Küresel ve uluslararası ilişkiler bölümü politika, ekonomi, güvenlik ve diplomasi konularında eğitim verilen bir bölümdür. Bahsi geçen konularda öğrencilerin altyapılarını geliştirerek akademik temel oluşturulmasını sağlar. Genel kültür anlamında zengin içeriğe sahip olan bu bölüm kişinin ilgi alanına göre kendisini geliştirmesine olanak tanır. Küresel ve Uluslararası ilişkiler mezunlarının iş imkânları nelerdir?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve derinden etkilendiği küresel politik çatışmaların olduğu bir dönemde bu bölümden mezun nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç hem özel sektörde, hem de devlette gitgide artmaktadır. Dünya siyasetini okuyabilen ve strateji geliştiren kişilere ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olanların iş alanı çok geniştir. Bölüm mezunu bir kişi gerekli şartları sağladığı takdirde diplomat da olabilir, özel sektörde yönetici de. Ayrıca bu bölümü okuyan kişilerin bölüme ilgi duymaları gerekir. Tarih, siyaset, dünya politikası, güvenlik, ekonomi, yabancı dil vb. gibi geniş ölçekli bir ilgi alanı gerektirir.

Esas olarak bu bölümü okuyan ya da bu bölümden mezun olan kişinin ne iş yapmak istediğine karar vermesi gerekir. Zira bu bölümden mezun olan bir kişi birçok işi yapabileceği gibi, kendini geliştirmemesi durumunda, hiçbir iş de yapamayabilir. Mesela özel sektörde kariyer yapmak isteyen bir mezun özel sektörde aranan şartları sağlamalı ve kendisini bu yönde geliştirmelidir. Kendini bu yönde geliştiren mezunlar özel sektörde satın almadan, dış ticaret departmanlarına, insan kaynaklarından, yönetim departmanlarına kadar kariyer imkânı bulabilirler. Uluslararası şirketlerde ve özel sektörde çalışmak isteyen mezunlar için yabancı dil olmazsa olmazdır. Bu kişilerin, devlette çalışmak isteyen bir mezundan çok daha fazla yabancı dile ihtiyacı vardır. Kısaca yabancı dil, bu bölümden mezun bir kişi için hayati bir önem taşımaktadır. Küresel ve uluslararası denen bölümden mezun olup da hiçbir ulusun dilini bilmeyen biri için kariyer yapmak hayaldir.

Devlette kariyer yapmak isteyen kişi devletin hangi kurumunda veya hangi konuda kariyer yapacağına, daha önce dediğimiz gibi, önceden karar vermelidir. AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dış ticaret müsteşarlıkları, İçişleri Bakanlığı, İdari hâkimlik vb. gibi çok geniş bir devlet yelpazesi de bulunmaktadır.