Amaçlılık ruhbilimi
Askerlik ruhbilimi
Uygulamalı ruhbilim
Atomculuk
Bilimsel ruhbilim
Biçim ruhbilimi
Bireysel ruhbilim
Budunsal ruhbilim)
Çevre ruhbilimi
Çevresel ruhbilimi
Çözümsel ruhbilim
Davranışçılık
Davranışlararası ruhbilimi
Derinlik ruhbilimi
Ergenlik ruhbilimi
Yapısal ruhbilim
Genel ruhbilim
Gensel ruhbilim
Görgül ruhbilim
Hayvan ruhbilimi
Herbartçılık
İşlem ruhbilimi
İşlevsel ruhbilim
Kişilik ruhbilimi
Kültür ruhbilimi
Matematiksel örnek ruhbilim
Nesnel ruhbilim
Örgensel ruhbilim
Öz ruhbilimi
Sayılama ruhbilimi
Topoloji ruhbilimi
Ussal ruhbilim
Uyaran - karşılık ruhbilimi
Varoluşçu ruhbilim
Vektör ruhbilimi
Yığın ruhbilimi
Politik Psikoloji
Ayrıca:

Normaldışı ruhbilim
Biyolojik ruhbilim
Bilişsel ruhbilim
Karşılaştırmalı ruhbilim
Psikometrik ruhbilim
Danışmanlık ruhbilimi
Eğitim ruhbilimi
Adli ruhbilimi
Sağlık ruhbilimi
Nöropsikoloji
Psikodrama
Sağlıkbilimsel psikoloji
Psikanaliz
Psikopatoloji
Grup psikolojisi, vb. alanlar da mevcuttur.