Yıllara Göre Tarih - 1823Olaylar

2 Aralık – James Monroe, Monroe doktrini’ni ilan etti

Doğumlar

8 Ocak - Alfred Russel Wallace, Britanyalı toplum ve doğa bilimci, antropolog ve biyolog (ö. 1913).
25 Nisan - Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesi (ö. 1861).
3 Temmuz - Ahmet Vefik Paşa - Osmanlı sadrazamı (ö. 1891)
7 Aralık - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantıkçı (ö. 29 Aralık 1891).

Ölümler

26 Ocak - Edward Jenner, İngiliz hekim (d. 1749)
? - Hamdullah Abdullah Paşa, Osmanlı Devleti denizci ve kaptanıderyası (d. ? )