PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ÖzbekçeSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8

 1. Kahnar Bahşı Kadiroğlu
 2. Rahmetulla Yusufoğlu
 3. Abdunazar Payanoğlu
 4. Çarı Bahşı Umirov
 5. Kadir Bahşı Rahimoğlu
 6. Umerkul Polken
 7. Jovison poler
 8. Kulsamed Bahşı
 9. Tille Kempir..
 10. Cora Eşmirzaoğlu
 11. Amin Bahşı...
 12. Halyar Abdülkerimoğlu
 13. Umir Seferov
 14. İslam Şair Nazaroğlu
 15. Polken
 16. Fazıl Yoldaşoğlu
 17. Ergeş Cumanbülbüloğlu
 18. Cuman bülbül
 19. Özbek Bahşıları İcadı - Makale
 20. Sadulla Kerametov
 21. Server AzimovServer Azimov
 22. Mirmuhsin
 23. Remz Babacan
 24. Şükrilla ....
 25. Seid Ahmed ..
 26. Askad Muhtar
 27. Şöhret (Alimov Gulam)
 28. Turab Töle...
 29. Şeraf Reşidov
 30. İbrahim Rahim
 31. Zülfiye.......
 32. Osman Nasir..
 33. Mirtemir.....
 34. Kamil Yaşın
 35. Hamid Alimcan
 36. Maksud Şeyhzade
 37. Mirkerim Asım
 38. Abdulla Kahbar
 39. Uygun......
 40. Nezir Seferov
 41. Sabir Abdulla
 42. Aybek.....
 43. Batu.........
 44. Gafur Gulam...
 45. Ziya Said ....
 46. Elbek.....
 47. Abdullah Kadiri
 48. Çolpan.....
 49. Habibi
 50. Hamza.....
 51. Sıdkiy Handaylıkiy
 52. Abdurrauf Fıtrat
 53. Avaz.......
 54. Miskin.....
 55. Sadriddin Ayni
 56. Abdullah Avlani
 57. Münevverkari Abdüreşidov
 58. Mahmud Hoca Behbudi
 59. Raci Hokandi
 60. Muhammedşerif Sufizade
 61. Sıddıki Aczi
 62. İshakhan İbret....
 63. Furkat.....
 64. Han Şair Emiri
 65. Zevki .......
 66. Mukımiy.......
 67. Feruz.....
 68. Ümidiy .....
 69. Miriy........
 70. Daiy.........
 71. Kamil Harezmi
 72. Talip Talibiy
 73. Mahmur Kariziy
 74. Pisendiy....
 75. Hiramiy....
 76. Agehi .......
 77. Şevki Namengani
 78. Mahmur.....
 79. Nadire........
 80. Fazli......
 81. Şevki Kattakurgani
 82. Uveysiy......
 83. Maden ......
 84. Gülhaniy....
 85. Gaziy......
 86. Uzlet.....
 87. Mücrim Abid.
 88. Rakım.....
 89. Saykali ....
 90. Revnak....
 91. Andelib....
 92. Nişatiy....
 93. Hüveyda ....
 94. Sofi Allahyar
 95. Babarahim Meşreb
 96. Turdı......
 97. Ebulgazi Bahadır Han
 98. Bayramhan....
 99. Meclisi .....
 100. Kamran Mirza
 101. Babür ......
 102. Padişah Hace
 103. Ubeydi .....
 104. Muhammed Salih
 105. Şeybani Han
 106. Ali Şir Nevayi
 107. Hüseyin Baykara
 108. Said Kasımi .
 109. Ahmedi .....
 110. Yakıni......
 111. Said Ahmed..
 112. Atayi .....
 113. Sekkaki.......
 114. Gedai.....
 115. Haydar Harezmi
 116. Lutfi .......
 117. Yusuf Emiri
 118. Seyfi Sarayi
 119. Hocendi ....
 120. Harezmi .....
 121. Hafız Harezmi
 122. Kutb .....
 123. Rabguzi......
 124. Süleyman Bakırgani
 125. Ahmed Yesevi
 126. Ahmed Yügneki
 127. Yusuf Has Hacib
 128. Mahmut Kaşgari
 129. Balalar Folklorü /Çocuk Folkloru
 130. Buhara Hani Bilän Bähşi Häqıdä Äfsänä / Buhara Hanı ile Bahşi Hakkında Efsane
 131. Uluğbek Häqıdä Äfsänälär / Uluğ Bey Hakkında Efsaneler
 132. İbn Sinä Häqıdä Äfsänälär / İbni Sina Hakkında Efsaneler
 133. Soñdi Dämgäçä / Son Dinlenmeye Kadar
 134. "Yer Yutıb Yubarişi Mümkin"/ "Yerin Yutuşu Mümkün"
 135. Beruniyniñ Däm Äliş Künläri/Biruni'nin Dinlenme Günleri
 136. Äfsänälär /Efsaneler
 137. Babur Häqıdä Riväyätlär/Babur Hakkında Rivayetler
 138. Ämir Temurniñ Säfäri /Emir Timur'un Seferi
 139. Ämir Temur Häqıdä Riväyät /Emir Timur Hakkında Rivayet
 140. Zängi Ätä Häqıdä Riväyät /Zenci baba Hakkında Rivayet
 141. Rivayetlär/Rivayetler
 142. Qarğışlär/Kargışlar
 143. Dua- Alkışlar
 144. Äskıyä/Askiye
 145. Lafler/Laflar(Palavralar)
 146. Letifeler/Fıkralar
 147. Tez Aytışlar/Tez Söyleyişler
 148. Aytişuv-tapişmaq/Soruşmalı Bilmece
 149. Ertek-Tapişmaq /Hikaye Bilmece
 150. Kanatlı Hayvanlar ve Kuşlar Hakkında
 151. Hayvanlar Hakkında
 152. İnsan, Uzuvları ve Özellikleri Hakkında
 153. Tabiat Hadiseleri ve Mevsimler Hakkında
 154. Gök, Yer Su Hakkında
 155. Tapışmaqlar/Bilmeceler
 156. Yıl Faslları ve Tabiat Hadiseleri Haqıda /Yılın Mevsimleri ve Tabiat Hadiseleri Hakkında
 157. Hayvanlar ve Kuşlar
 158. Toy ve Matem /Şenlik ve Matem
 159. Sevinç ve Gam
 160. Erk ve Erksizlik / Güç ve Güçsüzlük
 161. Muhebbet,Vefa ve Bevefalik /Muhabbet ,Vefa ve Vefasızlık
 162. Batirlik ve Qorqaqlik /Kahramanlık ve Korkaklık
 163. Yahşilik ve Yamanlik/İyilik ve Kötülük
 164. Doğruluk ve Eğrilik
 165. Vatan ve Vatanperverlik / Vatan ve Vatanseverlik
 166. Makaleler / Atasözleri
 167. Ereli ve Şereli /Erali ve Şerali
 168. Çembil Kemeli /Çambil Kuşatması
 169. Evezhan/Avazhan
 170. Miskal Peri
 171. Hasanhan....
 172. Rüstemhan...
 173. Tahir ve Zühre
 174. Özbek Türkçesinde a'zo: aza, mensup, organ, kılgan, uzuv, üye
 175. Özbek Türkçesinde abad: ebed, sonsuzluk
 176. Özbek Türkçesinde abadiy: ebedî, daimi, hemişelik, ilelebet, kalıcı
 177. Özbek Türkçesinde abadiyan: ebediyen, hemişelik, ebedi, daimi
 178. Özbek Türkçesinde abadiyat: ebedilik, ebediyet, daimilik, sonsuz gelecek zaman
 179. Özbek Türkçesinde abadiylik: ebedîlik, sonsuzluk, daimilik, hemişelik, daim yaşama
 180. Özbek Türkçesinde abajur: abajur, lamba kalpağı
 181. Özbek Türkçesinde abas: abes, boş, nahak, beyhude, faydasız, lüzumsuz, esassız, sebepsiz
 182. Özbek Türkçesinde abbosiy: Abbasî
 183. Özbek Türkçesinde abdol: abdal, derviş
 184. Özbek Türkçesinde abgor: harap, yıkkın
 185. Özbek Türkçesinde abiturient: ali veya orta ihtisas mektebine dahil olmak isteyen şahıs
 186. Özbek Türkçesinde abjir: acar, açık göz, becerikli, kıvrak, tez canlı
 187. Özbek Türkçesinde abjirlik: beceriklilik, tezcanlılık
 188. Özbek Türkçesinde ablah: alçak, ahmak, ebleh, sefih, giç, sarsak, namussuz
 189. Özbek Türkçesinde ablahlarcha: eblehçe
 190. Özbek Türkçesinde ablahlik: eblehlik
 191. Özbek Türkçesinde ablahona: eblehçe
 192. Özbek Türkçesinde abonent: abone
 193. Özbek Türkçesinde abort: çocuk aldırma, kürtaj, uşak salma/uşak saldırma
 194. Özbek Türkçesinde abr: ebir, bulut
 195. Özbek Türkçesinde abrishim: ibrişim, ipek
 196. Özbek Türkçesinde abro': kaş
 197. Özbek Türkçesinde abstrakt: mücerret
 198. Özbek Türkçesinde abstraktlik: mücerretlik
 199. Özbek Türkçesinde abstsess: apse
 200. Özbek Türkçesinde abxaz: Abhaz
 201. Özbek Türkçesinde abzas: paragraf, satır başı, satırbaşı
 202. Özbek Türkçesinde acha: anne, büyük anne
 203. Özbek Türkçesinde achchiq: acı
 204. Özbek Türkçesinde achchiqlanish: öfke, acıklanış
 205. Özbek Türkçesinde achchiqtosh: acıtaş, şap
 206. Özbek Türkçesinde achigan: acıyan, kesik
 207. Özbek Türkçesinde achimoq: acımak/acılaşmak, ekşimek, kötüleşmek
 208. Özbek Türkçesinde achinarli: acıklı, acınacak, acınırlı, kederli
 209. Özbek Türkçesinde achinishli: acıklı, acınacak, acınışlı
 210. Özbek Türkçesinde achinmoq: acımak, hayıflanmak
 211. Özbek Türkçesinde achishmoq: göynemek, ağrımak, gicişmek, gıcıklanmak, çimdik atmak, çimdiklemek
 212. Özbek Türkçesinde achitqi: maya
 213. Özbek Türkçesinde achom: kucaklama, sarılma
 214. Özbek Türkçesinde achomlashmoq: sarmaş dolaş olmak
 215. Özbek Türkçesinde ada: baba
 216. Özbek Türkçesinde adab: edep
 217. Özbek Türkçesinde adabiy: edebî, yazınsal
 218. Özbek Türkçesinde adabiyot: edebiyat, kaynak
 219. Özbek Türkçesinde adabiyotchi: edebiyatçı, yazar, yazınbilimci
 220. Özbek Türkçesinde adabiyotshunos: edebiyat-şinas, yazınbilimci
 221. Özbek Türkçesinde adabiyotshunoslik: yazınbilim
 222. Özbek Türkçesinde adabli: edepli, terbiyeli
 223. Özbek Türkçesinde adablilik: edeplilik
 224. Özbek Türkçesinde adabsiz: edepsiz
 225. Özbek Türkçesinde adabsizlik: edepsizlik
 226. Özbek Türkçesinde adad: adet
 227. Özbek Türkçesinde adadsiz: sayısız
 228. Özbek Türkçesinde adalotparvarlik: adalet, adillik
 229. Özbek Türkçesinde adam: adem, yokluk
 230. Özbek Türkçesinde adaptatsiya: adaptasyon, intibak
 231. Özbek Türkçesinde adash: adaş
 232. Özbek Türkçesinde adashmoq: sapıtmak, şaşırmak, şaşmak, yanılmak, yolunu kaybetmek
 233. Özbek Türkçesinde adib: edip, yazar
 234. Özbek Türkçesinde adiba: edibe, kadın yazar
 235. Özbek Türkçesinde adiblik: yazarlık
 236. Özbek Türkçesinde adil: adil
 237. Özbek Türkçesinde adillik: adillik
 238. Özbek Türkçesinde adir: kırlar, yamaç, yükseklikler
 239. Özbek Türkçesinde adl: adalet
 240. Özbek Türkçesinde adliya: adliye
 241. Özbek Türkçesinde administrator: idareci, yönetici
 242. Özbek Türkçesinde administratsiya: idare, yönetim
 243. Özbek Türkçesinde admiral: amiral
 244. Özbek Türkçesinde admirallik: amirallik
 245. Özbek Türkçesinde adno: en aşağı, en kötü
 246. Özbek Türkçesinde ado bo'lmoq: bitmek, sona ermek
 247. Özbek Türkçesinde ado etmoq: eda etmek, yerine getirmek
 248. Özbek Türkçesinde ado: bitirme, icra, yerine getirme
 249. Özbek Türkçesinde adolat: adalet, hak
 250. Özbek Türkçesinde adolatli: adaletli
 251. Özbek Türkçesinde adolatparvar: adaletli, adil
 252. Özbek Türkçesinde adolatsiz: adaletsiz
 253. Özbek Türkçesinde adolatsizlik: adaletsizlik, mağduriyet
 254. Özbek Türkçesinde adovat: adavet, düşmanlık, kin
 255. Özbek Türkçesinde adres: adres
 256. Özbek Türkçesinde advokat: avukat
 257. Özbek Türkçesinde advokatlik: avukatlık
 258. Özbek Türkçesinde adyol: battaniye
 259. Özbek Türkçesinde aeroport: hava alanı, hava limanı, havaalanı, havalimanı
 260. Özbek Türkçesinde afandi: efendi, hoca, Nasreddin Hoca
 261. Özbek Türkçesinde affiks: ek (gramer)
 262. Özbek Türkçesinde afg'on: Afgan
 263. Özbek Türkçesinde afif: iffetli, namuslu
 264. Özbek Türkçesinde afisha: afiş
 265. Özbek Türkçesinde afkor: fikirler
 266. Özbek Türkçesinde aforizm: özlüsöz, vecize
 267. Özbek Türkçesinde afsar: taç
 268. Özbek Türkçesinde afsona: efsane, mitoloji, söylenti
 269. Özbek Türkçesinde afsonaviy: efsanevi
 270. Özbek Türkçesinde afsun: büyü
 271. Özbek Türkçesinde afsunchi: büyücü
 272. Özbek Türkçesinde afsungar: büyücü
 273. Özbek Türkçesinde afsunkor: büyücü
 274. Özbek Türkçesinde afsunlamoq: büyülemek
 275. Özbek Türkçesinde afsus: maalesef, ne yazık, yazık
 276. Özbek Türkçesinde afsuski: maalesef, ne yazık ki
 277. Özbek Türkçesinde afsuslanmoq: hayıflanmak, üzülmek, üzüntü duymak
 278. Özbek Türkçesinde aft: çehre, yüz
 279. Özbek Türkçesinde aftidan: anlaşılan, galiba
 280. Özbek Türkçesinde afv etmoq: affetmek
 281. Özbek Türkçesinde afv: af
 282. Özbek Türkçesinde afyun: afyon
 283. Özbek Türkçesinde afzal: efdal, iyi, tercih edilir, tercihe şayan, üstün, yeğ
 284. Özbek Türkçesinde afzallik: avantaj, üstünlük
 285. Özbek Türkçesinde ag'darilmoq: devrilmek, düşmek, yıkılmak
 286. Özbek Türkçesinde ag'darmoq: çevirmek, çöktürmek, devirmek, yıkmak, yuvarmak
 287. Özbek Türkçesinde ag'yor: başkaları, rakipler, yabancılar
 288. Özbek Türkçesinde agar: eğer, şayet
 289. Özbek Türkçesinde agent: ajan
 290. Özbek Türkçesinde agentlik: acente, ajanlık, ajans, büro
 291. Özbek Türkçesinde agigator: propagandacı
 292. Özbek Türkçesinde agitator: propagandacı
 293. Özbek Türkçesinde agitatsiya: ajitasyon, propaganda
 294. Özbek Türkçesinde agrar: tarım
 295. Özbek Türkçesinde agressiv: agresif, saldırgan
 296. Özbek Türkçesinde agressivlik: agresiflik, saldırganlık
 297. Özbek Türkçesinde agressiya: saldırı
 298. Özbek Türkçesinde agronom: tarım uzmanı
 299. Özbek Türkçesinde ahamiyat: ehemmiyet, önem
 300. Özbek Türkçesinde ahamiyatli: ehemmiyetli, mühim, önemli
 301. Özbek Türkçesinde ahamiyatlilik: ehemmiyetlilik, önemlilik
 302. Özbek Türkçesinde ahamiyatsiz: ehemmiyetsiz, önemsiz
 303. Özbek Türkçesinde ahamiyatsizlik: ehemmiyetsizlik, önemsizlik
 304. Özbek Türkçesinde ahbob: ahbap, dostlar
 305. Özbek Türkçesinde ahd: ahit, anlaşma, ant, yemin
 306. Özbek Türkçesinde ahdlashgan: nişanlı
 307. Özbek Türkçesinde ahdlashmoq: anlaşmak, mutabık kalmak
 308. Özbek Türkçesinde ahdlashuv: anlaşma
 309. Özbek Türkçesinde ahdnoma: anlaşma, sözleşme
 310. Özbek Türkçesinde ahil: iyi geçinen, samimî
 311. Özbek Türkçesinde ahilchilik: birliktelik, samimiyet
 312. Özbek Türkçesinde ahillik: birliktelik, samimiyet
 313. Özbek Türkçesinde ahl: sakin
 314. Özbek Türkçesinde ahmoq: ahmak, aptal, *****
 315. Özbek Türkçesinde ahmoqlik: ahmaklık, hamâkat
 316. Özbek Türkçesinde ahmoqona: aptalca, budalaca
 317. Özbek Türkçesinde aholi ro'yxati: nüfus sayımı
 318. Özbek Türkçesinde aholi: ahali, halk, nüfus
 319. Özbek Türkçesinde ahvol: ahval, durum, vaziyet
 320. Özbek Türkçesinde ahyon-ahyonda: bazen, zaman zaman
 321. Özbek Türkçesinde ajab: harikulade, şaşılacak, şaşırtıcı
 322. Özbek Türkçesinde ajablanarli: şaşılacak, şaşılası
 323. Özbek Türkçesinde ajablanmoq: garipsemek, hayret etmek, şaşırmak, şaşmak
 324. Özbek Türkçesinde ajablantirmoq: şaşırtmak
 325. Özbek Türkçesinde ajabo: acaba
 326. Özbek Türkçesinde ajal: ecel
 327. Özbek Türkçesinde ajdaho: ejderha
 328. Özbek Türkçesinde ajdar: ejderha
 329. Özbek Türkçesinde ajdarho: ejderha
 330. Özbek Türkçesinde ajdod: atalar, ecdad, ecdat, soy
 331. Özbek Türkçesinde ajib: acayip, harikulade, şaşırtıcı
 332. Özbek Türkçesinde ajin: buruşuk, buruşukluk, kırışık, kırışıklık
 333. Özbek Türkçesinde ajina: cin, ecinne, ecinni
 334. Özbek Türkçesinde ajnabiy: ecnebî
 335. Özbek Türkçesinde ajoyib: acayip, çok ilginç, güzel, harikulâde, ilginç, şaşırtıcı
 336. Özbek Türkçesinde ajoyibot: antikalar, mucize
 337. Özbek Türkçesinde ajralishmoq: boşamak
 338. Özbek Türkçesinde ajralmas: ayrılmaz
 339. Özbek Türkçesinde ajralmoq: ayrılmak, boşanmak
 340. Özbek Türkçesinde ajramoq: ayrılmak
 341. Özbek Türkçesinde ajrashmoq: ayrılmak, boşanmak
 342. Özbek Türkçesinde ajratish: ayırma, bölme
 343. Özbek Türkçesinde ajratmoq: ayırmak, sökmek
 344. Özbek Türkçesinde ajrim: anlaşma, mahkeme hükmü, mahkeme kararı, mutabakat
 345. Özbek Türkçesinde aka: ağabey
 346. Özbek Türkçesinde akademik: akademi üyesi, akademisyen
 347. Özbek Türkçesinde akademiya: akademi
 348. Özbek Türkçesinde aks etmoq: aksetmek, belirmek, yansımak
 349. Özbek Türkçesinde aks holda: aksi halde
 350. Özbek Türkçesinde aks sado: yankı
 351. Özbek Türkçesinde aks: akis, aksi, hayal, zıt
 352. Özbek Türkçesinde aksar: çokluk, ekser
 353. Özbek Türkçesinde aksariyat: çoğunluk, çokluk, ekseriyet
 354. Özbek Türkçesinde aksilharakat: irtica
 355. Özbek Türkçesinde aksar: çokluk, ekser
 356. Özbek Türkçesinde aksariyat: çoğunluk, çokluk, ekseriyet
 357. Özbek Türkçesinde aksilharakat: irtica
 358. Özbek Türkçesinde aksilinqilob: karşı-devrim
 359. Özbek Türkçesinde aksilinqilobchi: karşı-devrimci
 360. Özbek Türkçesinde aksilinqilobiy: karşı-devrimci
 361. Özbek Türkçesinde aksincha: aksine, bilakis, tersine
 362. Özbek Türkçesinde aksioma: aksiyom
 363. Özbek Türkçesinde aksirmoq: aksırmak, hapşırmak
 364. Özbek Türkçesinde akslik: aksilik, inatçılık
 365. Özbek Türkçesinde aks-sado: yankı
 366. Özbek Türkçesinde akt tuzmoq: rapor düzenlemek
 367. Özbek Türkçesinde akt: eylem, hareket, perde
 368. Özbek Türkçesinde aktiv: aktif, etkin, faal
 369. Özbek Türkçesinde aktivlashmoq: aktifleşmek, etkinleşmek
 370. Özbek Türkçesinde aktivlik: aktiflik, etkinlik
 371. Özbek Türkçesinde aktsent: aksan, şive
 372. Özbek Türkçesinde aktsioner: hissedar, paydaş
 373. Özbek Türkçesinde aktsiya: hisse senedi
 374. Özbek Türkçesinde aktsiyali jamiyat: hisseli şirket
 375. Özbek Türkçesinde aktual: aktüel, güncel, mühim
 376. Özbek Türkçesinde aktyor: aktör, oyuncu
 377. Özbek Türkçesinde akusher: doğum hekimi
 378. Özbek Türkçesinde al'bom: albüm
 379. Özbek Türkçesinde al'yuminiy: alüminyum
 380. Özbek Türkçesinde alahlamoq: sayıklamak
 381. Özbek Türkçesinde alahsiramoq: hafif sayıklamak, sayıklamak
 382. Özbek Türkçesinde alam: elem, teessür, üzüntü
 383. Özbek Türkçesinde alamli: acıklı, acılı, elemli
 384. Özbek Türkçesinde alamzada: dargın, gücenik, kırgın
 385. Özbek Türkçesinde alanga: alev, ateş
 386. Özbek Türkçesinde alangalanmoq: alevlenmek, parlamak, tutuşmak
 387. Özbek Türkçesinde alangalantirmoq: alevlendirmek, körüklemek, tutuşturmak, yakmak
 388. Özbek Türkçesinde alangali: alevli, ateşli
 389. Özbek Türkçesinde alanglamoq: bakınmak, sağına soluna bakmak
 390. Özbek Türkçesinde alaykum va assalom: aleykümselam
 391. Özbek Türkçesinde albatta: elbette, her hâlde, illâ, ille, mutlaka, tabiî
 392. Özbek Türkçesinde aldamchi: aldatıcı, dolandırıcı, üçkâğıtçı, vefasız, yalancı
 393. Özbek Türkçesinde aldanmoq: aldanmak, kanmak, kapılmak
 394. Özbek Türkçesinde aldash: kazık
 395. Özbek Türkçesinde aldatmoq: aldatmak
 396. Özbek Türkçesinde aldoqchi: kalleş, sahtekâr, yalancı
 397. Özbek Türkçesinde aldov: iğfal, aldav
 398. Özbek Türkçesinde aldovchi: hokkabaz, aldavcı
 399. Özbek Türkçesinde alfavit: alfabe
 400. Özbek Türkçesinde alg'ov-dalg'ov: kargalaşıklar, karışıklıklar
 401. Özbek Türkçesinde algebra: cebir
 402. Özbek Türkçesinde alhamdulilloh: elhamdülillah
 403. Özbek Türkçesinde alhazar: Allah korusun!
 404. Özbek Türkçesinde alifbe: alfabe, elifbe
 405. Özbek Türkçesinde alifbo: alfabe
 406. Özbek Türkçesinde aliment: geçimlik, nafaka
 407. Özbek Türkçesinde alishish: değişim, mübadele, trampa
 408. Özbek Türkçesinde alishmoq: değiş etmek, trampa etmek
 409. Özbek Türkçesinde alishtirmoq: değiş etmek, trampa etmek
 410. Özbek Türkçesinde aljimoq: saçmalamak, alcımak
 411. Özbek Türkçesinde aljiramoq: saçmalamak, alcıramak, hariflemek
 412. Özbek Türkçesinde alkogol': alkol
 413. Özbek Türkçesinde alla: ninni, layla/laylay
 414. Özbek Türkçesinde allakim: birisi
 415. Özbek Türkçesinde allalamoq: ninni söylemek
 416. Özbek Türkçesinde allamahal: geç vakit
 417. Özbek Türkçesinde allamo: alim, büyük bilgin
 418. Özbek Türkçesinde allanarsa: bir şey
 419. Özbek Türkçesinde allanima: bir şey
 420. Özbek Türkçesinde allaqachon: bir zaman, ta ne zaman, vaktiyle
 421. Özbek Türkçesinde allaqachongi: kırk yıllık, yıllanmış
 422. Özbek Türkçesinde allaqancha: birkaç
 423. Özbek Türkçesinde allaqanday: bir, bir nice
 424. Özbek Türkçesinde allaqayerda: bir yerde
 425. Özbek Türkçesinde allaqayerdan: bir yerden, bir yerlerden
 426. Özbek Türkçesinde allaqayerga: bir yere
 427. Özbek Türkçesinde allaqaysi: bir, biri
 428. Özbek Türkçesinde allavaqt: geç vakit, ta ne zaman
 429. Özbek Türkçesinde Alloh: Allah, Hak
 430. Özbek Türkçesinde almashgan: değişik
 431. Özbek Türkçesinde almashish: değişim, mübadele
 432. Özbek Türkçesinde almashmoq: değiş etmek, değişmek, almaşmak
 433. Özbek Türkçesinde almashtirish: değişim, mübadele, almaştırış
 434. Özbek Türkçesinde almashuv: değiştirme, teati
 435. Özbek Türkçesinde almoyi-jalmoyi: abuk-sabuk, saçma sapan
 436. Özbek Türkçesinde alohida: ayrı, alahide, münferit, müstesna, özel, tek
 437. Özbek Türkçesinde alohidalik: münferitlik, alahidelik
 438. Özbek Türkçesinde alomat: alamet, belirti, işaret, nişan
 439. Özbek Türkçesinde alomatli: alametli, işaretli
 440. Özbek Türkçesinde aloqa: alaka, alışveriş, haberleşme, iletişim, ilgi, ilişki, irtibat, temas
 441. Özbek Türkçesinde aloqachi: alakacı, irtibat, muhabereci
 442. Özbek Türkçesinde aloqador: alakadar, ilişik, ilişkili
 443. Özbek Türkçesinde aloqadorlik: alakadarlık, bağıntı, ilgi, ilişki
 444. Özbek Türkçesinde aloqalanmoq: alakalanmak, yanaşmak
 445. Özbek Türkçesinde aloqali: alatalı, alakadar, ilişkili
 446. Özbek Türkçesinde alp: alp, bahadır, pehlivan
 447. Özbek Türkçesinde alqissa: demek, kısacası
 448. Özbek Türkçesinde alvasti: cin, ecinne, ecinni
 449. Özbek Türkçesinde alvido: elveda
 450. Özbek Türkçesinde am: am
 451. Özbek Türkçesinde amaki: amca
 452. Özbek Türkçesinde amal qilmoq: amel etmek, uymak, yerine getirmek
 453. Özbek Türkçesinde amal: amel, faaliyet, görev, iş, işlem, makam, memurluk
 454. Özbek Türkçesinde amaldagi: ameldeki, cari, geçerli, muteber, yürürlük
 455. Özbek Türkçesinde amaldor: ameldar, devlet memuru, görevli, memur
 456. Özbek Türkçesinde amaliy: ameli, pratik, uygulamalı
 457. Özbek Türkçesinde amaliyot: ameli tecrübe, ameliyat, uygulama
 458. Özbek Türkçesinde amallab: güç bela, zar zor
 459. Özbek Türkçesinde amal-taqal qilmoq: yolunu bulup başarmak
 460. Özbek Türkçesinde ambulatoriya: muayenehane, yataksız dispanser
 461. Özbek Türkçesinde amgina: *****
 462. Özbek Türkçesinde amin: emin
 463. Özbek Türkçesinde amir: emir
 464. Özbek Türkçesinde amma: hala
 465. Özbek Türkçesinde ammo: ama, fakat
 466. Özbek Türkçesinde amnistiya: genel af
 467. Özbek Türkçesinde amr: buyruk, emir
 468. Özbek Türkçesinde an'ana: âdet, anane, gelenek
 469. Özbek Türkçesinde an'anaviy: ananevi, mutat
 470. Özbek Türkçesinde ana: işte
 471. Özbek Türkçesinde anarxiya: anarşi
 472. Özbek Türkçesinde anatomiya: anatomi, yapı
 473. Özbek Türkçesinde anavi: şu
 474. Özbek Türkçesinde ancha: birkaç, çok, oldukça
 475. Özbek Türkçesinde andak: azıcık, biraz
 476. Özbek Türkçesinde andakkina: biraz, birazcık
 477. Özbek Türkçesinde andarmon bo'lmoq: oyalanmak
 478. Özbek Türkçesinde andaza olmoq: endaze almak, örnek almak
 479. Özbek Türkçesinde andaza: endaze, kâğıttan/kartondan kesilmiş ülgü, ölçü, mikyas, miyar, ölçü vahidi
 480. Özbek Türkçesinde andisha: ar, ayıp, düşünce, endişe, haya, namus, tedbir, utanç
 481. Özbek Türkçesinde andishali: endişeli, utangaç
 482. Özbek Türkçesinde andishasiz: endişesiz, utanmaz
 483. Özbek Türkçesinde angina: anjin
 484. Özbek Türkçesinde anglamoq: anlamak
 485. Özbek Türkçesinde anglanmagan: şuur altı
 486. Özbek Türkçesinde anglashilarli: anlaşılır
 487. Özbek Türkçesinde anglashilmovchilik: yanlış anlama
 488. Özbek Türkçesinde anglashmoq: anlaşmak
 489. Özbek Türkçesinde anglatmoq: anlatmak
 490. Özbek Türkçesinde angraymoq: ağzı açık kalmak
 491. Özbek Türkçesinde anhor: enhar, çay, kanal
 492. Özbek Türkçesinde aniqlamoq: açıklamak, anıklamak, belirlemek, netleştirmek, öğrenmek, saptamak
 493. Özbek Türkçesinde aniqlik: hassasiyet, kesinlik, netlik, sıhhat, vuzuh
 494. Özbek Türkçesinde aniqlovchi: anıklavcı, niteleyen, tamlayan (gramer), belirten
 495. Özbek Türkçesinde anjir: incir
 496. Özbek Türkçesinde anjom: şeyler
 497. Özbek Türkçesinde anjuman: encümen, toplantı
 498. Özbek Türkçesinde anketa: anket, sicil
 499. Özbek Türkçesinde annotatsiya: izahlı özet
 500. Özbek Türkçesinde anor: nar/anar, saklı