Yıllara Göre Tarih - 1830


Dünyada olup bitenler

3 Şubat - Londra Antlaşması imzalandı
6 Nisan – New York'lu Joseph Smith (1805-1844) Mormon Kitabı’nı yayınlayarak Ahir Zaman Azizleri Kilisesi’ni kurdu. Bu kilisenin üyelerine daha sonradan Mormonlar denildi.
4 Temmuz - Cezayir'e saldıran Fransızlar, bu ülkeyi işgal ettiler.Bu amaçla Yabancılar Lejyonu kuruldu.
29 Temmuz – Fransa kralı X. Charles görevden alındı yerine I. Louis Philippe (1773-1850) geçti.
15 Eylül – Meksika'da kölelik kaldırıldı

Doğumlar

8 Şubat- Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı
3 Aralık- Frederic Leighton, İngiliz ressam.
10 Aralık- Emily Dickinson

Ölümler

26 Haziran - Büyük Britanya kralı IV. George öldü, yerine IV. William (1765-1837) geçti
18 Kasım - Adam Weishaupt, Illuminati'nin kurucusu.
17 Aralık - Simón Bolívar, lider