Eğitim fakülteleri içinde sıkça tercih edilen bir alan olan Sosyal Bilgiler öğretmenliği köklü bir bölüm olarak bilinir. Bu anlamda hemen her üniversitede bu bölüme rastlamak mümkündür.

Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü Milli Coğrafya, Milli Tarih ve Vatandaşlık Bilgisi alanlarını kapsar. Bölümün amacı ülkesine bağlı, Atatürk’ün ışığında ilerleyen, gerekli vatandaşlık bilgilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyacak bir öğrencinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Bu bölümde hakkıyla okuyacak bir öğrencinin öğretmen olmak için gerekli olan nitelikleri taşıması şarttır. Peki nedir bu nitelikler?

Öncelikli olarak insani değerlere sahip, insanları ve özellikle çocukları seven bir insan olmalıdır. Sağduyulu, sabırlı, beklemeyi ve empati kurmayı başaran bir kişi olması da taşıması gereken belirgin özelliklerden biridir. Bunlar tüm öğretmenlerin mesleklerinde başarılı olmaları için taşımaları gereken kıstaslardır. Bu başlıklara ek olarak bir sosyal bilgiler öğretmeni hem tarihe hem de coğrafyaya özel bir ilgi duymalıdır. Araştırma yapmayı seven, genel kültür hazinesi zengin, güçlü bir hafızaya sahip olma özelliği taşımalıdır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün bulunduğu başlıca okullar hangileridir?

♥ Adnan Menderes Üniversitesi
♥ Afyon Kocatepe Üniversitesi
♥ Atatürk Üniversitesi
♥ Ankara Üniversitesi
♥ Balıkesir Üniversitesi
♥ Celal Bayar Üniversitesi
♥ Cumhuriyet Üniversitesi
♥ Dokuz Eylül Üniversitesi
♥ Gazi Üniversitesi
♥ Karadeniz Teknik Üniversitesi
♥ On Dokuz Mayıs Üniversitesi
♥ Trakya Üniversitesi
♥ Uludağ Üniversitesi gibi ülkemizde bulunan birçok üniversitenin bünyesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü bulunmaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar hangi iş sahalarında çalışabilir?

Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunları KPSS’de başarıyı yakalarlarsa sosyal bigiler öğretmeni olarak eğitim sisteminin içinde görev alırlar. Bu sistem içinde Sosyal Bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Vatandaşlık, Halk Kültürü gibi dersleri okuturlar.

Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışabilirler. Bu bağlamda valiliklere bağlı Kültür Müdürlüklerinde memur göreviyle çalışabilirler.

Bunların dışında müzelerde ve kütüphanelerde görev alabilirler. Bunun için ekstra bir sertifika almaları gerekmez.

Ayrıca devlet bünyesinde çalışmak dışında özel okullarda, kolejlerde ve dershanelerde çalışabilirler.

İsteyenler özellikle tarih konusunda araştırmacı yazar olabilir.