Ülke ve dünya siyasi gelişmelerini yakından takip edenler, bu gelişmeler hakkında yorum yapmayı sevenlerin yönelebileceği ilk mesleklerden biri de Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümüdür. Uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin bir dalı olarak bilinir. Bu bölüm devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini, uluslararası ya da bölgesel örgütlerin, çok uluslu şirketlerin uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, disiplinlerarası bir bölümdür. Bu nedenle aynı anda birçok disiplinden faydalanır. Bu disiplinlerden bazıları siyasi tarih, anayasa hukuku, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, coğrafya, siyaset felsefesi, uluslararası iktisat ve uluslararası politik ekonomidir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları ne iş yapar?

Bu bölüm mezunları öncelikli olarak bürokrasinin tüm kademelerinde görev alabilirler. Uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık, meslek memurluğu ünvanlarıyla bakanlıklarda, müsteşarlıklarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde görev alabilirler. Alanları itibariyle de en çok ihtiyaç duyulan alan Dışişleri Bakanlığı'dır. Tabii tüm devlet kurumlarında olduğu gibi KPSS’den yeterli puanı almanız gerekir.

Devlet kademelerinin yanı sıra özel şirketlerde de çeşitli kademelerde iş bulabilirler. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler için uluslararası ilişkiler mezunları biçilmiş kaftandır. Özel sektör için de bu şirketlerin mülakatlarından geçilmesi gerekir. Ayrıca hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında danışman ya da uzman olarak da görev yapmak mümkündür. Siyaset bilimi mezunları için danışmanlık önemli bir daldır. Özellikle ülkemizde tüm siyasetçilerin danışmanının bulunduğunu düşünürsek siyaset bilimciler öncelikli tercih nedenini oluşturur.

Siyasal bilimler mezunlarının bir diğer avantajı da müfettişliktir. Özellikle bankalar müfettiş tercihlerini bu alandan seçer. Çünkü Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler iktisat, kamu yönetimi, işletme gibi birçok alanın bileşkesi sayılabilir. Bu yüzden de tüm alanların kapsadığı alanların ortak noktasını oluşturur. Hatta meslek hayatınızın gelişimine göre Anayasa Mahkemesi üyeliğine bile seçilebilirsiniz. Örnek: Haşim KILIÇ.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler geniş yelpazesiyle size belki de en geniş meslek imkanını sunan bölümdür. Sadece meslek kariyerinizi yapacağınız alanı seçmeli ve bu alanda tecrübe sahibi olmalısınız. Yıllar içinde alanının uzmanı bir yönetici olacağınızdan şüpheniz olmasın.