Yiyeceklerin içerisinde bulunan maddelerin, sağlık açısından hangi düzeyde olduğunu inceleyen ve analiz eden bölüme Gıda Teknolojisi bölümü adı verilir.

Bölüm lisans ve önlisans eğitimi verir. 2 yıl ve 4 yıllık süreyi kapsayan eğitim programına dahildir. Bu süre içerisinde gıdaların, biyolojik olarak nasıl incelenmeleri gerektiği öğretilir.

Gıda Teknolojisi, gıdaların içerisinde bulunan besin değerleri başta olmak üzere, taşıdıkları mikrobiyolojik maddelere kadar her şeyi inceler. Numune olarak seçilen 100 gram et içerisindeki bakteri miktarını, gıda teknolojisi bölümü inceler. İncelenen bu 100 gram ette, belirlenen bakteri miktarı ile olması gereken bakteri miktarı kıyaslanır. Çıkan sonuca göre et, kullanılıp kullanılmamasına dair rapor edilir.

Gıda teknolojisi bölümünün inceleme alanı çok geniştir. Gıda teknolojisi, iki yıllık olarak okunduğunda iş imkanı düzeyi düşer. Bu düzey dört yıllık eğitimle kıyaslandığında bu sonuca varılır. Dört yıllık gıda bölümü, mühendislik fakültesine bağlı olarak verilir. Gıda mühendislerinin itibarı da, iki yıllık gıda teknolojisi mezunlarına göre yüksektir. Alınan eğitimde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca dört yıllık programda daha çok ders imkanı varken, iki yıllıkta bu imkan neredeyse yarıya düşer.

Gıda teknolojisi mezunları ne iş yapar?

Üniversite eğitiminde stajla birlikte, gıda teknolojisi bölümündeki öğrencilerin iş hayatı başlar. Bu iş hayatı, film demosu gibidir. Mezun olduktan sonra nasıl bir iş yapacaklarının ve okulda öğrenilen teorik bilgileri iş hayatında nasıl kullanacaklarının küçük bir temsilidir. Staj yaparken zevk alan insanlar, iş hayatına tamamen başladıklarında zorlanmazlar.

Gıda teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler, gıda laboratuarlarının bulunduğu tüm gıda işletmelerinde çalışabilirler. Önemli olan çalışılacak fabrikanın ya da işletmenin, gıda üretimi ya da kontrolü yapmasıdır. Örneğin gıda teknolojisi mezunları maden suyu üreten bir fabrikada çalışabilirler. Amaçları fabrikada üretilen maden suyunun kalite standartlarını, içerisindeki mineral miktarını kontrol etmektir. Çalışılan fabrika ya da işletmenin ürettiği gıdaya bağlı olarak yapılan iş değişebilir. İncelen gıda kimi zaman et olabilirken kimi zaman da süt olabilir.

Günümüz gıda fabrika ya da işletmelerinin, gıda teknolojisi mezunlarını çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. Yani her işletme, gıda eğitimi almış bir gıda teknolojisi uzmanını çalıştırmak durumundadır.