Auguste Comte (1789-1857): pozitivist.
Émile Durkheim (1858-1917): pozitivist.
Karl Marx: diyalektik materyalist
Giambattista Vico (1668-1774): özneci/anlamacı.
Wilhelm Dilthey (1833-1911): hermeneutik geleneğe bağlı; anlamacı.
Georg Simmel (1858-1918): karmaşık süreçci.
Max Weber: anlamacı ve etkinlikçi.
Talcott Parsons : Yapısal işlevselcilik