Nizip Meydan Savaşı Neden Kaybedildi?

24 haziran 1839′da Nizip yakınlarında geçen bir meydan savaşıdır Nizip Meydan Savaşı. Bu savaşta Osmanlı ordusu, padişaha baş kaldıran asi Mısır valisi Mehmet Ali’nin oğlu İbrahim Paşa’nın komutasındaki orduya yenildi. Osmanlı ordusuna çok cesur olan, yalnız, yeni tarz taktik savaşmayı bilmeyen Vezir Hafız Mehmet Paşa komuta ediyordu.

İleride Prusya’nın genelkurmay başkanı olacak olan von Moltke, Hafız Paşa’nın müşavir kurmayı idi. Mısır ordusu Türkler’den, Türkleşmiş Çerkez, Abaza ve Arnavutlar’dan kurulmuştu. Subaylar tamamen Türk’tü ve fellahlar savaşamadıkları için askere alınmıyorlardı. Hafız Paşa, 84.000 kişilik ordusunu Ankara, Konya ve Kayseri’de bırakmış, pek küçümsediği İbrahim Paşa’nın üzerine ancak 30.000 kişiyle yürümüştü. İbrahim Paşa’nın 40.000 askeri vardı.

Savaş esnasında iki tarafın kayıpları eşit olduysa da, Osmanlı ordusu daha önce dağıldı. II. Mahmut, bu felaketi haber alamadan öldü. Mısır sorununun çözülmesi işi Büyük Reşit Paşa’ya kaldı.