 2 grup altında toplanabilirler:
  - Katekolaminler: Adrenalin, noradrenalin, izoprenalin (izoproterenol) ve dopamin bu
  gruptadır. İzoprenalin dışındakiler vücutta sentez edilebilir.
  - Katekolamin olmayan sempatomimetik ilaçlar
  - 46 -
  ?
  ?
  2.1. Katekolaminler
  Adrenalin : Bu grup, ilaçların prototipidir. Hem alfa, hem de beta reseptörleri etkiler.Ancak
  bu etkiler konsantrasyona da bağımlıdır. Düşük konsantrasyonlarda beta, yüksek konsantrasyonlarda
  alfa etki üstündür.
  Düşük dozlarda damar düz kaslarındaki beta reseptörleri etkileyerek damarları genişletir
  (vazodilatasyon) ve kan basıncını düşürür. Yüksek dozlarda alfa reseptörleri etkileyerek
  damarları daraltır (vazokonstriksiyon). Kalbin kasılma gücünü ve atış hızını artırır. Dolayısıyla
  kan basıncı yükselir. Kan basıncı yükselmesine bağlı olarak gelişen refleks cevap
  sonucu kalbin atış sayısı azalır. Sindirim sistemindeki ve mesanedeki cidar kasları gevşetir,
  sfinkterleri kasar, uterustaki kasılmaları azaltır ve solunum yolu düz kaslarını gevşetir.
  Vücudun oksijen harcamasını artırır. Karaciğer ve çizgili kaslarda glukoz ve laktat üretimini
  hızlandırır.
  Endikasyonları:
  ■ Bronkospazm tedavisi
  ■ Hipersensitivite reaksiyonları, özellikle anaflaktik şok,
  ■ Lokal anesteziklerin etki süresini uzatmak
  ■ Kronik açık açılı glokom tedavisi
  ■ Kalp durması durumlarında kalbin aktivitesini düzeltmek.
  Noradrenalin (Levophed) : Sadece alfa adrenerjik reseptörler üzerine etkilidir. Damar düz
  kaslarını kasar, kan basıncını yükseltir, bunun sonucunda refleks cevaba bağlı olarak kalbin
  atış sayısı azalır. Noradrenalin anestezi sırasında gelişen hipotansiyon durumlarında
  kullanılır.
  Adrenalin ve noradrenalin ağız yolundan kullanılmaz. Genellikle parenteral yolla uygulanır.
  Cilt altından emilimi yavaştır, Adrenalin genellikle s.c., noradrenalin ise i.v. yolla uygulanır.
  İ.v. uygulama çok dikkatli yapılmalıdır, çünkü kalpte fibrilasyon gelişebilir. Karaciğerde
  parçalanır ve parçalanma ürünleri idrarla atılırlar.
  - 47 -
  ?
  Adrenalin ve noradrenalinin istenmeyen etkileri:
  ■ Huzursuzluk,
  ■ Başağrısı,
  ■ Beyin kanaması,
  ■ Kalpte ritm bozuklukları (özellikle digital ve bazı anestezik ilaçlarla birlikte
  kullanıldığında),
  ■ Dolaşan plazma hacmi ve doku perfüzyonunda azalma.
  İzoprenalin: Sadece beta reseptörleri etkiler. Vazodilatasyon yapar, kan basıncını
  düşürür. Kalbin kasılma gücünü, atış hızını ve kalp debisini artırır. Solunum yolları ve sindirim
  kanalı düz kaslarını gevşetir. Oral yolla kullanılmaz. Parenteral veya inhalasyon yoluyla
  kalbi uyarıcı ve bronş genişletici olarak kullanılır. Bronş genişletici etkisine zamanla tolerans
  gelişir.İstenmeyen etkileri adrenalininkilere benzer.
  Dopamin (Giludop): Vücutta adrenalin ve noradrenalin biyosentezi sırasında ara ürün olarak
  oluşur. Kalbin kasılma gücünü artırır. Düşük dozlarda böbrek ve iç organların damarlarını
  genişletir, yüksek dozlarda daraltır. İ.v. infüzyon şeklinde uygulanır. Kardiyojenik
  şok, septik şok ve bazı kalp yetmezliklerinin tedavisinde kullanılır. Aşırı dozlarda sempatomimetik
  etkiler, anginal ağrı, aritmi, bulantı ve hipertansiyon yapabilir.
  Dobutamin (Dobutrex): Daha çok kalbin kasılma gücünü ve atış hızını artırır. Oral yolla
  emilmez. i.v. verildiğinde etkisi kısa sürer. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılabilir.
  Ancak atriyal fibrilasyon yapabileceği unutulmamalıdır. Dopamin gibi kullanılır.
  KanLı BıçakLı DeğiL Bu Aşk..

  ZanLı ve YasakLı..

  Dönüşünün Canı Cehenneme..

  Yaramda Gidişin SakLı..!!

 2. #2
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Otonom Sinir Sistemi İlaçları

  2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar
  2.2.1. Alfa Reseptörleri Etkileyenler
  Efedrin: Etkileri ve yan tesirleri adrenalininkilere benzer. Bronş genişletici, nazal dekonjestan
  olarak, gece işemelerine karşı ve kişide uyanıklık hali oluşturmak için kullanılır. Kardiyovasküler
  hastalığı olanlarda ve hipertiroidililerde dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü kalbi
  uyarıcı etkisi vardır. Bu gruptaki diğer ilaçlar şunlardır:
  Fenilefrin (Fenilefrin)
  Metaraminol (Araminum)
  - 48 -
  Metoksamin (Vasoxyl)
  Etilefrin (Effortil)
  Norfenefrin (Novadral)
  Heptaminol (Cotesor)
  Hepsi antihipotansif olarak kullanılır.
  Bu grup ilaçlardan bazıları nazal dekonjestan olarak kullanılır. Bunlar burun mukozasındaki
  arteriyolleri daraltır ve burundaki şişkinliği gidererek, burun tıkanıklığını geçirir. Genelde
  burun damlası veya aerosol şeklinde kullanılır. Ancak mukozalardan emilerek sistemik
  sempatomimetik yan tesirler oluştururlar. Diğer bir sakıncası da ilaçların etkisi geçtikten
  sonra tekrar konjestiyon oluşmasıdır. En çok kullanılanlar şunlardır:
  Nafazolin (Pervil)
  Tetrahidrazolin (Tyzine)
  Ksilometazolin (Otrivin)
  Oksimetazolin (Afrin)
  2.2.2. Beta Reseptörleri Etkileyenler
  Bazılarının bronkodilatör etkileri belirgindir. Bunlar daha çok bronşiyal astma ve bronkospazm
  tedavisinde kullanılır. Ancak kardiyovasküler hastalığı olanlarda ve hipertiroidililerde
  çok dikkatli olmak gerekir. En çok kullanılanlar:
  Orsiprenalin (Alupent)
  Salbutamol (Ventolin)
  Terbutalin (Bricanyl)
  Bazılarının uterus gevşetici etkileri daha belirgindir. Örneğin Ritodrin (Pre-par) erkendoğumu
  durdurmak için parenteral veya oral yolla kullanılmaktadır. Bazıları da vazodilatör
  olarak kullanılır. Örneğin Nilidrin (Dilatol).
  - 49 -
  3. SEMPATOLİTİK İLAÇLAR
  Sempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla oluşan etkileri ortadan kaldırır veya engellerler.
  Bunlar da etkiledikleri reseptör tipine ve etki gösterdikleri yere göre 3 grup altında toplanabilirler.
  3.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
  En önemli etkileri damar düz kaslarını gevşetmeleri ve buna bağlı olarak kan basıncını
  düşürmeleridir. Yan tesir olarak ortostatik (postüral) hipotansiyon (yatar veya oturur durumda
  iken birdenbire ayağa kalkınca kan basıncının birden düşmesi) oluştururlar. Refleks
  yolla taşikardi yaparlar. Zamanla vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak dolaşan kan
  hacmini artırırlar. Böylece hipotansif etkilerine karşı tolerans gelişebilir.En çok kullanılanlar,
  Fenoksibenzamin (Dibenzyline)
  Fentolamin (Regitin)
  Prazosin (Minipress): Bugün antihipertansif amaçla kullanılmaktadır.
  Ergot (Çavdar Mahmuzu) Alkaloidleri: Alfa reseptörler üzerine parsiyel agonist tipte etki
  gösterirler (Ortamda agonist yokken agonist gibi, agonist varken antagonist gibi davranırlar).
  Bu etki yanında direkt etkileriyle de damarları büzebilirler. Bunlardan en çok kullanılanlar
  aşağıdakilerdir.
  Ergotamin Tartrat (Cafergot): Migren tedavisinde kullanılır.
  Metizerjid (Deseril): Migrende profilaktik olarak kullanılır.
  Ergonovin Maleat (Methergin): Adrenerjik bloke edici etki çok azdır ve kuvvetli oksitosik
  etki yapar (uterus düz kasını kasar). Doğum sonu kanamaları azaltmak için kullanılır.
  Yan Tesirleri: Bulantı, kusma ve damarlarda kuvvetli vazokonstriksiyon yaptıklarından
  ekstremite uçlarında gangrene yol açabilirler.
  - 50 -
  3.2. Beta Adrenerjik reseptörleri Bloke Edenler
  3.2.1. Farmakolojik Etkileri
  ■ Kalbin atış hızını ve kasılma gücünü azaltırlar. Koroner kan akımını ve kalbin
  oksijen tüketimini azaltırlar. Kan basıncını düşürürler.
  ■ Solunum yolu düz kaslarını kasarlar.
  ■ Karbonhidrat ve yağ metabolizmasını etkilerler.
  3.2.2. Tedavide kullanılışları
  ■ Hipertansiyon tedavisi,
  ■ Angina pektoris nöbetlerini önleme
  ■ Bazı aritmilerin tedavisi
  ■ Myokard infarktüsü tedavisi
  ■ Hipertiroidi ve anksiyete (endişe, korku, kuruntu durumu) durumlarında kalp
  atım hızını azaltır.
  ■ Migren profilaksisi
  3.2.3. Yan Etkileri
  ■ Kalp yetmezliğine eğilimi artırırlar.
  ■ İlaç birdenbire kesilmemelidir. Angina, aritmi ve myokard infarktüsü riski artar.
  ■ Astmalılarda ve akciğer hastalığı olanlarda bronkospazma yol açabilirler.
  ■ İnsülinin hipoglisemik etkisini güçlendirir ve tedavi gören diyabetlilerde hipoglisemi
  gelişebilir.
  ■ Alerjik cilt döküntüsü ve ilaç ateşi yapabilirler.
  ■ Uzun süreli kullanımları, yorgunluk, depresyon, psikolojik ve seksüel bozukluklara
  yol açabilirler.
  - 51 -
  En çok kullanılan beta blokörler:
  ■ Propranolol (Dideral)
  ■ Oksprenolol (Trasicor)
  ■ Pindolol (Visken)
  ■ Nadolol (Betadol)
  ■ Atenolol (Tensinor)
  ■ Metoprolol (Beloc, Lopresor)
  ■ Asebutolol (Prent)
  ■ Labetolol (Trandate): Bu ilaç beta reseptörler yanında alfa reseptörleri de
  bloke eder.
  3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri
  Adrenerjik sinir uçlarındaki aktiviteyi inhibe ederler ve daha çok hipertansiyon tedavisinde
  kullanılırlar. Bu yüzden antihipertansif ilaçlar arasında incelenecektir.
  4. PARASEMPATOMİMETİK (KOLİNERJİK) ETKİLİ İLAÇLAR
  4.1. Parasempatomimetikler
  4.1.1. Farmakolojik Etkileri
  ■ Kalbin kasılma gücünü azaltırlar
  ■ Kalbin atış hızını azaltırlar Vazodilatasyon yaparlar
  ■ Kan basıncını düşürürler.
  ■ Sindirim kanalı salgılarını ve hareketlerini artırırlar.
  ■ Uterus, üreter, mesane ve solunum yolu düz kaslarını kasarlar.
  ■ Ter, tükrük ve gözyaşı salgılarını artırırlar.
  ■ Gözbebeğinin büzülmesine (myozis) neden olurlar.
  - 52 -
  4.1.2. Bu Etkileriyle İlgili Olarak En Çok Kullanıldığı Yerler
  ■ Gastrointestinal kanal ve mesane tonusunu (gücünü) artırmak için,
  ■ Glokom tedavisi,
  ■ Bazı kas gevşetici ilaçların etkisini sona erdirmek,
  ■ Atropin, trisiklik antidepresanlar ve antikolinerjik ilaç zehirlenmeleri
  ■ Myastenia gravis tedavisi.
  4.1.3. Yan Etkileri
  ■ Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare (ishal), aşırı terleme, burun akması, görme
  bozukluğu, solunum güçlüğü.
  4.1.4. Kontrendikasyonları (Kullanılmaması Gereken Durumlar)
  ■ Gastrointestinal kanal ve üriner sistemdeki mekanik tıkanıklıklar.
  ■ Hipertiroidizm
  ■ Bronşiyal astma
  ■ Peptik ülser
  ■ Koroner kalp hastalıkları.
  4.1.5. Bu Gruptaki Önemli İlaç Örnekleri
  ■ Asetil Kolin: Etkisi çok kısa sürdüğünden ilaç olarak pek kullanılmaz.
  ■ Karbakol (Doryl)
  ■ Betanekol (Urecholine)
  ■ Pilokarpin (Pilocarsol)
  ■ Aseklidin (Glaucostat)
  - 53 -
  4.2. Antikolinesteraz İlaçlar
  Vücutta kolinerjik sinir ucundan salıverilen asetilkolinin metabolize olmasını önleyen ve
  böylece asetilkolinin etkisini artıran ilaçlardır. Onlar da parasempatomimetik etki gösterirler
  ve aynı amaçlarla kullanılırlar. En çok kullanılanlar şunlardır:
  ■ Fizostigmin
  ■ Neostigmin (Prostigmine)
  ■ Piridostigmin (Mestinon)
  ■ Edrofonyum (Tensilon)
  Bu grup ilaçlardan bazıları (Organofosfatlı insektisidler) böcek öldürücü (insektisid) olarak
  tarım zararlılarına karşı kullanılır. (Bazı durumlarda da kimyasal savaş aracı olarak kullanılmaktadır).
  Sıklıkla zehirlenmelere yol açabilirler. Zehirlenme belirtileri az önce sözü edilen
  parasempatomimetik etkilerin artması şeklinde görülebilir. Örneğin; tükrük, bronş ve burun
  salgılarında artma, myozis, bulantı, kusma, diyare, idrar tutamama, bronkospazm, nefes
  darlığı, bradikardi (kalp atış sayısında azalma), hipotansiyon, çizgili kaslarda seyirmeler ve
  istem dışı hareketler, güçsüzlük, bilinç bulanıklığı, konuşma güçlüğü ve konvülsiyonlar gelişebilir.
  Tedavisi için önce 2-4 mg i.v. veya i.m. atropin verilir. 3-10 dakikada bir 2 mg atropin dozu
  tekrarlanır ve tedaviye atropin zehirlenme belirtileri ortaya çıkıncaya kadar devam edilir.
  Bu tedaviye ilaveten Obidoksim ve Pralidoksim (PAM) gibi kolinesteraz enzimini reaktive
  eden ilaçlar da verilir. Ancak bu son söylenen ilaçlar Türkiye'de henüz pazarlanmamıştır.
  5. PARASEMPATOLİTİK (ANTİKOLİNERJİK) İLAÇLAR
  5.1. Farmakolojik Etkileri
  ■ Kalbin atış hızını artırırlar (taşikardi)
  ■ Kan basıncını pek fazla etkilemezler
  ■ Sindirim kanalı, mesane ve üreter düz kaslarını gevşetirler. Eğer bu yapılarda
  spazm varsa etkileri daha belirgin olur (spazmolitik veya antispazmodik etki).
  ■ Gözbebeğini genişletirler (midriyazis)
  - 54 -
  ■ Tükrük, gözyaşı, ter, solunum yolları ve sindirim salgılarını azaltırlar.
  ■ Bronş genişletici etki gösterirler (bronkodilatör)
  5.2. Tedavide Kullanıldığı Yerler
  ■ Göz muayenelerinde midriyazis oluşturmak için,
  ■ Solunum yolu salgılarını azaltmak için (anesteziden önce),
  ■ Myokard infarktüsünden sonra gelişen bazı aritmilerin tedavisi,
  ■ Taşıt tutmasına (hareket hastalığı) karşı,
  ■ Peptik ülserde,
  ■ Diyare ve karın krampları,
  ■ Gece işemelerine (enürezis nokturna) karşı,
  ■ Mantar ve kolinerjik ilaçlarla olan zehirlenmelerin tedavisi.
  5.3. Yan Etkileri ve Uyarılar
  ■ Taşikardi
  ■ Midriyazis ve ışıktan rahatsız olma
  ■ Ağız, boğaz kuruluğu
  ■ Ciltte kızarıklık, vücut sıcaklığında artma
  ■ Glokomlu ve prostat hipertrofisi olanlarda kullanılmamalıdır.
  5.4. En Çok Kullanılan İlaçlar
  Atropin (Neospasm, Atropin): Az önce sayılan bütün etkileri gösterir ve en çok kullanılan
  ilaçlardan biridir. Zehirlenmelerinde spesifik antidot olarak Fizostigmin kullanılır.
  Skopolamin (Antinozan) : Taşıt tutmalarında tercih edilir.
  Oksifensiklimin (Daricon)
  Adifenin (Spasmo-panalgine)
  - 55 -
  Hyosin-N-Butil Bromür (Buscopan)
  Fenpiverinyum Bromür (Baralgin)
  Propantelin (Bantinova)
  Pipenzolat (Piptal)
  Tropenzilin (Palerol)
  Klinidinyum Bromür (Librax)
  Pirenzepin (Gastrozepin)
  Spazmolitik olarak kullanılırlar.
  KanLı BıçakLı DeğiL Bu Aşk..

  ZanLı ve YasakLı..

  Dönüşünün Canı Cehenneme..

  Yaramda Gidişin SakLı..!!

 3. #3
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Otonom Sinir Sistemi İlaçları

  6. OTONOM GANGLİYONLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR
  6.1. Nikotin
  Santral sinir sistemini uyarır. Düşük dozlarda tremorlar (titreme), yüksek dozlarda konvülsiyonlar
  görülür. Solunumu uyarır, yüksek dozlarda deprese eder. Taşikardi, kan basıncında
  yükselme, bazı damar yataklarında daralma, barsak hareketlerinde artma yapar. Tükrük ve
  solunum salgılarını önce artırır, sonra azaltır.
  Nikotin cilt, solunum yolu ve ağız mukozasından kolayca emilerek kana geçer. Karaciğer,
  böbrek ve akciğerlerde parçalanır. Parçalanma ürünleri böbrekler aracılığıyla atılır. Plasentadan
  fötal dolaşıma ve emzikli kadınlarda süt içine önemli miktarlarda geçer.
  Nikotin; terapötik amaçla kullanılmaz. Tütün içinde önemli miktarda bulunması nedeniyle
  etkileri halk sağlığı açısından önemli olmaktadır. Kronik toksik etkileri arasında kalp-damar
  sistemi hastalıkları, solunum yolları hastalıkları ve kanser bulunmaktadır. Nikotinin insektisid
  (böcek öldürücü) etkisi bulunmaktadır.
  6.2. Heksametonyum ve Trimetafan Kamsilat (Arfonad)
  Otonom gangliyonları bloke ederler. Hipertansif kriz tedavisinde ve kontrollü hipotansiyon
  oluşturmak, ayrıca cerrahide kanamaları azaltmak için kullanılır. Konjestif kalp yetmezliği
  sırasında gelişen akciğer ödemini de azaltabilir.
  KanLı BıçakLı DeğiL Bu Aşk..

  ZanLı ve YasakLı..

  Dönüşünün Canı Cehenneme..

  Yaramda Gidişin SakLı..!!

 4. #4
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  dυѕLєяfσяυм üує

  Standart ---> Otonom Sinir Sistemi İlaçları

  Güzel paylaşım teşekkürler.

Sistem Bilgileri

Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir!
Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2020

Uyarı

5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesine göre üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Yer sağlayıcı olarak hizmet veren sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler e-ticaret ile ilgili iletişime geçilmesi halinde size dönüş yapacaktır.

istanbul escort escort bayan ümraniye escort ankara escort imajbet Elexbet Marsbahis bahis forum beinsports izle queenbet Kalebet Slotbar Nakitbahis Savoybetting Piabet ankara escort betboo ataşehir escort bayan ümraniuye escort bayan kadıköy escort bayan mersin escort mersin escort tipobet retrobet Bahis siteleri justin tv Tjk canlı film izle tipobet365 tipobet betmatik Bahis Siteleri Canli bahis Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Canli bahis justin tv yetişkin sohbet odaları goldenbahis giriş buca escort escort konya mynet sohbet okey oyna celtabet tv celtabet kamu haber 2019 filmleri izmir escort slot oyna tombala oyna sincan escort bayan eskişehir escort onwin/ komedi filmleri/ ngsbahis