Yakın tarihte büyük ivme kazanmış olan gen bilimi, İnsanoğlunun genetik haritasını çıkartarak soy ağacını tespit edebilmiştir. Bu genetik köken tespitleri büyük bir gerçeği ortaya çıkartmıştır. İnsanoğlu, evrim teorisinin iddia ettiği gibi evrim geçiren bir tür içerisinde melezleşerek meydana gelmemiş, aksine tek bir anne ve babadan türeyerek çoğalmıştır. Üstelik aynı gen bilimi, aynı anne ve babadan olan çocukların üremesinin genetik bir facia olacağını, bu şekilde sağlıklı bir neslin yetişmesinin mümkün olmayacağını ifade eder. Maalesef Bilim Dünyası, “İlk İnsan” olgusunu, elde ettikleri fevkalade bilgilere rağmen mantığa ve bilime uygun bir tutarlılıkla teyit edememektedir.