Üniversitedeki bölümler öğrencilerin kişilik özelliklerine, yetiştikleri aile ve çevrenin taşıdığı kimliğe göre birer tercih nedenidir. Öğrenciler de okul ve bölüm tercihi yaparken birçok belirleyici faktör süzgecini kullanarak tercihlerini yapar.

Öğretmenlik, mühendislik, doktorluk gibi bilinen ve her zaman rağbet gören mesleklerin dışında da tercih edilen ve eğlenceli derslerin okutulduğu bölümler vardır.

Su Ürünleri Mühendisliği oldukça ilginç ve bilinmeyen bir dünyanın kapılarını bölümde okuyan öğrenciler için aralar. Bu dünya, yeryüzünde pek rastlanmayan ve bilinmeyen bir ekosistemin varlığını, bu ekosisteme ait birçok gizemi çözer. Buna ek olarak daha önceden adını bile duymadığınız canlıları tanımanın yanında onlara dokunmak, incelemek, hatta otopsi yapmak imkanı kazanabilirsiniz. Ayrıca çeşitli balık türlerinden döl alımı, yavruların beslenmesi ve çoğaltılması gibi çalışmalar da bölüm öğrencilerini bekler.

Su Ürünleri Mühendisliği üniversiteye giriş sınavında düşük puanla öğrenci alımı gerçekleştirir. Bunun temel nedeni bölümün yeterince iyi tanıtılmaması ve öğrencilerin doğru şekilde bu bölüme yönlendirilmemesidir.

Su Ürünleri Mühendisiği bölümünden mezun olduktan sonra hangi işleri yapabilirsiniz?

Bu bölümü bitirdikten sonra bölümden mezun olan mühendisler su ürünleri üretim çifliklerinde kolayca iş bulabilirler. Ülkemizde yeterince önemli bir çizgiye ulaşmayan balık tüketimi, hak ettiği noktaya ulaştığında balık üretim çiflikleri artacağı için iş sahası da genişleyecektir.

Temalı akvaryumlar su ürünleri mühendisliği mezunları için geniş bir iş sahası sunmaktadır. Ancak bu özellikteki akvaryumlar her yerde bulunmaz. Detaylı akvaryum bulunan bölgeler, ciddi bir iş sahası özelliği gösterir.

Tekne ve gemilerde iş bulma şansı da olan bu mühendisler isterlerse dalgıçlık yapabilirler. Bu bölüm mezunu mühendisler serfika alarak dalgıç olduktan sonra çeşitli kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede iş sahasının bulunmaması ya da mezunlarının işsiz kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle bölüm tercihi konusunda tereddüt eden öğrenciler ülkenin coğrafi konumunu göz önünde bulundurarak uzun vadede düşünmelidir.