Psikoloji bölümündeki öğrenciler bireye ait sorunları ele alırlar. Bireyler arası ilişki, bireyin toplumsal konumu ve nasıl davranması gerektiği psikologlar tarafından incelenen konulardır. Psikoloji bölümündeki öğrenciler deneysel psikoloji, klinik psikoloji gibi derslerle beraber fizyoloji gibi insan yapısını inceleyen dersler de görürler.

Psikoloji bölümünün amacı bireysel sorunları ele alarak kişileri rahata kavuşturmaktır. Günümüzde birçok kişi ruhsal kaygılar nedeni ile psikologlara başvurur. Psikologların amacı bireyi içinde bulunduğu rahatsızlıktan kurtararak onu yeniden topluma kazandırmaktır. Kişilerin çevreleri ya da kendileri ile ilgili her türlü ruhsal problem psikologların araştırma alanına girer.

Psikoloji bölümünü tercih edecek öğrencilerin iletişim becerileri yüksek olmalıdır. Bununla birlikte ilişkilerinde sakin bir tutum sergileyen kişiler olmalıdırlar. Çok çabuk sinirlenmeyen sabırlı kişiler psikoloji bölümünü tercih edebilirler. Ayrıca insanların sorunlarını dinleyebilen ve bu sorunlara çözüm arayan kişiler yetkin birer psikolog olabilirler. Psikolog olmayı hedefleyen kişilerde sorunlara hızlı çözüm üretme becerisi olmalıdır. Aynı zamanda bu kişiler yerinde ve doğru tespitler yapabilmelidir. Psikoloji bölümünü seçecek öğrencilerin en önemli özellikleri ise her türlü önyargıdan sıyrılmış olmalarıdır. İnsanların dili, dini, ırkı ya da cinsel tercihleri ne olursa olsun yargılamayan bir tutum içinde olmak en önemli özelliktir.

Psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler için çalışma alanları oldukça geniştir. Bunlardan biri, psikoloji bölümünü bitiren öğrenciler pedagojik formasyon alarak devlet okullarında ya da özel dershanelerde rehberlik ve psikolojik danışman olarak görev yapabilirler. Devlette rehberlik öğretmeni olabilmek için gerekli sınavlara girmek ve yeterli puanı almak gerekir. Bu koşullar sağlandığı takdirde kişiler devlet okullarında rehberlik öğretmeni olarak göreve başlayabilirler.

Ülkemizde cezaevlerinde, adliyelerde, çocuk esirgeme kurumlarında, devlet yurtlarında psikolog çalışma alanı bulunur. Bunun yanı sıra birçok özel şirkette psikolog aranır.

Psikoloji bölümünden mezun olan kişiler klinik psikoloji alanında iki yıl yüksek lisans yaptıkları takdirde hastanelerde psikolog olarak görev yapabilirler.

Psikoloji bölümünden mezun olunduğu takdirde ALES ve YDS'ye girilip alınan puanın lisans not ortalaması ile harmanlanmasıyla üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlamak mümkündür.