Radyo, sinema ve televizyon bölümü iletişim fakülteleri içerisinde yer alan ve oldukça önemli bir yere sahip olan bir bölümdür. Bu bölüm öğrencileri 4 yıllık lisans öğrenimi boyunca yazılı ve görsel basın bilimleri ile ilgili teorik ve pratik eğitimler görür.

Radyo, sinema ve televizyon bölümü, daha çok görsel basının ağırlıklı olduğu bir eğitim vermektedir. Sinema teknikleri başta olmak üzere, radyoculuk, radyo programcılığı, televizyon programcılığı, kameramanlık ve kamera çekim teknikleri gibi eğitimler bu bölümde verilir. Devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilen radyo, sinema ve televizyon bölümü mezunları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan sosyal medya alanında da çeşitli kademelerde görev yapabilir.

Radyo, sinema ve televizyon bölümü öğrenciler son sınıflara doğru pratik eğitimler görmektedir. Kısa film ödevleri başta olmak üzere çeşitli projeler hazırlayan radyo, sinema ve televizyon bölümü öğrencileri kendi iş imkanını öğrenciyken de yaratabilmektedir. Sinema, televizyon ve radyo alanında yapılan fuar ve projelerde yer alan bölüm öğrencileri, mezun olduklarında bu alanlarda önemli görevler üstlenebilir.

Radyo, sinema ve televizyon bölümü öğrencileri, stajlarını da önemli medya kuruluşlarında yapabilir. Böylece buradan edinilen bilgi ve çevre ile yeni iş imkanları elde edilebilir. Radyo, sinema ve televizyon bölümü mezunları, devlet radyolarında ve özel radyolarda radyo programcılığı, yönetmenliği ve yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulunabilir. Bununla birlikte televizyon kuruluşlarının artması bu bölüm mezunlarına dizilerde, belgesellerde ve çeşitli projelerde kameraman, asistan, senarist gibi mesleklerde çalışma olanağı sunmaktadır.

Sinema alanında görev yapmak isteyen, RTS mezunları için de birçok çalışma alanı bulunur. Sinema filmlerinde asistan, kameraman veya koordinatör gibi görevlerde bulunabilen RTS bölümü mezunları, set içerisinde ışık, dekor ve ses gibi alanlarda da iş bulabilmektedir.

RTS bölümünden mezun olan kişilerin kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma şansını artırmaktadır. Radyo, sinema ve televizyon alanlarının çok geniş olması ve bu alanların bir sanat olarak değerlendirilmesi, teorik ve pratik bilgi birikiminin geniş olması zorunluluğunu ortaya çıkarır.

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde RTS bölümü mezunları iş bulabilir. Lisans öğrenimi boyunca çeşitli girişimlerde bulunmak ve bu bilgilere ek bir çabada bulunmak bu bölüm mezunlarını çok önemli noktalara getirebilmektedir.
[/CODE]