Biliyor muydunuz?

Şapka Kanunu “halk için” değil, “memurlar ve mebuslar” için çıkarılmıştır. Şapka takmadığı için bir kişi bile asılmamıştır. İstiklal Mahkemelerinde Şapka Kanunu nedeniyle sadece karşı devrim kışkırtıcılığı yapan, ihanet içinde bulunan 24 kişi idam edilmiştir.
Tarihi fesli delilerden, milli mücadelenin asker kaçaklarının torunlarından değil, kendi kaynaklarından öğrenin.

(Şapka Kanununun doğruluğu yanlışlığı tartışılır fakat bunun halka zorunlu kılındığı gerçek değildir.)

Dip Not: "İskipli Atıf" Vatan Hainliğinden hüküm giymiştir.