Cengiz Han Türkçe biliyor muydu?

“Çingiz Han, muhtemelen, yalnız Moğol ana dilini değil, aynı zamanda Türkçe’yi de biliyordu., halefleri ise daha başka lisan bilmekle beraber Moğolca’yı da iyice bilmekte idiler.”

(Bertold Spuler, İran Moğolları, S.491)


Cengiz Han hangi alfabeyi aldı?

“Çingiz Han tarafından ancak oldukça geç kabul edilen ve bidayette pek az kimse tarafından bilinen Uygur yazısı bugüne kadar Moğol dili için kullanıla gelmiştir.”

(Bertold Spuler, İran Moğolları, S.595)


“Çingiz Han ordusu askerlerinden birçoğu Türktüler. İbn-al-Asir yarıdan daha fazlasının Türk olduğunu söyler. Nitekim Çingiz Han ordusu Semerkand’ı fethettikten sonra, Hvarizm-Şah’ın Türk müdafilerini, fatihlerle aynı ırka mensup oldukları için korumuş olmaları buna bir misal teşkil eder.”

(Bertold Spuler, İran Moğolları, S.495)