Konu : halk şiirinin dil,şekil,konu özellikleri araştırılarak iki gazel ve bir kaside üzerinde şiir incelemesi yapılacak.