Oy Lazare, Lazare
Tuka ni sa kazali

Kolko liste po gorach
Tolko zdrave na taz kyshcha

Tervo tuka doydome
Moma momche naydome
Ya momata godete
Ya momcheto zhenete