Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler

MADDE 28 - (1) Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılmış kamulaştırma bedelleri, borçlandırma bedellerinden düşülür; fazlası iade edilir; eksik kaldığı takdirde bu
[Linkleri Görebilmek için ÜYE Olmalısınız!Hemen ÜYE OL!] hükümlerine göre ilgililer borçlandırılır. Yatırılmış kamulaştırma bedelleri, borçlandırma ve/veya iade tarihi itibariyle güncelleştirilir.