Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri olan şehir ve bölge planlama bölümü öğrenciler arasında rağbet görmeye başlayan bir bölümdür. Şehir ve bölge planlama geniş anlamda fiziksel ve sosyal karakterlerine ek olarak sanal anlamda tasarlanan disiplinlerarası çözümlemeleri öneren bilimsel alandır.

Bu bölüm şehir planlamasıyla ilgili bir bölüm olup o alanda yaşayan insanların ihtiyaçlarına, alanın ekonomik olanaklarına ve genel kurallara uygun olarak çevre düzenlemesiyle ilgili araştırma ve planlama yapar.

Şehir ve Bölge Planlama bölümünde ilk yıllarda ekonomi, matematik, sosyoloji ve insanbilim dersleri okutulmaktadır. Sonraki yıllarda mühendislik bilimleri, şehir ve çevre desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Şehir ve Bölge Planlama mezunları ne iş yapar?

Bu programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler “Şehir planlamacısı” olarak adlandırılırlar. Şehir planlamacıları şehrin sosyo ekonomik, fiziksel ve nüfus (demografik) durumunu inceler. İnceleyerek elde ettiği verileri kullanır ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Şehrin gelişimi ve biçimine yönelik kararları şehir planlamacısı tarafından verilir. Bu görevde bulunurlar. Ancak alt yapıyla ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle ve peyzaj mimarlarıyla beraber çalışmaları gerekir.

Şehir plancıları şehirde ticaret, konut, eğitim, sağlık, endüstri gereksinimleri için var olan arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere konumlandırılacağına ve hangi yoğunlukta yapılacağına karar verir.

Kültür Bakanlığı’ nda, Enerji Bakanlığı’ nda ve Turizm Bakanlığı’nda görev alabilirler. Kamuya ait alanlarda çalışabilecekleri gibi özel sektörde de kolayca iş bulabilirler.

İller Bankası tarafından ihaleye bazı şehirlerin imar planları çıkarılmaktadır. Serbest çalışan şehir planlamacıları İhaleye çıkarılan bu şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler.

Serbest çalışan şehir plancıları proje koorinatörü olarak çalışma şansına sahiptir. Buna ek olarak danışmanlık yapmaları da mümkündür.

Ülkemizde yeni yeni parlamaya başlayan bir yıldız olan bu meslek alanına yönelenler kolay, hızlı ve doyurucu maaşlarla iş bulma imkanına sahiptirler.