PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Acil Sağlık Hizmetleri 1. Sağlık Meslek Tıbbi Aciller Modüller
 2. Sağlık Meslek Travmalarda Acil Yardım Modüller
 3. Sağlık Meslek Acil Kurtarma Teknikleri Modüller
 4. Sağlık Meslek Sağlık Psikolojisi Modüller
 5. Sağlık Meslek Farmakoloji Modüller
 6. Sağlık Meslek Enfeksiyondan Korunma Modüller
 7. Acil Sağlık Sistemleri
 8. Anatomi Ve Fizyoloji
 9. Bilgi ve İletişim Teknolojisi
 10. İşletmelerde Temel Sağlık Uygulamaları Beceri Eğitimi
 11. Yaşam Desteği
 12. Temel Sağlık Uygulamaları
 13. Sağlık Hizmetlerinde İletişim
 14. Olağan Dışı Durumlarda Acil Yardım
 15. İşletmelerde Yaşam Desteği Beceri Eğitimi
 16. İşletmelerde Travmalarda Acil Yardım Beceri Eğitimi
 17. İşletmelerde Tıbbi Aciller Beceri Eğitimi
 18. acil sağlık hizmetleri haberleşme
 19. acil sağlık hizmetleri triaj
 20. acil sağlık hizmetleri ambulansla
 21. acil sağlık hizmetleri kardiyak aciller
 22. acil sağlık hizmetleri nörolojik aciller
 23. acil sağlık hizmetleri şok
 24. acil sağlık hizmetleri haberleşme operasyon programı
 25. acil sağlık hizmetleri güvenliği sağlama
 26. acil sağlık hizmetleri doğum ve komplikasyonları
 27. acil sağlık hizmetleri kanamalar
 28. acil sağlık hizmetleri kurtarma
 29. acil sağlık hizmetleri solunum acilleri
 30. acil sağlık hizmetleri sindirim ve metabolik aciller
 31. acil sağlık hizmetleri psikiyatrik aciller
 32. acil sağlık hizmetleri afetlerde acil sağlık hizmetleri
 33. Acil sağlık hizmetleri kimyasal biyolojik radyasyon
 34. acil sağlık hizmetleri vital bulgular 2
 35. acil sağlık hizmetleri acil hava yolu kontrolü
 36. acil sağlık hizmetleri travmalar 2
 37. acil sağlık hizmetleri hasta taşıma teknikleri
 38. acil sağlık hizmetleri çevresel aciller 1
 39. acil sağlık hizmetleri mesleki hak ve sorumluluklar
 40. acil sağlık hizmetleri ekg (elektrokardiyografi)
 41. acil sağlık hizmetleri temel yaşam desteği protokoller
 42. acil sağlık hizmetleri ilaçlara giriş
 43. acil sağlık hizmetleri kas içi (intramüsküler) ilaç uygulama
 44. acil sağlık hizmetleri vital bulgular 1
 45. acil sağlık hizmetleri aseptik teknikler
 46. Acil sağlık hizmetleri boşaltım uygulamaları
 47. acil sağlık hizmetleri santral sinir sistemi ilaçları
 48. acil sağlık hizmetleri acil hava yolu kontrolü 1
 49. acil sağlık hizmetleri hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi
 50. Acil sağlık hizmetleri gebelik ve komplikasyonları
 51. acil sağlık hizmetleri yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmaları
 52. acil sağlık hizmetleri acil durumlarda verilen pozisyonlar
 53. acil sağlık hizmetleri oksijen uygulama
 54. acil sağlık hizmetleri hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi
 55. Acil sağlık hizmetleri istatistiksel işlemler ıı
 56. Acil sağlık hizmetleri istatistiksel işlemler ı
 57. Acil sağlık hizmetleri ilaç uygulamalarına giriş
 58. ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DEFİBRİLASYON ve MONİTÖRİZASYON
 59. acil sağlık hizmetleri kemik eklem deri ürogenital ve kan hastalıkları
 60. acil sağlık hizmetleri kemoterapötik ilaçlar
 61. acil sağlık hizmetleri otonom sinir sistemi ilaçları
 62. acil sağlık hizmetleri deri tabakalarına ilaç uygulama
 63. Acil sağlık hizmetleri üriner sistem ilaçları
 64. acil sağlık hizmetleri enfeksiyon hastalıklarına yol açan etmenler
 65. acil sağlık hizmetleri solunum sistemi ilaçları
 66. acil sağlık hizetleri sindirim sistemi ilaçları
 67. alanlar ortak sağlık meslekleri etiği
 68. Kademeli olarak uygulamadan kaldırılacak Sağlık Alanlarında ...
 69. acilsağlık hizmetleri alanı çerçeve öğretim programı
 70. Endokrin Sis. Etkili ilaçlar
 71. Sunu içi tıklayınız
 72. Kurul Kararı -
 73. alanlar ortak psikolojinin etkileri
 74. Hemşirelik alanı xıı. Sınıf sağlık
 75. Yaşam Desteği Dersi Bilgi Formu