Sayfa 1/4 1234 SonSon
31 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Psikoloji sözlüğü

 1. #1
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart Psikoloji sözlüğü

  A
  Abreaksiyon (Boşalım) : Acı veren bir deneyimi anımsamanın ardından gelen duygusal boşalım.

  Absurdite (Anlamsız Düşünme) : Düşünce akışının bozulması ile tutarsız düşüncelerin ve buna bağlı olarak konuşma, jest ve mimiklerin sürdürülmesi.

  Abuli (İstenç Kaybı) : Eyleme geçme ve düşünme dürtüsünde azalma, eylemin sonuçlarına karşı kayıtsızlık; nörolojik kusurla ilişkili olabilir.

  Abuse : Alkolü kötüye kullanma

  Açık (Free Floating) Anksiyete : Herhangi bir düşünceyle bağlantılı olmayan yaygın, odaklanmamış korku.

  Adiadokokinezi : Sıralı, dönüşümlü hareketleri hızla yapamama.

  Adolesan : Delikanlılık dönemi.

  Adoption : Evlat edinme.

  Aerofaji : Konversif tepki olarak hava yutma.

  Afazi : Anlamanın korunduğu ancak konuşma yetisini ileri derecede bozan bir bilişsel bozukluğun neden olduğu konuşma bozukluğudur.

  Afrodizyak : Mesir macunu, kapsaik gibi cinsel arzuyu uyandırmak ve artırmak için kullanılan maddelerdir.

  Afoni : Ses kısılması.

  Agorafobi : Açık alanlarda veya yardım alamayacağı yerlerde olma korkusu.

  Agnozi : Eşyayı tanıyamama.

  Agrafi : Yazı yazamama.

  Agresyon : Sözel ve fiziksel olabilen zor kullanan, hedefe yönelik eylem. Öfke, hiddet veya düşmanlık duygularının motor karşılığıdır.

  Ailurofobi : Kedi korkusu.

  Ajitasyon : Motor huzursuzlukla bağlantılı yoğun kaygı.

  Akalkuli : Hesap yapamama.

  Akatizi : İlaçlara ikincil olarak kaslarda öznel olarak duyumsanan gerginlik, yerinde duramama, adımlama hareketleridir. Tekrar tekrar oturup kalkmaya neden olabilir. Yanlışlıkla psikotik ajitasyon sanılabilir.

  Akrofobi : Yüksek yerlerde bulunmaktan duyulan korku.

  Alacakaranlık Durumu : Bilinçte varsanılarla giden bozulma.

  Aleksi : Önceden kazanılmış olan okuma becerisinin kaybı; yazılanları anlayamama ; görme keskinliğinin bozulmasıyla açıklanamaz.

  Aleksimiti : Kişinin duygularını veya duygudurumunu tanımlama veya farkına varma güçlüğü.

  Algofobi : Acı çekme korkusu.

  Algolagni : Acı verme veya acı duymayla ilişkili her tür cinsel davranış.

  Ambivalans ( İki Değerlilik ) : Aynı anda aynı kişideki bir şeylere karşı iki zıt dürtünün eş zamanlı varlığı.

  Amfetamin: Merkezi sinir sistemini aşırı uyaran bir ilaç.

  Amnezi ( Bellek kaybı ) : Geçmiş yaşantıları kısmen veya tümden anımsayamama; kökeni organik veya duygusal olabilir.

  Andrejoni: Erkek ve kadın özelliklerinin karışımına verilen ad.

  Androjen: Testislerin ürettiği erkeklik hormonu.

  Anestezi : Duyu yitimi.

  Anhedoni ( Hazsızlık ) : Olağan ve zevk veren tüm etkinliklerden el çekme ve ilgi kaybı, sıklıkla depresyonla ilgilidir.

  Anilingus : Anüsün bir başka kişinin ağzıyla, diliyle ya da yabancı bir cisimle uyarılması.

  Anima : Jung psikolojisinde erkekteki bilinçdışı dişil yan

  Animus : Jung psikolojisinde kadındaki bilinçdışı eril yan

  Anksiyete ( Bunaltı ) : İçten veya dışarıdan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduğu kaygı ve endişe durumu.

  Anlık : Algılanan materyalin saniyeler ile dakikalar içinde tekrarlanması veya anımsanması.

  Anoreksi: Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.

  Anozognozi ( Hastalığın Yadsınması ) : Kişinin kendisinde nörolojik bir kusur olduğunun farkına varamaması.

  Anterograd Amnezi : Zamanda belli bir noktadan önceki olayları anımsayamama.

  Antofobi : Çicek korkusu.

  Antrofobi : İnsan korkusu.

  Amok : Malaya 'da görülen akut bir saldırgan çılgınlık nöbetidir.

  Apati ( Duygusal Donukluk ) : Küntleşmiş emosyonel (duygu yüklü) ton, kayıtsızlık veya dış dünyadan kopmayla birliktedir.

  Apne : Uykuda soluk durması.

  Apraksi : Belli bir amaca yönelik hareketleri yerine getirememe.

  Aquafobi : Su korkusu.

  Asteni : Organik kaynaklı duygusal oynaklık.

  Astereognozi : Dokunarak nesneleri tanıma yetisinin yitirilmesi.

  Astazi : Ayakta duramama, yürüyememe.

  Astrafobi : Şimsek korkusu.

  Aşırı Değerlendirilmiş Fikir : Mantıksız, dirençli yanlış inanış; sanrıya göre daha az sarsılmazdır.

  Aşırı Yüksek Veya Alçak Sesli Konuşma : Normal ses ayarlanmasında kayıp; psikozdan depresyona ve sağırlığa dek uzanan patolojik durumları yansıtıyor olabilir.

  Ataksi : Kas koordinasyonunda bozukluk; kas hareketinde düzensizlik.

  Ayrıntıcılık : Konuşmanın gereksiz ayrıntılarla uzatılması ve bir türlü amaca yöneltilememesidir.

  Azalmış İçgörü : Bir durumun nesnel gerçekliğini anlama yetisinin azalması.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 2. #2
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  B

  Barbitüratlar : Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

  Basınçlı Konuşma : Düşüncelerden gelen aşırı baskı sonucunda durdurulamayan çağrışımlardan oluşan yüksek sesli konuşma

  Bastırma (Represyon) : Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması.

  Bedensel (Somatik) Sanrılar : Kişinin sürekli bedensel yakınmaları olduğu ancak bunlara temel oluşturan organik bir bozukluğun olmadığı bir durumdur. Depresyonlu hastalarda görülen somatik hezeyanlar, nihilistik veya hipokondriyak türdendir. Ancak şizofrenide görülen bedensel sanrılar biraz daha değişiktir. Kişi iç organlarının çalındığı veya başkalarının organları ile değiştirildiği gibi gerçek dışı inançlara sahiptir.

  Bell Paralizi: Yüz siniri felcidir.

  Bellek : Beyinde depolanan bilginin daha sonra bilince çağırılma işlevi.

  Bilinç : Farkındalık durumu.

  Bilinç Sislenmesi : Algı ve tutumlarda bozukluğun yanısıra, açık-seçik düşünememe.

  Bilişsel ( Kognitif ) Bozulmayla İlişkili Bozukluklar : Agnozi-duyusal izlenimlerin anlamını kavrama ve yorumlama yetisinin yitirilmesi.

  Birincil Süreç Düşünme : Dereistik, mantıksız, büyüsel düşünme için kullanılan genel terim; normalde düşlerde bulunur, normal dışında psikozda bulunur.

  Bizar (Saçma, Garip) Sanrılar : Hiçbir şekilde kabul edilmesi veya inanılması mümkün olmayan sanrılardır. Kişinin bir ölü tarafından kontrol edilmesi gibi, veya yarılan bir dağdan çıkan görünmez bir eşeğin kişiyi sürekli izlemesi gibi.

  Blok : Bir düşünce veya fikir henüz bitmemişken düşünce zincirinde ani kopma; kısa bir aradan sonra kişi ne söylemekte olduğunu veya ne söyleyecek olduğunu anımsamaz (Düşünce yoksunluğu olarak da bilinir).

  Borderline : Sınırda yada zeka kişilik bozukluğu.

  Brontofobi : Gökgürültüsü korkusu.

  Bütünlüklü Algı (İdrak=Apperception) : Kişinin kendi duyguları ve düşünceleriyle değişikliğe uğramış algı.

  Büyüklük Hezeyanı : Megalomanik hezeyan.

  Büyüsel (Majik) Düşünme : Bir tür dereistik düşünce; çocukların preoperasyonel (işlem öncesi) (Jean Piaget) evresindekine benzer düşünme; burada düşünceler, sözcükler veya eylemler güç kazanırlar (Örneğin olaylara neden olabilir, ya da bunları engelleyebilirler).  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 3. #3
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  C

  Capgras Sendromu : Çevresindeki kişilerin aslında o kişiler olmadığı, onların yerini almış ve çoğunlukla kötü niyetli insanlar olduğuna ilişkin inançlardır.

  Cerea Flexibilitas (Balmumu Esnekliği) : Kişiye kalıp gibi bir duruş verilebilmesi.

  Cognitive : Bilişsel durumlar.

  Comorbidity : Asıl hastalığa eklenen ikinci bir hastalık durumu.

  Conduct Disorder : Çocukluk çağında davranım bozukluğu.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 4. #4
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  Ç

  Çağrışım (Fikir İştirakı) : Bir düşüncenin, fikrin, anının kendiliğinden otomatik olarak başka düşünceleri bilinç alanına getirmesidir.

  Çağrışımların Gevşemesi : Fikirlerin tümüyle ilişkisiz biçimde bir konudan diğerine atladığı düşünce akışı; ağır ise konuşma dikişsiz (enkoheran) olabilir.

  Çelinebilirlik (Distraktibilite) : Dikkati yoğunlaştıramama; dikkatin önemsiz veya ilişkisiz dış uyaranlara çekilmesi.

  Çevresellik : Amaca varmakta geciken dolaylı konuşma, eninde sonunda başlangıçtaki noktada arzulanan hedefe ulaşır; ayrıntılar ve parantez içi konuşmaların fazlalığıyla karakterizedir.

  Çoğul Kişilik (Multiple Personality) : Bir kişinin farklı zamanlarda iki veya daha çok sayıda tümden farklı kişilikler ve karakterlere bürünmesi  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 5. #5
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  D

  Debilite: Zeka geriliği.

  Deflorasyon: Kızlık zarının yırtılması.

  Degeneration : Beyinde yozlaşma.

  Deja Entendu (Daha önce işitmiştim) : İşitsel tanıma yanılsaması.

  Deja Pense (Daha önce düşünmüştüm) : Yeni bir düşüncenin daha önce düşünülmüş veya ifade edilmiş bir düşünce olarak tanındığı yanılsama.

  Déjà Vu : Yeni bir durumun yanlış olarak geçmiş bir anının tekrarı gibi algılandığı görsel tanıma yanılsaması.

  Deliryum : Akut organik beyin yetmezliğidir. Aslında klinik bir tanıdır. Genel olarak bilişsel bozulmaya neden olan mental bir bozukluktur. Sıklıkla görsel hallüsinasyonlar eşlik eder.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 6. #6
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  E

  Egomani : Kişinin kendisiyle patolojik olarak uğraşması.

  Egzibisyonizm (Teşhircilik) : Kişinin bedenini, özellikle de cinsel organlarını göstermek için önüne geçemediği bir gereksinim duyması ile karakterize bir cinsel bozukluk.

  Eidetic İmge : Önceden algılanan nesnelerin zihinde net bir şekilde canlandırılması. Neredeyse varsanı canlılığında görsel bellek.

  Ejekülasyon : Erkekte boşalma.

  Ekmnezi : Hatıraların bilinç alanına hücum etmesi durumu

  Ekolali : Bir kişinin başkasının sözcük veya tümcelerini psikopatolojik olarak yinelemesidir. Tekrarlayıcı ve dirençlidir. Genellikle alay ediyormuş gibi görülür. Bazen çok kısa tekrarlar veya heceler olarak görülebilir.

  Ekopraksi : Bir kişinin diğer kişinin hareketlerini patolojik olarak taklit etmesidir.

  Ekstazi (Vecit=Esrime) : Yoğun kendinden geçme duygusu.

  Ekstrovert : Dışa dönük.

  EKT (Elektrokonvalsif Terapi): Aşırı duygusal çöküntü halindeki hastaların şakaklarına uygulanan orta şiddetteki elektrik şoku.

  Ekuinofobi : At korkusu.

  Elektif Mutizm : Seçici konuşmama.

  Elektra: Kız çocuğun babasına karşı duymuş olduğu cinsel istek.

  Elektroensefalografi ( EEG ) : MSS hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılan ve elektrotlar aracılığıyla çekilen beynin elektrik faaliyetlerini gösteren kayıt.

  Endojen Depresyon : İç kökenli depresyon.

  Enkoherans (Dikişsizlik) : Çağrışımlarda sapma, parçalanma ve yarılma ile konuşma anlamsız bir hal alır.

  Enkoherans : Düşünce akışının anlaşılamaz oluşudur. Sözcüklerin mantık zincirini veya gramatik bağlantıyı kaybetmesidir.

  Enkontinans : Kişinin idrarını veya dışkısını tutamama durumu

  Enkoprezis : Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine dışkısını kaçırması.

  Entoksikasyon : Yakınlarda alınmış bir maddeyle ilişkili kavgacılık,yargılama kusurları gibi uyumu bozucu davranışların ortaya çıkması durumu.

  Enürezis (Yatak ıslatma ) : Kişinin yineleyici olarak yatağına ve giysilerine idrar kaçırması.

  Envlüsyon Melankolisi : Yaş dönümü çökkünlüğü.

  Epilepsi : Sara adıyla bilinen merkezi sinir sistemi ( MSS ) hastalığı.

  Ereksiyon : Erkekte penisin sertleşmesi.

  Eritrofobi : Kırmızı korkusu ( Yüz kızarması ile ilişkili )

  Erotomani : Kişide birinin kendisine deli gibi aşık olduğu yolunda sanrısal düşüncedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Clerambault Sendromu olarak da bilinir.

  Erotomanik Sanrılar : Tanınmış kişilerin kendisi ile ilgilendiği ve aşık olduğu şeklindeki sanrılardır.

  Estrojen: Her iki cinsin adrenalin bezleri tarafından üretilen bir cinsel hormon.

  Etkileme Sanrıları : Kişi kendisinde bulunan güçlerle çevresindekilerin davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebileceğine inanır.

  Etkilenme Sanrıları : Kişi tüm davranışlarının çevreden gelen hipnotizma, telepati, radyo, TV, veya röntgen ışınları ile yönlendirildiğine inanır. Tersi de olabilir.

  Eyleme Vurma (Acting out) : Bilinç dışı bir arzu veya dürtünün eylem şeklinde doğrudan ifadesi; bilinç dışı fantazi dürtüsel davranışla yaşama geçirilir.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 7. #7
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  F

  Fantom Ekstremidite : Sahte dokunma ve yüzey duyumu.

  Farmakodinamik : Alınan ilacın bedene yaptığı etki.

  Farmakokinetik : Bedenin alınan ilaca yaptığı etki.

  Feedback : Gerialım.

  Fixation : Anal dönemde saplanma.

  Fikir Firarı : Birbirine anlam benzerliği veya ses uyumu gibi yüzeysel veya bağlanmış düşüncelerin birbiri ardından gelmesi.

  Füksasyon : Saplanma

  Fobi : Özgül tipte bir uyaran veya durumla karşılaşınca duyulan dirençli, mantıksız, abartılı ve daima patolojik korku ve uyarandan kaçınma davranışı.

  Folie a deux ( Folie a trois ) : İki veya üç kişi tarafından aynı ruhsal hastalığın paylaşılması.

  Folie Hysterique : Histerik çılgınlık

  Formel Düşünce Bozukluğu : Düşüncenin içeriğinden ziyade oluşumunda meydana gelen bozukluk.

  Formikasyon : Cildin üzerinde veya altında karıncalanma duyusu.

  Frotörizm (Fortçuluk) : Erkeklerin otobüs gibi kalabalık yerlerde karşı cinse sürtünerek haz almayı kapsayan cinsel bozukluk.

  Füg (Disosiyatif Kaçış ) : Eski kimliğe yönelik amneziyle beraber, yeni bir kimlik edinilmesi sendromu.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 8. #8
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  Asteni : Organik kaynaklı duygusal oynaklık.

  OYNAKLIK
  te$ekkürLer
  Ellerinden utanıyorsun.
  Benim umutlu olmaktan utandığım gibi...
  Gösterişli bir vitrin gibisin.
  Ağladığını bir tek sen biliyorsun
  Ağladıkça daha da ışıldıyor sahipsiz güzelliğin.
  Bense hep yoldayım.
  Evim hiç olmadı.
  Kaçıyorum...
  Sahipsiz güzelliğin verdiği acıdan kaçıyorum.
  Kaçmaktan kaçıyorum.
  Hiçbir şey istemiyorum.
  Belki utandığın ellerini sadece...
  Ellerin vitrinin dışında, nasıl da masum sıcak.
  Alışmamışım mutlu olmaya ben,
  Ellerini vitrine koyup, kendimden kaçıyorum


 9. #9
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  G

  GABA : Gama amino bütirik asit.Beynin ana inhibitör medyatörüdür.

  Ganser Sendromu : Daha çoku uzun süre hapishanelerde kalanlarda görülen ileri derecede bilişsel yıkım izlenimi veren sahte bunama durumu.

  Gerçeği Değerlendirme Yetisi : Kişinin kendi dışındaki dünyayı nesnel olarak değerlendirmesi ve yargılaması.

  Gerontofili : Yaşlı kişilerle cinsel ilişki kurma tutkusu.

  Global Afazi : İleri derecede tutuk bir afaziyle, ağır akıcı afazinin birlikteliği.

  Glossolali : Anlaşılamaz sözcük veya seslerle gizlerin açıklanması yoluyla mesaj verme.

  Görsel Agnozi : Nesneleri veya kişileri tanıma yetisinin yitirilmesi.

  Grandiyötize : Kişinin kendi önemini ,gücünü,bilgisini ve kimliğini abartması ve büyüklük fikirleri yaşaması.

  Grimas : Anlamsız, yüz buruşturmaya benzer yüz hareketleri.

  Grief : Yas tutma  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin. 10. #10
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  fσяυм ρяєηѕєѕ

  Standart ---> Psikoloji sözlüğü

  H

  Halüsinasyon : Herhangi bir dış uyaran olmaksızın ortaya çıkan sahte duyusal algı.

  Herpetofobi : Kertenkele korkusu

  Hezeyan : Sanrı

  Hiperestezi : Ağrıların duyuların artması

  Hiperfaji : İştahta ve yiyecek alımında artma,aşırı yeme.

  Hiperkinezi (Hiperaktivite) : Huzursuz, saldırgan, yıkıcı etkinlik; çoğunlukla altta yatan bir beyin patolojisiyle ilişkilidir.

  Hipermnezi : Anıların saklanması (Retention=Tespit) ve anımsanmasında (Recall=İzhar) abartılı artış.

  Hipersomni : Aşırı uyuma

  Hipnogojik Fenomen : Tam uykuya dalma sırasında olan sahte duyusal algı. Bir uyku narkolepsisidir.

  Hipnoz : Telkine aşırı yatkınlıkla karakterize, yapay olarak olarak yaratılmış bilinç değişikliği.

  Hipoestezi : Duyu azalması

  Hipofaji : İştahta ve yiyecek alımında azalma, az yeme.

  Hipokinezi (Hipoaktivite) : Psikomotor ve bilişsel etkinliklerde yavaşlama.

  Hipokondriyal Sanrılar : Hastalık Sanrıları. Kişinin sürekli kendi sağlığı ile meşgul olduğu sanrılardır. Kaygı, endişe ve korkunun eşlik ettiği, kişinin kendisinde bilinen veya bilinmeyen ciddi bir rahatsızlık olduğuna inanmasıdır.

  Hipokondriyazis : Kişinin sağlığıyla ilgili abartılı kaygılarının olması. Normal olan bazı vücut değişimleri bile fiziksel bir hastalığın bulgusu olarak yorumlanmaktadır.

  Histeri : Disosiyatif bunaltı bozukluğu

  Histerik Anestezi : Duygusal çatışmaların neden olduğu duyu kaybı.

  Homeostasis: Dengeleme.

  Hospitalizm : Uzun süre annesiz kalan çocuklarda görülen bir yuva hastalığı.  Ben bencilim, sabırsızım ve biraz güvensizim.
  Hata yaparım, kontrolsüzüm ve bazı zamanlar baş etmesi güç biriyim.
  Fakat eğer benimle en kötü halimle baş edemezsen, beni en iyi halimde katiyen hak edemezsin.Sayfa 1/4 1234 SonSon

Sistem Bilgileri

Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir!
Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2020

Uyarı

5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesine göre üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Yer sağlayıcı olarak hizmet veren sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler e-ticaret ile ilgili iletişime geçilmesi halinde size dönüş yapacaktır.

istanbul escort escort bayan ümraniye escort ankara escort imajbet Elexbet Marsbahis bahis forum beinsports izle queenbet Kalebet Slotbar Nakitbahis Savoybetting Piabet ankara escort betboo ataşehir escort bayan ümraniuye escort bayan kadıköy escort bayan mersin escort mersin escort tipobet retrobet Bahis siteleri justin tv Tjk canlı film izle tipobet365 tipobet betmatik Bahis Siteleri Canli bahis Bahis Siteleri Bahis Siteleri Bahis Siteleri Canli bahis justin tv yetişkin sohbet odaları goldenbahis giriş buca escort escort konya mynet sohbet okey oyna celtabet tv celtabet kamu haber 2019 filmleri izmir escort slot oyna tombala oyna sincan escort bayan eskişehir escort