Üniversite sınavlarına hazırlanan ve seçtiği bölümde okuyacak olan öğrencinin doğru tercihler yapabilmesi için bölüm araştırmasına önem vermesi şarttır. Bölüm tercihi yaparken derslerin zorluğu ya da bölümle ilgili derin bilgilerin yanında okulun bitmesiyle beraber iş sahaları hakkında da bilgi sahibi olması ciddi bir ayrıntıdır.

Muhasebe bölümünün programında kamuya ve özel sektöre ait işletmelerde hizmet, üretim ve faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan ara insan gücünü yetiştirmek vardır. Bu programlar kapsamında temel muhasebecilik becerilerini öğrencilere verebilmek yatar.

Muhasebe bölümünde okuyan öğrenciler iki yıl kapsamında temel matemetik, genel muhasebe, işletme, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlar hukuku, vergi hukuku, iş hukuku gibi dersler okurlar. Bölümün son yılında ise öğrenciler staj çalışması yapar. Bunun sayesinde teorik bilgileri pratik sahada sergileme imkanı bulurlar.

Bölümde okumak sayısal zekanın yanında akademik başarıya yatkınlık da gerektirir. Bununla birlikte psikoloji ve sosyoloji alanlarıyla da ilgili olmak, ilerleyen zamanlarda başarıyı etkileyecek önemli faktörlerdendir. Bu alanda başarılı olmak için sabırlı ve disiplinli çalışmak şarttır. Bilgi, bilgiye ek olarak yaşamsal ve iş sahasının getirisi olan tecrübeler başarının anahtarı olacaktır.

Bu bölümü bitirdikten sonra “muhasebe meslek elemanı” ünvanını alırsınız. Çalışma hayatı, sizin için oldukça renkli ve bol alternatifli bir yelpaze ile önünüze serilir. İsterseniz kamuda, isterseniz de özel sektörde iş bulabilirsiniz. Muhasebe mezunlarının büyük çoğunluğu kendi parasal imkanlarını kullanarak kendi bürolarını açabilir. Sonrasında burada çalışmalarına başlayıp ilerletme olanağına sahiptir. Ancak bunun için başarı tablo çizmek şarttır. İş devamlılığı ya da bu alandaki başarı bu önemli noktaya bağlıdır. Buna ek olarak mali müşavirlik dediğimiz iş sahasında etkin rol oynarlar. Yeminli mali müşavir kavramı ise daha sonraki aşamada yükselmesiyle gündeme gelen bir kavramdır.

Ayrıca isterseniz bankacılık alanına da yönelebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Finans ve hesap işlerinde kendinize uygun bir iş bulmanız ve yükselmeniz oldukça gündemdedir.