PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya 1. demir(fe)
 2. alkenli metaller
 3. NÜkleer ReaktÖrler
 4. İyon DeĞİŞtİrİcİler
 5. Nİtrozoamİnler
 6. Radyasyonun Canlılara Etkısı
 7. canlılar ıcın gereklı elemenTler
 8. İlaç nedir ?
 9. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 10. orbitaller
 11. Maddenİn DÖrdÜncÜ Halİ : Plazma
 12. Bor Atomu
 13. Asitler
 14. Vanadyum nedir ?
 15. Günlük hayatta kullandığımız besin ve malzemelerdeki bazı asitler ve bazlar
 16. İyon Değiştirici Reçineler
 17. Kristallendirme
 18. Zirkonyum nedir ?
 19. Organik Kimya
 20. Aktİf Karbon
 21. Atom ve Elektron
 22. Atom Spektrumları
 23. Modern Atom MoDeLLeRi
 24. çözeltiler
 25. Sivilarda Basinç Iletimi
 26. Gazlar
 27. Kimyasal tepkimelerde değişebilen ve değişemeyen özellikler
 28. Tepkime hızı
 29. Radyoaktif Bozunmalarin Hizi
 30. Yapay Radyoaktiflik
 31. Suyun Iyon Denklemi
 32. Biyogaz Nedir? Biyogazin Elde Yöntemleri, Özellikleri, Ülkemizdeki Durumu
 33. Maddenin Görülebilir Ve Hissedilebilir özellikleri
 34. Elektroliz Nedir?
 35. Eterler
 36. Elementlerin Simgeleri
 37. Kİmyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 38. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
 39. YÜkseltgenme-İndİrgenme ( Redoks) Tepkİmelerİ
 40. Nükleer Reaktörler
 41. Kesme SıvıLarı
 42. Titreşim Spektroskopisi ( Infrared + Raman )
 43. Kütle Korunumu Yasasi
 44. Çekirdek tepkilemeleri
 45. Katı Karışımlarının Ayrılması
 46. HİDROJEN KLORÜR HCl
 47. Asal Gazlar
 48. Flotasyon
 49. Sicaklik DeĞİŞİmİ
 50. Katalizörler...
 51. Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazların Vucudumuza Etkileri
 52. Asit Yağmurlarinin Oluşumu Ve Toprak Yapisina Etkileri
 53. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 54. Temel Kimya Yasalari
 55. Soygazlar
 56. Atom Çekirdeğinin keşfi
 57. Piller
 58. Alüminyum Alaşımlar
 59. Radyoaktivite
 60. Mol Kavrami
 61. Plastik Malzemelerin Tarihi
 62. Medikal Plastikler
 63. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri
 64. Madenlerin Kullanildiği Yerler
 65. Dalton Kısmı Basınçlar Yasası :
 66. Atomlar Arasi Bağ
 67. Atomun Elektrikli Yapısı
 68. Analitik Kimya
 69. Moleküllerarası Kuvvetler
 70. Hidrokarbonlar
 71. Kimya Terimleri Sözlüğü
 72. kristallendirme
 73. Isinan Maddelerde Genleşme
 74. Atom Bombasi
 75. damıtma(destilasyon)
 76. Bulunan En Kuvvetli Asit
 77. Mentol
 78. Benzin
 79. Ateş
 80. Elektrokimyasal potansiyel dizisi
 81. Kromatografi
 82. Kurşun tetra-etil
 83. Oktan sayısı
 84. Soxhlet Ekstraktörü
 85. Stokiyometri
 86. Çözünürlük
 87. Mineraloji
 88. Simya (Alşimi)
 89. Birleşik Alan Kuramı (Teorisi)
 90. Anti Madde
 91. Orbital
 92. Berilyum nedir
 93. Osminyum nedir ?
 94. Vanadyum nedir?
 95. Korozyon
 96. Perİyodİk Cetvel
 97. Periyodik Cetvel 2
 98. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 99. Titanyum nedir?
 100. Döteryum nedir?
 101. Nötron Bombası
 102. Çevre Kimyası (Ozon)
 103. Radyasyon ölçüm Sistemleri
 104. Kuvarsit Nedir?
 105. piller-2
 106. BiR kaÇ kimyaCının Hayatı...
 107. Kimyanın TarihçeSi.
 108. Atom Bombası Nedir? Atom Bombası Ne demek ?
 109. Hidrojen bombası nedir? Hidrojen bombası ne demek ?
 110. Radyasyon nedir? Radyasyon ne demek ?
 111. Radyasyonun Canlılar Üzerindeki Etkileri nelerdir? nedir
 112. Hiroşima, Hiroşima neresidir, Hiroşima nerde,Nagazaki Hiroşima kimdir,Hiroşima tarihi
 113. Atom bombası Tarihi
 114. Nagazaki, Nagazaki neresidir, Nagazaki nerde,Nagasaki kimdir,Nagazaki tarihi
 115. Kimyasal Hesaplamalar
 116. kimya konu anlatımları (video)
 117. Hh antijen sistemi
 118. Radyoaktivite
 119. Elektroforez
 120. İnterferon
 121. Katalizörler
 122. Nükleer Manyetik Rezonans
 123. Canlı Hayatının Temel Taşı Karbon Atomu
 124. Maddeyi Oluşturan Bağlar
 125. Midye Yapışkanının 'Kimyasal Kodu' Çökertildi
 126. Kimyager Canlılar
 127. Ağızdaki Kimyasal Saldırı
 128. Olağanüstü Bir Kimyasal Analiz Tesisi: Burun
 129. Hidrojen depolama
 130. Toprağın fizikseL ve kimyasal özellikleri..
 131. PlastİkLer Nasil ÜretiLir..
 132. AsitLer..
 133. Deniz KirLiLigi Nedir ?
 134. ltfn yardım ediniz:(
 135. Bileşikler
 136. Temel kimya yasaları
 137. Asit,Bazlar ve isimleri
 138. Mol hesaplama yöntemi
 139. Çözeltilerin karıştırılması
 140. Alkali metaller
 141. SüLfürik Asit..
 142. Nükleer Enerji Nedir ?
 143. Kimyasal Bağlar
 144. Nükleer Santral nedir? Radyasyonla ilişkisi nedir? Dönem Ödevi
 145. Alev Fotometresi ile Sodyum Tayini Nedir?
 146. Asit YağmurLarının OLuşumu ve Toprak Yapısına EtkiLeri Nelerdir ?
 147. Karışımların Ayırma Yöntemleri Nedir?, Karışımların Ayırma Yöntemleri Hakkında Bilgi
 148. Tepkime, Tepkime Nedir ? , Tepkime Hakkında Bilgi , Tepkime Türleri Ve Hızları Nelerdir ?
 149. Kimyasal Tepkime Türleri Nedir ? , Kimyasal Tepkime Türleri Hakkında Bilgi
 150. Atom Nedir? , Molekül Nedir ? , Mol Kütlesi Nedir?
 151. Mitoz ve Mayoz Bölünme Nedir ? , Hakkında Bilgi
 152. Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir?, Kimyasal Bağlar Nelerdir? , Hakkında Bilgi, Fizik Ödevi
 153. Maddenin Halleri Nedir ? , Maddenin Halleri Hakkında Bilgi
 154. Atom ve Yapısı Nedir?, ATOMUN YAPISI Hakkında Bilgi
 155. Madenlerin Kullanım Alanları , Madenlerin Kullanım Alanları Hakkında Bilgi
 156. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları Nedir ?
 157. Sabit Oranlar Ve Katli Oranlar Yasasi Nedir ? , Sabit Oranlar Ve Katli Oranlar Yasasi Hakkında Bilgi
 158. ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 159. Elementlerin özellikleri Nedir, Elementlerin özellikleri Hakkında Bilgi
 160. periyodik cetvelin özellikleri
 161. periyodik cetvelin özellikleri
 162. Aromatik Kimya Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 163. Aldehit, Keton, Asit, Ester Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 164. Alkoller Ve Eterler Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 165. Hidrokarbonlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 166. Elektrokimya Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 167. Atom Yapısı Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 168. Madde Yapısı ve Hal Değişimi Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 169. Asitler Ve Bazlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 170. Periyodik Cetvel Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 171. Kimyasal Bağlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 172. Radyoaktivite Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 173. Çözünürlük Dengesi Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı
 174. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 175. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 176. gençler yardım hal değişimleri...
 177. zekaa sorusu birazda ;)
 178. Karışımlar (Konu Anlatımı)
 179. Cam nedir?
 180. Esen Yayınları Kimya 9. Sınıf 1. Konu ile 9. Sınıf Geometri (MEB)
 181. Mol kavramı ile ilgili sorular
 182. Michelson-Morley Deneyi
 183. Inorganik Bileşikler
 184. Bezuar keçilerinin kimya bilgileri
 185. Bitkilerdeki Kimya Laboratuvarlarında Gerçekleşen Olağanüstü Bir İşlem: Fotosentez
 186. Kimya Mühendisi Canlılar
 187. Bitkilerde Savunma Stratejisi
 188. Canlılardaki Kimyasal Savunma Sistemleri
 189. Evrendeki çeşitliliğin kaynağı: Elementler
 190. Ham Petrol Fraksiyonlarının Biyolojik Bozunma Sonrası Fizikokimyasal Özellikleri
 191. Sabun ve Sabun Yapımı
 192. Tek bir proteinin sentezindeki muhteşem indirgenemez komplekslik
 193. Maddenin yeni hali oluşturuldu
 194. Canlılardaki Kimyasal Savunma Sistemleri
 195. Mineraller ne şe yarar?
 196. Çözelti Türleri
 197. Madenler
 198. Polonyum 210 Nedir?
 199. Notron bombası nedir?
 200. Gazlar
 201. Aktif Karbon
 202. Mikrop öldürmede kullanılan kimyasallarla ilgili kısa bilgiler
 203. Asitler ve Bazlar
 204. Biyodizel nedir?
 205. Atom ve Molekül
 206. barut ve yapısı
 207. Kimyasal maddelerin atom numarasına göre listesi
 208. Alaşımlar
 209. Biyokimya
 210. Analitik kimya
 211. Temel Kimya Yasaları
 212. kimyasal bağlar
 213. Sıvı Azot Gösterisi
 214. Asimetrik Sentez
 215. Rüzgar Enerjisi
 216. Dalton Atom Modeli
 217. Dubniyum Nedir
 218. Europyum Nedir
 219. Fermiyum Nedir
 220. Fosfor Nedir
 221. Fransiyum Nedir
 222. Germanyum Nedir
 223. İyot Nedir
 224. İndiyum Nedir
 225. Karbon Nedir
 226. Kalay Nedir
 227. Kadmiyum Nedir
 228. Kaliforniyum Nedir
 229. Ksenon Nedir
 230. Lityum Nedir
 231. Plutonyum Nedir
 232. Potasyum Nedir
 233. Teknesyum Nedir
 234. Tungsten Nedir
 235. Molekül Modelleme
 236. Jeotermal Enerji Nedir
 237. Asitlerin Yapısı
 238. Biyomoleküller
 239. Vertical(Dogrudan) ve Adiabatik(en düşük enerjili)
 240. Labaratuar Camı Nedir
 241. Kopolimer Çeşitleri
 242. Kimyasal Hesaplamalar
 243. Mol Kavramı
 244. Nükleer Enerji
 245. Modern Kimyanın Doğuşu
 246. Petrol Nedir
 247. 118. Element Nedir
 248. Fen ve Teknoloji Dersi Proje Ödevi Limon Pili Yapımı
 249. Elementler - Elementlerin Sınıflara Ayrılması Yapımı
 250. Gazoz Yapımı
 251. Sabun kiri nasıl gideriyor?
 252. Çelik Nedir?
 253. Neden Zehirlenmelere Karşın Yoğurt ve Ayran Verilir?
 254. Luminol
 255. Mentol
 256. Adrenalin
 257. Bullvalene ve Ruhumuzun Çalkantıları
 258. Roket Mühendisi Gibi Hareket Eden Bakteriler
 259. Kimya Dersine Çalışma
 260. Laboraruar Güvenlik Sembolleri
 261. Atomdaki elektron mucizesi
 262. Atomdaki kusursuz düzen
 263. Atomun sağlamlığı ve gücü
 264. İnsanın Bir Damlasını Oluşturamadığı Nimet: Su
 265. Allah’ın Sınırsız Gücünün Tecellisi Atomlar
 266. Moleküllerin Hiç Bitmeyen Hareketliliği
 267. Atomun Sağlamlığı Ve Elektron Yörüngeleri
 268. Suyun Akışkanlığı Yaşamamız için En Uygun Değerdedir
 269. Suyun yüzey gerilimi ve yaşam
 270. Atomun Yapısında Saklı Güç
 271. Protonlar Ve Elektronlar Arasındaki Denge
 272. Zehirle Kaplı Koruyucu Tavanımız: Ozon
 273. Allah'ın Detayda Yarattığı Bir Mucize: Moleküller
 274. Tüm Varlıkların Yapı Taşı Olan Mucizevi Bir Detay: Atom
 275. Atomdaki Hayranlık Uyandırıcı Detay
 276. Eşsiz Bir Mucize: Kristal Kar Taneleri
 277. Koku Alma Sistemindeki Tasarım
 278. Asit ve Bazların Değerleri
 279. Yüzde Derişim
 280. Çekirdek Reaksiyonları
 281. Damıtma
 282. Sıcaklık ölçme yöntemleri
 283. Radyasyonun Canlılara Etkisi
 284. Fizyon-füzyon ve radyoaktif bozulma
 285. Radyoaktif Bozunma ve ÇeşitLeri
 286. Nükleer Rektörler
 287. Radyoaktivite
 288. Alkali Metaller
 289. Sabun
 290. Asit Yağmurları
 291. Kimyasaltepkimeler
 292. Atomda Saklı Olan Büyük Güç
 293. Nükleer Parçalanma (Fisyon)
 294. Nükleer Kaynaşma (Füzyon)
 295. Atomdaki Elektron Mucizesi
 296. Elektronların Yörüngesi
 297. Elektronların Engel Tanımayan Kararlılığı
 298. Fiziksel Varlığın Sınırı: Kuarklar
 299. Canlanan Atomlar
 300. Işıktaki Tasarım
 301. Ateşteki Tasarım
 302. Kimyager Canlılar
 303. Atomun Sağlamlığı ve Gücü Allah'ın Ayetlerindendir
 304. Demir Elementinin Canlı Yaşamındaki Önemi
 305. Karbon Tetraklorür Nedir?
 306. Mineraloji - Mineraller Hakkında
 307. Hoechst Boyası Nedir?
 308. Etidyum Bromür
 309. Gıda Katkıları Listesi
 310. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidrojen
 311. Çar Bombası
 312. Bant Teorisi
 313. Moleküler Orbital Teorisi
 314. Plütonyum
 315. Kripton
 316. Baryum
 317. Elementler Ve Teknoloji 2
 318. Röntgenyum
 319. Bağlanma İzomerisi
 320. Siyanür
 321. Radyoaktif Elementler 3
 322. Su normal davransaydı ?
 323. Suyun ideal akışkanlık değeri
 324. Tek bir oksijen atomu, suyu zehire dönüştürebilir
 325. Su mucizesi
 326. Yağmurun ölçüsü
 327. Protonlar ve elektronlar
 328. Oksijenin ideal çözünürlüğü
 329. Neden bir anda yanmıyoruz?
 330. Oksijendeki hesap
 331. Kimyasal analiz tesisi
 332. Jelatin Nedir - Jelatin Tanımı
 333. Glikoprotein Nedir - Glikoprotein Tanımı
 334. Fibrinojen Nedir - Fibrinojen Tanımı
 335. Faktör VIII Hakkında
 336. Magnezyum Hidroksit
 337. Maddeyi Oluşturan Bağlar
 338. Yaşama Vesile Olan Elementlere Örnekler
 339. Atom Ve Elektronlar
 340. Temel Kimya Yasalar
 341. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 342. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 343. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 344. Ekstraksiyon
 345. Bant Teorisi
 346. İmkansız Maddeyi Üretmeyi Başardılar
 347. Zehirli Kimyasalları Algılayan Eldiven
 348. Bitkilerden Altın Elde Etmenin Yolu Bulundu
 349. Simya nedir?
 350. Çin Simyası
 351. Hint Simyası
 352. İç Ezoterik Simya
 353. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 354. Kadmiyum Elementi
 355. Jeokimyasal Çevrim
 356. Asilasyon - Asilleşme Hakkında
 357. Kaliforniyum Elementi
 358. Ununoktiyum Elementi
 359. Karbon Allotropları Hakkında
 360. Hidrometalurji Hakkında Bilgi
 361. Bant Teorisi
 362. Neptünyum İzotopları
 363. Metallerin Korozyonu
 364. Organik Bileşiklerin Sayısı Neden Fazladır ?
 365. Aldehitlerin Yapısı
 366. Su Yapısı ve Litoloji
 367. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 368. Lise 1 Kimya (9.Sınıf) Konuları
 369. Lise 2 Kimya (10.Sınıf) Konuları
 370. 10. Sınıf Kimya Konuları 2015-2016
 371. 12. Sınıf / Lise 4 Kimya Konuları [2015-2016]
 372. Deterjanlar