Sosyoloji bölümü, toplum sorunlarını ele alan bu sorunlara çözüm üretme amacı güden bir disiplindir. Sosyoloji bölümünde toplumsal olan her türlü konu ele alınır. Toplumsal değişme, küreselleşme, toplumsal tabakalaşma sosyoloji bölümünün incelediği konular arasında yer alır. Ayrıca bölüm içinde kendi alt dallarının dersleri de ayrı ayrı verilir. Aile sosyolojisi, din sosyolojisi, kurumlar sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, iletişim sosyolojisi gibi alt dallar dört yıllık lisans programı içerisinde öğrencilere verilir. Bunların dışında araştırma teknikleri, araştırma yöntemleri gibi pratikte uygulanabilen dersler de görülür.

Sosyoloji disiplini var olanı inceler ve olması gerekeni ortaya koyar. Toplumda meydana gelen olayları, değişmeleri belli bir disiplin içerisinde inceler. Sosyoloji bölümünün amacı toplumsal sorunlara çözüm üretmek, toplumun bir ürünü olan bireyleri toplumsal işleyiş hakkında bilinçlendirmektir.

Sosyoloji bölümü mezunlarının çok çeşitli çalışma alanları vardır. Bunlardan biri öğrenciler pedagojik formasyon eğitimlerini tamamladıkları takdirde devlet okullarında veya özel dershanelerde felsefe grubu öğretmeni olarak görev yapabilirler. Devlet okullarında çalışabilmek için gerekli sınavlara girmek ve yeterli puanı almak gerekir. Ayrıca özel dershanelerde felsefe grubu öğretmenliğinin yanı sıra rehberlik öğretmeni olarak da çalışma olanağı vardır.

Sosyoloji mezunları devlette de birçok alanda çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nda, ceza evlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında çalışabilirler.

Devletteki iş imkanlarının yanı sıra özel sektörde de sosyoloji bölümünün iş yelpazesi geniştir. Özellikle özel şirketlerde insan kaynakları uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, yönetici asistanı olarak görev yapılabilir. Sosyoloji mezunu öğrencilerinin özel sektörde rahat bir iş bulmalarını kolaylaştıracak en önemli etken yabancı dildir. Bu nedenle sosyoloji bölümü öğrencileri İngilizce başta olmak üzere bunun yanına bir yabancı dil daha ekledikleri takdirde çok rahat iş bulma imkanı elde edeceklerdir.

Günümüzde çoğu anket şirketi işçi alımlarında sosyoloji mezunlarını hedef gösterir. Anket şirketlerinde neredeyse her pozisyona sosyoloji mezunu alımları gerçekleştirilir.

Sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler ALES ve YDS'den yeterli puanları aldıkları takdirde lisans not ortalamaları ile harmanlanarak ortaya çıkan puan ile üniversitelere öğretim görevlisi olarak atanma şansına sahiptirler.