Günümüzde hızla önem kazanan dilin dilbilgisel analizini yapan dil bilimciler, dilin yapısıyla, kelime geçmişiyle ve uğradığı değişimler gibi temel konularla ilgilenirler. Yurt dışında Tıp gibi saygınlık kazanmış sayılı bölümlerden biridir, işin özü özümsendiğinde yüksek meblağlarda kazançlar elde edilebilir. Çok sayıda mantığa dayalı ezber konusu ve alt alanları bulunur; ciddi anlamda sözel yetenek isteyen bir bölümdür. Yabancı bir dil üzerinde eğer dil bilim yapılacak olsa bile yine de anadile çok iyi hakim olunması gereklidir.

Dil Bilimi dört yıllık bir lisans programına tabiidir. Bu bölüm yine kendi arasında ikiye ayrılır. Eğer üniversitelerin lisans programlarında sadece "Dil Bilim" olarak geçiyorsa dersler içerikleri %70 Türkçedir ve Türkçe öğretmenliği için formasyon alınabilir. Bu mesleğin gerektirdiği bir dil bilimci olabilir, kelimelerin geçmişi, yapısı ve anlamıyla ilgili akademik çalışmalar yapabilir, kitap yazabilir hatta kelime üretilebilir; ayrıca üniversitede kalıp yüksek lisans, doktora vs yaparak akademisyen olunabilir. Dersler Türkçe dili esas alınarak işlenir, yabancı dille bağlantısı oldukça azdır. Bu bölümden mezun olunduğunda Türkçe öğretmenliği dışında yapabilecek meslekler kişinin kabiliyetine bağlı olmakta olup, editörlük, yazarlık gibi makale ve edebi bir alana da geçiş yapılabilir.

Fakat üniversitelerin lisans programlarında "İngiliz Dilbilimi" olarak yer alıyorsa derslerin genellikle %95'i İngilizce işlenir. İngiliz edebiyatından, kültüründen ve geleneğinden temel bir atmosfer her ne kadar alınsa da genel olarak dilbilgisi ağırlıklı bir eğitim alınmış olunur. Bunun dışında yine temel çeviri dersleri de olacaktır dolayısıyla bu alan dışı kalan bölümleri de üniversite yıllarında iyi değerlendirilmiş olması gerekir.

Mezun olunduğunda ise, "Dilbilim" bölümüne göre "İngiliz Dilbilimi" daha avantajlı bir konuma sahiptir. Çünkü iki farklı dile hakim olunur ve İngilizce Öğretmenliği için formasyon alma hakkına sahip olunur. İngilizce Öğretmeni olunabilir. Kokart alıp turist rehberliği yapılabilir.

Çeviri becerileri geliştirilebilir, yabancı dilden çeviriler yapılabilir, editörlük, yazarlık gibi akademik ve edebi çalışmalarda bulunulabilir. Ayrıca, üniversitede iyi bir not ortalaması yapıp, yüksek lisans, doktora yapılabilir ve akademisyen olarak iş hayatına üniversitede devam edilebilir. Her ne kadar da anadil olmasa da kelimelerin geçmişi, yapısı vs ilgi çekiyorsa bu alanda akademik çalışmalar yapılabilir, kişi kendi alanında istihdam oluşturabilir.