Ülkemizde yeni yeni adı duyulmaya başlayan bu bölüm iletişim sektörünün birçok alanında çalışabilecek kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan kişiler iletişim teknolojileri gelişmelerini devamlı takip eden, yazılı ve sözlü iletişim süreçlerinin nasıl olması gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip olan bireylerdir ve fazlasıyla iş imkanına sahiptirler.

İletişim Tasarımı ve Yönetimi mezunları özel ve kamu kuruluşlarının yönetim kadrolarında yer alabilirler. Bölümün eğitim süresinde ders içeriklerinde yönetim dersleri yer alır ve öğrenciler mezun olduklarında yönetici vasfına sahip olurlar. Kurumların insan kaynakları departmanında yer alabilirler ve kariyer yaparak insan kaynakları müdürlüğüne yükselebilirler. Bir kurumun iç iletişimini yönetebilirler. Kurum içinde bilgi paylaşımının nasıl sağlanacağı ve çalışanların birbirlerini anlayan ve dinleyen bireyler haline getirilebilmesi gibi konularla ilgilenen ve düzenlemesini yapan kişiler yine bu bölüm mezunlarıdır.

Gazete ve dergilerde editör, moderatör ve tasarımcı olarak çalışabilirler. İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü öğrencilerine içerik düzenleme eğitimi verilir ve bu yüzden mezun olduktan sonra editörlük ve yazarlık görevlerinde yer alabilirler. Ayrıca bu bölümde grafik tasarım dersleri de yer almaktadır. Grafik tasarım konusunda kendisini yetiştiren öğrenciler mezun olduktan sonra kurumlarda tasarımcı olarak yer alabilirler. Bölüm içerik tasarımını derslerini eğitim içeriği tasarımı olarak da vermektedir. Bu yüzden eğitim kitaplarının içerik tasarımında da yer alarak içerik tasarımcısı ünvanı ile çalışabilirler.

Bölüm amaçlarından birisi de yaratıcı öğrenciler yetiştirmektedir. Bu yüzden bu bölümden mezun olanlar reklamcılık alanında da yer alabilirler. Reklam departmanlarının özellikle yaratıcı birim bölümünde yer alabilirler. Tasarım ve içerik eğitimi veren bu bölümden mezun olanlar yaratıcı birim içerisinde metin yazarı veya grafik tasarımcı olarak yer alabilirler.

Bu bölüm iletişimin farklı alanlarına yönelik eğitim verdiği için bölüm mezunları halkla ilişkiler alanında da çalışabilirler. Yönetim, içerik hazırlama ve tasarım derslerini alan bu bölüm öğrencileri halkla ilişkiler uzmanı olarak özel veya kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Son zamanlarda fazlasıyla gelişen ve hayatımızın her alanına giren sosyal medya da bu bölüm mezunlarının iş alanıdır. İçerik ve tasarım derslerini alan öğrenciler mezun oldukları zaman özel veya kamu kuruluşlarında sosyal medya uzmanı olarak çalışabilirler.