Kazı Ana İlkeleri

Kazı alanı mümkün olduğunca geniş tutmak
Kazıyı uygun aletlerle yapmak (kepçe gibi makinelerle yapmamak)
Yanları dik olmalı (90 derece dik olmalı)
Çıkan toprağın nereye atılacağı önceden belirlenmeli

Çıkan toprak enkazı kazı alanında en az 2 metre ileride tutulması.
Kazıdan önce ve sonra alan resimlenmeli,
Kazı öncesi kazı alanı, 5x5 cm kalınlığında 40 cm uzunluğunda kazıklar çakılmalı ve bu kazıklara ip bağlanarak kazı alanı bir çerçeve içine alınmalıdır.
Bir miktar toprak kazıldıktan sonra zemin temizlenmelidir, çünkü bu katman insanoğlu tarafında oluşturduğundan, gömüyü yapanın bıraktığu herhangi bir iz sizi sonuca götürebilir.

Bu anlattıklarımız yasal izin alınmış bir kazı varsayarak anlatmış olduk, yasal olmayan kazı yapmaktan kaçınınız. Bizden uyarılması, hayırlı olsun