Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü, artan dış ticaret hacmi ve buna bağlı olarak gelişen lojistik hizmet ihtiyaçlarını doğru personel ile karşılamak amacıyla açılan bir bölümdür. Bu bölüm; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi gibi üniversitelerde mevcuttur. Bölüm, lojistik hizmetleri uluslararası standartlarda yürütebilecek ve gelişen teknoloji ile sektöre destek sağlayacak çalışanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda, öğrenciler aldıkları derslerle lojistik ve taşımacılık alanlarında ayrıntılı bilgi sahibi olma imkanına sahiptirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü dersleri başlıca; lojistiğin temelleri, istatistik, ekonomiye giriş, mesleki yabancı dil, tedarik zinciri yönetimi, lojistikte güncel konular, Türk dili ve edebiyatı, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, mikro ve makro iktisat, hukukun temel ilkeleri, envanter yönetimi, satın alma ve kontrat yönetimi, depolama, taşımacılık sistemleri, tedarik zincirinde risk yönetimi, tedarik zincirinde modelleme, stratejik lojistik yönetimi, özel ürün taşımacılığı, uluslararası ticaretin temelleri, perakende lojistiği, lojistik bilişim sistemleri, küresel lojistik, dökümantasyon yönetimi, finansal muhasebe, lojistik ve pazarlama yönetimi, hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi yönetimi, operasyon yönetimi ve lojistik hukuku gibi derslerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, çeşitli seçmeli derslerle herhangi bir taşıma modu (hava, kara, deniz, demir yolu gibi) ya da herhangi bir lojistik hizmet (depolama ya da elleçleme gibi) konusunda kendilerini geliştirebilirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümünden mezun olanlar, çeşitli şirketlerin dış ticaret ve lojistik departmanlarında, lojistik şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda, gümrük müşavirliklerinde ve diğer lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerde çalışabilecekleri gibi Ulaştırma Bakanlığı, ticaret odaları ya da sanayi odaları gibi kurumlarda da çalışabilirler.

Öğrenciler bu bölümde okurken, ticaret ve lojistik alanlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeliler. Modern teknikler ve özellikle teknolojinin lojistik ve taşımacılıkta çok önemli olması sebebiyle kendilerini bu alanlarda kesinlikle geliştirmeleri şarttır. Risk yönetimi konusunda başarılı olmaları da oldukça önemlidir. Çünkü lojistik, operasyonel yükü çok ağır olan bir alandır ve taşıma ve diğer hizmetler esnasında çok çeşitli risklerle karşılaşılabilir. Öğrencilerin İngilizceye çok hakim olmaları ve bunun yanında başka bir yabancı dili de biliyor olmaları onlara katkı sağlayacaktır.