Tehlike İşaret ve Sembolleri

Şimşek işareti sizin çok büyük tehlike de olduğunuzu gösterir. Mutlak ölüm anlamına gelir..Genelde hazine buradadır.