Bismillah….

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar...( İmam Ali a.s )

İmam Ali ( a.s )’ı sevmek...
İmam Ali ( a.s )’ı sevmek deyince neden musibetlere uğranacağını düşünüyorum ve kalbim diyor ki :
İmam Ali (a.s )’ı sevmek demek hakkı gözetmek demektir ..İmam Ali (a.s)’ ı sevmek demek mazlumun yanında olmak demektir..İmam Ali ( a.s)’ı sevmek demek zalimin karşısında dimdik durmak demektir.. Karşındaki kim olursa olsun; annen, baban ya da en yakınların olsun, eğer haksızsa korkmadan, çekinmeden haksız olduğunu söylemek demektir. Eğer haklı olan düşmanın dahi olsa gurur yapmadan söylemek demektir düşmanının haklı olduğunu...

Peki bizler İmam Ali( a.s )’ı hakkıyla sevebiliyor muyuz ?.. Ali'ce bakabiliyor muyuz dünyaya ya da İmam Ali (a.s) gibi durabiliyor muyuz mazlumun yanında ve zalimin karşısında?

İmam Ali'yi (a.s) pek seven inançlı insanlardan biri, bir gün bir anlık gaflete kapılıp bir hata işler.İslam'ın emri gereğince elinin kesilmesi gerekmektedir. Hükmü uygulama yetkisi Ali (a.s) ‘ın' elindedir. Ali (a.s), Allah'ın hükmünü uygulama hususunda zerrece ihmalkarlık göstermemiştir ömrü boyunca, nitekim dostu hakkında da ayrım gözetmez ve elini kesiverir. Adam, kesilen parmaklarını diğer eline alıp ceza mahallinden uzaklaşırken, Ali'nin (a.s) amansız düşmanlarından olan hariciler güruhuna mensup ibn-i Kevvâ adlı adam sinsice yaklaşıp fırsatı değerlendirmek ister ve "Ne oldu sana, nedir bu halin? Kim yaptı bunu sana, kim kesti parmaklarını ?!" der. Verilen cevap, haricinin dehşetle irkilmesine neden olacaktır :

"Cezamı veren, Peygamberlerin sonuncusu ve en azizinin vasi ve vekilidir, vasi ve halifelerinin efendisi, başlar tacıdır! Kıyamet günü yüzü ak çıkacak olanların imamı, mü’minler üzerinde hak sahibi olmaya en layık kimsedir o ! Adı Ebu Talib oğlu Ali'dir, müminlerin emiri, inananların hidayet imamıdır! Nimet cennetlerinin öncüsü, korkusuz yiğit savaşçıların emsalsizidir; cehalette direnenlerden intikam alan, namaz kılarken zekat verendir o... Olgunluk ve kemale götüren kılavuz, kemal yolunun rehberi ve imamıdır o... Kimdir o, bilir misin? Doğruları söyleyen, sözleri sevap olan, Mekkeli cesur adam, vefa ve samimiyet timsali eşsiz insandır o ..
İbn-i Kevvâ kulaklarına inanamayarak: "Deli misin sen be adam, o senim elini kesiyor, sense halâ onu övüyorsun öyle mi!?" deyince, "Onu sevmemek mümkün mü?" der. "Hele şimdi sevgisi artık etimle, kanımla da yoğrulduktan sonra... Vallahi, sadece Allah’ın emrine uyarak kesti elimi, hak mı haktır bu verdiği ceza!"

İslam tarihi bunun gibi nice örneklerle doludur..

İmam Ali ( a.s )'ı sevmek demek , o sevginin uğrunda uğrayacağı tüm musibetlere karşı yıkılmamak demektir..

Ya bizler bu sevginin hakkını yerine getiremezsek...Ya İmam Caferi sadık (a.s) 'ın : ‘’Bize utanç olmayın bize yüz akı olun ‘’...hadisindeki utanç olanlardan olursak o zaman bu sevginin bize faydası olacak mı?...

Her kim Ali’yi severse Allah onun namazını, orucunu, ibadetini ve ettiği duaları kabul eder..

Her kim Ali’yi severse Allah ona ölüm acılarını azaltır ve kabrini cennet bağlarından bir bağ olarak karar kılar.

Her kim Ali’yi severse hikmet onun kalbine yerleşir, doğru söz onun diline akar ve Allah rahmet kapılarını ona açar.

( Hz.Muhammed (s.a.a )


Hz. Ali (a.s)' a olan sevgimiz tartışılmaz elbette , fakat bu kadar sevdiğimizi söylediğimiz İmam Ali 'yi (a.s) neden seviyoruz? Asırlar geçmesine rağmen sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyen ve hayatını , yaşamını her okuduğumuzda , incelediğimizde yeni bir şeyler keşfettiğimiz imam Ali 'yi (a.s) neden seviyoruz ya da sevdiğimizi söylüyoruz? Peki bizler İmam Ali (a.s )’ı yeterince tanıyabiliyor muyuz? Eğer tanımıyorsak nasıl onu sevdiğimizi söyleyebiliyoruz? Eğer tanıdığımızı iddia ediyorsak ( ki tam anlamıyla bu mümkün değildir ) neden onun kriterlerini hayatımıza geçirmekte bu kadar zorlanıyoruz? Neden onun fikirlerini , ideallerini yaşamsal kılamıyoruz?

Acaba bizler olduğumuz gibi görünemiyor ya da göründüğümüz gibi olamıyor muyuz??!!!!

İmam Caferi Sadık (a.s) buyurdu ki; bizi sevdiğini söyleyip de düşmanlarımızdan beraat etmeyen yalancıdır.

İmam Ali (a.s)’ı sevmek demek onun dostuna dost , düşmanına düşman olmak demektir...

Allah bizlere İmam Ali ( as )’ ı tanıyabilmeyi nasip etsin ..Tanıyabilelim ki sevebilelim ..Tanımadan seviyorum demek kendimizi kandırmak olmaz mı ??

Rabbim bizleri O’nun yolundan ayırma..

Rabbim ayaklarımızı o yolda sabit kıl..

Bizi onu tanıyanlardan ve onu anlayanlardan karar kıl..

O’nun sevgisini yüreklerimize kazımayı nasip et..

Allah’ın selamı tüm Ali( a.s) dostlarının üzerine olsun…


Fatma Gök