Maliye bölümü üniversitelerde 4 yıllık bir lisans programı olarak yer alır. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde yer alan ve oldukça köklü olan bir bölümdür. Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve daha birçok üniversitede mevcuttur. Bu zamana kadar çeşitli üniversitelerden birçok mezun verilmiş ve bu mezunlar çeşitli iş alanlarında çalışmaya başlamışlardır. Maliye bölümü halen en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Bu bölümün içeriğindeki dersler nasıldır, öğrenciler okurken nelere dikkat etmelidir ve mezun olunca nerelerde çalışabilirler?

Maliye bölümünün içeriğindeki dersler başlıca; hukuka giriş, iktisat, matematik, maliyeye giriş, genel muhasebe, yabancı dil, siyaset bilimi, anayasa hukuku, ticari ve mali matematik, Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, işletmeye giriş, mikro ve makro iktisat, istatistik, idare hukuku, medeni hukuk, maliye teorisi, borçlar hukuku, kamu yönetimi, vergi hukuku, ticaret hukuku, kamu bütçesi, uluslararası iktisat, kamu kesimi ekonomisi, devlet borçları, ceza hukuku, maliye politikası, vergi yargısı, yerel yönetimler maliyesi, Türk vergi sistemi, ekonometri, Türkiye'de maliye politikaları ve vergi uygulamaları gibi derslerdir. Bu derslerin yanısıra; öğrenciler bulundukları üniversitelere göre uluslararası kuruluşlar, insan kaynakları, sosyoloji, finansal yönetim, yatırım araçları, mali tablolar analizi, maliyet muhasebesi, sosyal güvenlik hukuku, bilgisayarlı muhasebe, Türk mali tarihi, siyasi tarih, sanat tarihi, iktisadi analiz, para ve banka, banka ve banka hukuku, para politikası, sermaye piyasası, uluslararası finansal raporlama standartları gibi dersleri seçerek spesifik bir alanda bilgi sahibi olabilir ve sosyal anlamda kendilerine yeni şeyler katabilirler.

Bölümde okuyan öğrenciler; öğrenim hayatları süresince mutlaka staj yapmalılar. Bunu mali müşavirlerin yanında ya da şirketlerin mali işler, muhasebe ya da finans departmanlarında yapabilecekleri gibi Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da yapabilirler. Bankalar da öğrencilerin öğrenim hayatlarında fikir sahibi olmak adına staj yapabilecekleri kurumlardandır.

Mezun olan öğrenciler yine bankalarda, şirketlerin mali işler, finans ya da muhasebe departmanlarında, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ya da Borsa gibi kurumlarda çalışabilirler. Bunlara ek olarak, mali müşavirlerin yanında gerekli olan süre boyunca staj yaparak sınava girebilir; yeterli puanı aldıkları sürece mali müşavir olarak görev yapabilirler. Bu konumda bağımsız denetçilik yaparak da ek gelir sağlanabilir