6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Abbasîer (Abbasî Devleti)

 1. #1
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  רק אלוהים יכול לשפוט אותי

  Standart Abbasîer (Abbasî Devleti)

  Harun Reşid zamanında Abbasi Devleti
  Harun Reşid zamanında Abbasi Devleti
  Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah 'ın kurduğu halife hanedanı (750-1258). 750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.

  Emeviler halifeliği, Hz. Muhammed'in amcaoğlu ve damadı, dördüncü halife Hz. Ali'den zor ve hile kullanarak almışlar, bununla da yetinmeyerek peygamber ailesine karşı kanlı bir siyaset gütmüşlerdi. Bu yüzden Emevilere karşı düşmanlık artmış, özellikle Hicaz, Irak ve İran'da büyük hoşnutsuzluklar baş göstermişti. Abbasoğulları bu düşmanlıktan yararlanarak, halifeliğin peygamber ailesinden en layık olana geri verilmesi gerektiği yolunda propagandaya giriştiler.

  Emevilerin, özellikle çoğunluğu Türk olan bölgelerde (Horasan, Toharistan, Sogd) uyguladıkları vergi soygunculuğu ve Arap olmayanları aşağı görme siyaseti bu propagandayı daha da güçlendirdi. Horasanlı Ebu Müslim adında bir Türk, Emevilere karşı ilk ayaklanmayı başlattı. Önceden Türklerin Müslüman olanları ile olmayanlarını barıştırmış ve bunları İranlı Şiilerle birleştirerek güçlü bir birlik hazırlamış olan Ebu Müslim, Arap ordularını yenerek Emevi saltanatına son verdi.

  Peygamber sülalesinden Ebul Abbas Seffah halifeliğe getirildi (750). İlk Abbasi halifesi olan Ebul Abbas, Emevileri acımadan yok ettiği için kendisine kan dökücü anlamına gelen el-Seffah adı verildi.
  Bermekoğulları
  Abbasiler ilk dokuz halife zamanında (özellikle Harun Reşit [1] ve Memun [2]) bütün İslam dünyasını kapsayan (Endülüs hariç) bir egemenlik kurdular. Ancak Anadolu'ya ve Akdeniz Bölgesi'ne hiç bir zaman egemen olamadılar.

  Türkler ve İranlılar tarafından iktidara getirilen Abbasiler, Araplara güvenemediklerinden yönetim işlerinde Türklerden ve İranlılardan yararlandılar. Yeni devletin maliye ve yönetim işleri, özellikle Toharistanlı Bermekoğullarınca düzenlendi. Bağdat bu dönemde kuruldu ve başkent oldu (762); kısa sürede saraylar, resmi kurumlar ve askeri kışlalarla donatıldı.

  Daha sonra gelen halifeler döneminde Abbasi egemenliği zayıfladı, İslam İmparatorluğu'nda bağımsız hükümetlerin sayısı çoğaldı (Samanoğulları, Karahanlılar, Büveyhoğulları, Fatımiler
  Fatımiler Mısır’da kurulan Şii hanedanı. Hazret-i Ali ve hazret-i Fatıma soyundan geldiklerini iddia ederlerse de, İslam tarihlerinde Meymun el-Keddah adlı İran asıllı Mecusi veya Yahudi bir göz doktorunun torunları olduğu; hanedanlığın adına da kurucusu Ubeydullah el-Mehdi’ye nisbeten “Ubeydiyyun” denildiği yazılıdır. Fatimi hareketinin doğuşuna, Şiiliğin bir kolu olan İsmaililik sebeb olmuştur.İsmaililer, 9. yüzyılda Hama ve Humus arasındaki küçük Selemiye kasabasını merkez edinip, gTümünü oku (yeni pencerede açılır)
  v.d.). Kuruluştan 150 yıl sonra, Bağdat'ın egemenliği sadece Irak ve İran bölgelerinde geçerliydi. Zamanla Abbasi halifelerinin yalnız manevi değeri kaldı. Büveyhoğulları 945'te Bağdat'ı ele geçirdiler, siyasi çıkarlarını düşünerek, Abbasi hanedanını yıkmadılar, ama onların elinde halife unvanından başka bir yetki de bırakmadılar.

  1055'te Selçuklular, Bağdat'ı ele geçirerek Büveyhoğulları Devleti'ne son verdiler, ama yine halifeleri hoş tuttular. Moğol istilası ile Abbasi hanedanı kesin olarak son buldu. Hulagu, Bağdat'ı alarak son Abbasi halifesi Mustasım'ı öldürdü (1258). Öldürülmekten kurtulup kaçan Abbasoğullarından biri, Mısır'da Memluklere sığınarak orada halife oldu.
  Abbasi Devleti
  Abbasiler döneminde, hem Yunan rasyonalizm ve bilim gelenekleri hem İslam öncesi Arap kabilelerince geliştirilen aristokratik savaşçı ülküsü hem de sofu Müslümanların özelliği olan kutsallık ardında ödün vermez bir çaba, bir imparatorluk bürokrasisinin ve daha çok İran örneklerine göre biçimlendirilmiş bir askerler sınıfının kanatları altında barınabildi. Bu üçünün karışımı, o zamana kadar Avrupa'da görülen herhangi bir uygarlığı aşacak ve Uzakdoğu'da Tang Çininin gelişme dönemindeki parlaklığına rakip olacak kadar zengin ve karmaşık bir uygarlığın doğmasına yol açtı.

  Bununla birlikte Arap uygarlığının iki zayıf noktası vardı. Önce içerde, Müslüman toplumu içindeki etnik ve belki de ekonomik bölünmelerin beslediği Şii gruplarının muhalefeti, art arda ayaklanmalara yol açtı. İ.S. 861'den sonra, güçlerinin bir bölümünü bu tür dinsel hoşnutsuzluklardan alan birçok devlet, imparatorluktan koparak onun yapısını kemirmeye başladı. İkinci olarak dışarda, Abbasi İmparatorluğu, kuzey sınırları boyunca bozkırdan gelen sürekli baskıyla uzun süre başa çıkabilecek durumda değildi. Bu nedenle bozkırdan içeri sızan Türk askerleri ve serüvencileri, hatta Bağdat'ta bile siyasal denetimi yavaş yavaş ele geçirdiler.

  Siyasal iktidarın dizginlerini ele geçirmiş olmakla birlikte, Abbasi hanedanından gelenleri tahtta tutarak, İ.S. 1258'e kadar durumu gizlediler. Bununla birlikte, bu tarihten çok önce, eyaletlerdeki ayaklanmayla birlikte bir saray darbesi, İmparatorluğun can damarını oluşturan Mezopotamya-Suriye bölgesinde bile merkezin denetiminin yıkılmasına yol açtı.

  Bundan sonra bozkırdan gelen Türk kabilelerinin özelliklerinin katkısıyla, İslamlığın ilk dönemlerinde yaşamalarına olanak verilmeyen dinsel aydınlanma biçimleri ardında koşan gizemcilere daha geniş bir etkinlik alanının tanınmasının kattığı renklerle, İslam dünyası oldukça farklı bir karakter kazandı.
  Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göze almışım

 2. #2
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  i am Slytherin Queen

  Standart ---> Abbasiler türk devleti

  Abbasîler bir Arap Hanedanlığıdır. Selçuklular ile aynı zamanda zuhur etmişlerdir ve iki devlet de ekseriyet itibariyle -buradaki ekseriyet daha çok Selçuklu devleti için- aynı dinin mümessili ve aynı mezhebin üyesi bulundukları için iyi anlaşmışlardır. Sanıyorum ki, Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul, Abbasî halifesinin yardım çağrısına olumlu yanıt vermiş ve Bağdat'a giderek onun Şii-Büveyhilerine karşı mücadelesine yardım etmiş, Bağdat'ı tekrardan Sünni iktidar günlerine kavuşturmuştu.

  Evet,böyle.

  af buyurun,neşenize ortak olamayacağım.

  DüşlerForum Yönetimine katılmak için burayı okuyunuz lütfen.

 3. #3
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  רק אלוהים יכול לשפוט אותי

  Standart ---> Abbasiler türk devleti

  Alıntı Nymphadora Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için ÜYE Olmalısınız!Hemen ÜYE OL!]
  Abbasîler bir Arap Hanedanlığıdır. Selçuklular ile aynı zamanda zuhur etmişlerdir ve iki devlet de ekseriyet itibariyle -buradaki ekseriyet daha çok Selçuklu devleti için- aynı dinin mümessili ve aynı mezhebin üyesi bulundukları için iyi anlaşmışlardır. Sanıyorum ki, Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul, Abbasî halifesinin yardım çağrısına olumlu yanıt vermiş ve Bağdat'a giderek onun Şii-Büveyhilerine karşı mücadelesine yardım etmiş, Bağdat'ı tekrardan Sünni iktidar günlerine kavuşturmuştu.

  Evet,böyle.
  Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşid dönemidir (786-809).Harun Reşid’den sonra yerine
  sırasıyla oğulları Emin, Memun ve Mutasım halife oldular. Emeviler zamanında sürekli olarak Araplarla
  savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başladılar. Çünkü Abbasiler, Emeviler
  gibi Arap milliyetçiliği yapmadılar. Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandılar.
  Onların bu siyasetleri sonucu Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayıldı.
  Özellikle Mutasım zamanında Türkler, önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirildiler.
  Mutasım, Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmemelerini sağlamak amacıyla
  Türklerin yerleşmesi için Samarra şehrini inşa ettirdi.


  Samarra, Abbasi Devleti zamanında Irak’ta Bağdat’ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında
  kurulmuştu. Bu şehri, Halife Mutasım’a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak
  gayesiyle ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 senesinde, kurmuştu. Samarra kuruluşundan
  892 senesine kadar 56 sene, Abbasi Devleti ne başşehir oldu. 892 senesinde ise Halife Mutedid
  Bağdat’ı tekrar başşehir yaptı.


  Türklerin bir kısmı da Anadolu’nun güneyinde Maraş, Diyarbakır, Malatya, Adana, Tarsus gibi
  şehirlerde Doğu Romalılara karşı
  kurulan Avasım hattına yerleştirildi.
  Şehirlere yerleşen Türkler, Doğu
  Romalılara karşı İslamiyeti savunmak
  için savaştılar ve çıkan isyanların
  bastırılmasında Abbasilere yardımcı
  oldular. Mutasım zamanında Doğu
  Roma’ya karşı düzenlenen seferler
  devam etti. Afşin idaresindeki İslam
  ordusu, Doğu Roma’yı yenilgiye
  uğratmıştı. Bu zaferden sonra da
  Eskişehir’e kadar seferler düzenlendi.


  Abbasi Halifesi Mutasım’dan
  sonra devlet içerisindeki Türklerin
  etkisi giderek artmıştı. Abbasi
  Devleti’nin siyasi birliği IX. yüzyılın
  ortalarından sonra çözülmeye
  başlamıştı. 847 tarihinden itibaren
  halifelerin otoritelerinin zayıflaması,
  Abbasi Devleti’nin parçalanmasına sebep oldu. Abbasi sınırları içinde kısa ömürlü olan yeni devletler
  kuruldu. Bu devletler;


  ? Mısır’da Tolunoğulları ve Ihşidiler,
  ? Kuzey Afrika’da Aglebiler,
  ? Horasan’da Tahiriler,
  ? Maveraünnehir’de Samanoğulları,
  ? Irak ve Iran’da Büveyhoğulları’dır.


  Bu devletlerden Büveyhoğulları 945 yılında Bağdat’ı işgal ederek halifeyi
  baskı altına aldı.
  Gazneli hükümdarı Mahmut, Abbasi halifesini bu
  baskıdan kurtararak halifeden “sultan” unvanını aldı. Büveyhoğulları bir süre sonra halifeyi yeniden
  baskı altına alınca, 1055 yılında Bağdat’a giren
  Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, halifeyi bu
  durumdan kurtardı. Bu olaydan sonra Abbasiler,
  Bağdat’taki varlıklarını yaklaşık 250 yıl daha sürdürdü.
  Ancak bu dönemde, siyasi ve askerî güç
  olarak etkili olamadılar. Halifeliği ellerinde bulundurdukları
  ve Arap olmayan diğer Müslümanlara da
  eşit davrandıkları için bütün İslam dünyasında saygı ve ilgi gördüler.


  Abbasiler bütün Müslümanlara yeniden değer
  vererek onlara eşit davrandılar. Böylece mevâlî kavramı ortadan kalktı. Bu dönemde
  Iranlılar ve
  Türkler önemli devlet görevlerine getirildiler.
  Abbasiler, şehirleri imar ederek Bağdat gibi yeni
  yerleşim birimleri kurdular. Şehir halkı askerler,
  memurlar, din adamları, esnaflar, zanaatkârlar, tüccarlardan oluşurdu. Köylüler tarım, bedeviler ise
  hayvancılıkla geçimlerini sağlardı.


  Abbasilerde halifeler devlet işlerinin yürütülebilmesi için vezirlik makamını kurdular. Vezirlere
  geniş
  yetkiler verdiler. Vezirlerin yanı sıra Hz. Ömer Döneminde kurulan divanı geliştirdiler.
  Divanı devlet
  yönetiminde en etkili kurum hâline getirdiler. Devlet ve memleket sorunlarını, önce divanda görüşerek
  divanın önerdiği çözümleri uyguladılar. abbasiler türklere önem vermiştir.. ve abbasi devletinde bazı türk devlet yetkilileri vardır
  Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı göze almışım

 4. #4
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  i am Slytherin Queen

  Standart ---> Abbasiler türk devleti

  evet,ne olduklarını biliyorum. ben farklı bir şeyden bahsettim sayın jasal.

  af buyurun,neşenize ortak olamayacağım.

  DüşlerForum Yönetimine katılmak için burayı okuyunuz lütfen.

 5. #5
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~
  i am Slytherin Queen

  Standart ---> Abbasiler türk devleti

  @[Linkleri Görebilmek için ÜYE Olmalısınız!Hemen ÜYE OL!] Tarih forumuna alalım burayı. Zira, kendileri Arap. Türk-Arap ilişkileri açısından inceleyebiliriz ancak.

  af buyurun,neşenize ortak olamayacağım.

  DüşlerForum Yönetimine katılmak için burayı okuyunuz lütfen.

 6. #6
  UYARI:
  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart ---> Abbasiler türk devleti

  Alıntı Nymphadora Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için ÜYE Olmalısınız!Hemen ÜYE OL!]
  @[Linkleri Görebilmek için ÜYE Olmalısınız!Hemen ÜYE OL!] Tarih forumuna alalım burayı. Zira, kendileri Arap. Türk-Arap ilişkileri açısından inceleyebiliriz ancak.
  Aldım
  '
  endLesS // COD7
  Nam-ı Değer Melih, Emre
  2008 Ağustos  '

Sistem Bilgileri

Bu sistem vBulletin® alt yapısına sahiptir!
Telif hakları, Jelsoft Enterprises Ltd'e aittir. Copyright © 2019

Uyarı

5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesine göre üyeler yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Yer sağlayıcı olarak hizmet veren sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler ile ilgili iletişime geçilmesi halinde size dönüş yapacaktır.

istanbul escort escort bayan ümraniye escort Limanbet Betpas izmir escort ankara escort bonus veren siteler en güvenilir bahis siteleri Tipobet imajbet Elexbet Marsbahis bahis forum bahis forum beinsports izle