Ülkemizde birçok üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü vardır. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler birçok yerde çeşitli iş kollarında çalışma olanaklarına sahiptir.

Bunlardan biri İngilizce öğretmenliğidir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerin İngilizce öğretmenliği yapabilmeleri için öncelikle pedagojik formasyon eğitimi almaları gerekir. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler İngilizce öğretmenliği yapma konusunda yetkin sayılırlar. Bu sürecin sonunda gerek devlet okullarında gerekse özel dershanelerde İngilizce öğretmenliği yapma imkanına sahip olurlar. Devlet okullarında görev yapmaları için KPSS ve ÖABT sınavına girmeleri gerekir. Yeterli puan alındığı takdirde devlet okullarında görev alınabilir.

Bu süreçle bağlantılı olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan kişiler özel dersler de verebilirler. Günümüzde oldukça yaygın bir sektör haline gelen özel ders verme, bu bölümdeki öğrenciler için de bir iş kolu durumundadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerin yapacakları işlerden biri de çevirmenliktir. Çevirmenlik sayesinde birçok yerde çalışabilirler. Ayrıca normal iş yaşamlarından arta kalan zamanlarda çevirmenlik yapabilir böylelikle ek bir gelir kaynağı elde edilebilir. Çevirmenlik mesleği için dile hakimiyet aranan en önemli kriterdir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları turizm sektöründe de çalışma imkanına sahiptir. Özellikle turist rehberliği konusunda son derece aranan konumdadırlar. Ülkemizde özellikle yaz aylarında turizm sektörünün hareketlenmesi ile birlikte birçok turist rehberine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları bu tarzda iş kollarına başvurabilirler. Ayrıca turizm ile alakalı birçok şirkette de çeşitli bölümlerde kendilerine yer edinirler.

Özel sektörde bulunan birçok şirket dış ticaret alanında İngilizce bilgisi üst düzeyde kişiler arar. İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyanlar için bu türden meslekler de oldukça ilgi çekicidir. Çünkü bu tür şirketler İngilizce diline hakim kişileri üst pozisyonlara oturturlar. Böylelikle daha iyi bir iş koşulları elde edilmiş olunur.

Ayrıca adaylar gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversitelerde okutman olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra gerekli sınavlara girerek de akademik kariyer yapma ve öğretim görevlisi olma imkanına sahip olurlar.