Uluslararası Ticaret bölümü adıyla bilinen bölüm, Türkiye ekonomisini oluşturan sektörlerin uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına etki eden üst düzey yönetici yetiştirmek üzerine planlanmıştır. Bu noktadan hareketle bölümde okuyan öğrencilere ekonomi, işletme gibi alanların disiplinlerinin yanında hukuk, girişimcilik gibi konularda ayrıntılı dersler sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret bölümünde uluslararası platformda sosyal politikayı, servet ve gelir politikalarını, işçi ile işveren ilişkilerini, sosyal güvenliği konu alan bir eğitim programı bulunmaktadır. Bu eğitim programı sistemli bir işleyişle öğrencilere dersler bazında okutulur.

Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum ve sahip olduğu özellikler ile birlikte gelişen ulaşıma yönelik imkanlar sayesinde lojistik sektör de buna paralel büyük bir hızla gelişir. Bahsettiğimiz bu gerçeğe bağlı olarak ticaretle ilgili işlemleri, lojistik faaliyetleri bilen yetişmiş işgücüne ihtiyaç doğar.

Uluslarası Ticaret mezunları hangi iş sahalarında yer alır?

Uluslararası ticaret yapan firmalarda görev alabilirler. Bu firmaların pazarlama, halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerinde yönetici pozisyonunda yer alırlar. Ayrıca bu şirketlerin stratejilerin belirlenmesinde deneyimleri oranında söz sahibi olurlar. Özellikle ülkemizde deniz ticareti oldukça gelişmiş durumdadır. Bu sektörde yetişmiş eleman olarak yüksek gelirlerle iş bulma şansları yüksektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler Bağkur, SSK, Emekli Sandığı gibi devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda müfettiş olarak görev yapabilirler. Buna bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerde denetmen (müfettiş) olarak görev alabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtdışı kolunda görev alma şansları bulunur. Bunun için dil yeterliliğinin olması gerekir. Aynı zamanda görev alınacak ülkenin bürokrasisi hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir.

Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olanlar özel işletmelerin endüstriyel ilişkilerinde çalışma şansı yakalayabilirler. Bir kurum için ürün üretmekten çok bu ürünün pazarlanması ve satışının önemli olduğu noktada uluslararası ticaret mezunları şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışan profilini karşılarlar.