Tanım olarak reklam, bir malın ya da hizmetin belirli bir ücret karşılığında, yayın araçları araçlarıyla tanıtımının yapılmasına denir. Reklam programlarını hazırlayan sektöre reklamcılık adı verilir.

Reklamcılık bölümü üniversitelerde eğitim olarak verilir. Bu eğitim dört yıllıktır. Eğitim kapsamında genç ve dinamik reklamcılar yetiştirilir. Sektörün ayakta kalması, yeni ve zeka zorlayan işler çıkarılması için yeni neslin eğitimi oldukça önemlidir.

Reklamcılık öğrencileri mezun olduktan sonra ne iş yaparlar?

Reklamcılık büyük bir sektördür. Bu sektörün gerçekleştiği kurumlar reklam ajanslarıdır. Reklam ajansları, müşterilerle görüşmelerin yapıldığı, reklam fikir ve çalışmalarının ortaya konulduğu, brief çalışmalarının sunulduğu reklamcıların iş yerleridir.

Reklamcılık mezunlarının iş hayatı, reklam ajanslarında başlar. Kendi ilgi ve isteklerine göre ajansın farklı departmanlarında görev alabilirler. Örneğin, grafik tasarımla ilgilenen kişiler, ajansın reklam fikrini hayata geçiren sanat bölümünde yer alırlar. Amaçları kreatif direktörlerin tasarladıkları, soyut reklam taslağını somut görsel olarak çizmektir.

Reklamcılık mezunları, reklam metin yazarlığı da yapabilirler. Bu işi yapabilmeleri için, yazma becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Ayrıca hayal dünyalarının geniş olması, reklam metninin kurgusunu iyi yapabilmeleri gerekir. Reklam metin yazarlığının tecrübe kazanılarak gelişeceği de unutulmamalıdır.

Reklam ajanslarında, reklam metinlerini reklam filmine dönüştüren bölümler de vardır. Post prodüksiyon ekibi de denilebilir. Sanat departmanı içerisine dahildir. Amaçları reklam metnini, reklam filmine dönüştürmek ve ortaya kusursuz bir iş çıkarmaktır. Reklam ajansı içerisinde görevi en zor olan bölümlerden biridir.

Reklamcılık mezunlarının çalışabilecekleri bölümlerden bir tanesi de, müşteri temsilcilikleridir. Bu bölümde müşteriyle yürütülen ilişkiler kontrol altında tutulur. Toplantılar düzenlenir ve reklam verenin ilgi ve isteklerine önem verilir. Daha çok reklamı verecek olan müşteriyle ilgilenir. Kreatif anlamda yaptıkları bir iş yoktur.

Reklam ajanslarında bir de finans işlerini yöneten bölüm vardır. Bu bölümler de daha çok iktisat, ekonomi mezunları çalıştırılır. Fakat reklamcılık mezunlarının finansal işlerden anlayanları da bu işi yapabilirler.

Reklamcılık mezunları farklı departmanlardan her hangi birinde çalışabilecekleri gibi, sektör ajanslarından bağımsız olarak kendi ajanslarını da kurabilirler. Ayrıca reklamcılık mezunları tam hizmet reklam ajansı yerine, butik ajanslarda da çalışabilirler.