PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İşletme , İktisat 1. İktİsat teorİsİ
 2. İktisat Sosyolojisi
 3. Anayasal İktİsat
 4. YÖnlÜ İktİsat teorİsİ
 5. Ortodoks İktİsat Üzerİne notlar
 6. İKTİSAT ve MALİYE
 7. Mİkro İktİsat 1 - tanimlar
 8. YÖnetİŞİm ve kurumlar kavramlarinin İktİsat lİteratÜrÜndekİ yÜkselİŞİ Üzerİne bİr deĞerlendİrme
 9. Aydınlanmadan Günümüze Siyasal İktisat
 10. Kurumlar ve iktisat
 11. Neoklasik iktisat
 12. İktİsat ÖĞretİmİ Üzerİne bİr yazin taramasi
 13. Anayasal polİtİk İktİsat
 14. Basın Bültenleri'nin Yeni Kuralları (The New Rules of Press Releases)
 15. Textile Industry and Supply Chain Management (Tekstil Endüstrisi ve Tedarik Zinciri Yönetimi)
 16. Daimler Benz ve Chrysler Birleşmesi (Merger) ile ilgili ders notları (kaynak ve dökümanlar)
 17. Harvard Üniversitesi İşletme Vaka Çalışmaları (Harvard Business Review Cases)
 18. The Merger and Acquisition Process (Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları İşlemleri)
 19. Global Yönetim'in El Kitabı (The Handbook of Global Management)
 20. Şirket Rapor Örnekleri
 21. Şirketler Finansının Temelleri (The Fundamentals of Corporate Finance)
 22. Şirketler Finansının Prensipleri (The Principles of Corporate Finance)
 23. Finans ve MBA (The Fast Forward MBA in Finance)
 24. Value at Risk (Riske Maruz Değer) ile ilgili ders notları (kaynak ve dökümanlar)
 25. Value-Added Risk ile ilgili ders notları (kaynak ve dökümanlar)
 26. Sermaye Butcelemesi - Egemen Eroglu
 27. Finansal Analiz - yatay, dikey ve trend analizler - 2 (örnek işl. üzerinde)
 28. Finansal Analiz - örnek işletmenin analizlerine göre yorum
 29. Türkiye'nin Borç Gelişimi ve Dış Borç Tarihçesi
 30. Kariyer Planlama - İnsan Kaynakları Yönetimi
 31. Kriz Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi
 32. Performans Değerlendirme - İnsan Kaynakları Yönetimi
 33. Distribution Game (Dağıtım Oyunu) - Üretim Yönetimi
 34. Ücret Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi
 35. Toplam Kalite Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi
 36. Put ve Call Opsiyonları - Türev Ürünler
 37. İnsan Hakları - İş Ahlakı
 38. Tüketici Kanunu - İş Ahlakı
 39. Anayasa - İş Ahlakı
 40. İş Hukuku - İş Ahlakı
 41. Strategic Marketing Audit (Stratejik Pazarlama Denetimi) ile ilgili dökümanlar
 42. Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları
 43. İktisat Sosyolojisi
 44. İşletme Bilimine Giriş
 45. İktisat Tarihi
 46. Mİkro İktİsat 1 - Tanimlar
 47. Borçlar Hukuku
 48. Makroİktİsat
 49. İktisadi Düşünce Tarihi
 50. Tİcaret Hukuku – Şİrketler
 51. Uluslararasi İktİsat
 52. Iktisat Teorisi
 53. İktisat Sosyolojisi
 54. Anayasal Iktisat
 55. Yönlü Iktisat Teorisi
 56. Ortodoks Iktisat üzerine Notlar
 57. İKTİSAT ve MALİYE
 58. Mikro Iktisat 1 - Tanımlar
 59. Yönetişim Ve Kurumlar Kavramlarının Iktisat Literatüründeki Yükselişi üzerine Bir Değerlendirme
 60. Aydınlanmadan Günümüze Siyasal İktisat
 61. Kurumlar ve iktisat
 62. Neoklasik iktisat
 63. Iktisat öğretimi üzerine Bir Yazın Taraması
 64. Anayasal Politik Iktisat
 65. Global Yönetim'in El Kitabı (The Handbook of Global Management)
 66. Harvard Üniversitesi İşletme Vaka Çalışmaları (Harvard Business Review Cases)
 67. Daimler Benz ve Chrysler Birleşmesi (Merger) ile ilgili ders notları (kaynak ve dökümanlar)
 68. The Merger and Acquisition Process (Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları İşlemleri)
 69. Textile Industry and Supply Chain Management (Tekstil Endüstrisi ve Tedarik Zinciri Yönetimi)
 70. Basın Bültenleri'nin Yeni Kuralları (The New Rules of Press Releases)
 71. Şirket Rapor Örnekleri
 72. Şirketler Finansının Temelleri (The Fundamentals of Corporate Finance)
 73. Şirketler Finansının Prensipleri (The Principles of Corporate Finance)
 74. Finans ve MBA (The Fast Forward MBA in Finance)
 75. Value at Risk (Riske Maruz Değer) ile ilgili ders notları (kaynak ve dökümanlar)
 76. Sermaye Butcelemesi - Egemen Eroglu
 77. Limited Şirketi (Ltd.Şti.) Genel Bilgileri
 78. Komandit Şirketler Genel Bilgileri
 79. Kollektif Şirketler Genel Bilgileri
 80. İstikrar Politikaları ve Ülke Örnekleri
 81. Tİcaret Hukuku-genel İlkeler
 82. Anonim Şirketi (A.Ş) Genel Bilgileri
 83. İktisadi Entegrasyon
 84. İktisadi Büyüme
 85. Küresel Politik Ekonomi
 86. [ İktisat Ders Notları Tamamı ]17,6MB PDF
 87. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTE (tez)
 88. Sigortacılık Kavramı (İktisat)
 89. Maliye Muhasebesi
 90. Modern Portföy Yönetimi
 91. Muhasebe Bilgi Sistemi
 92. Işletme Büyüklüğü
 93. Işletme Türleri
 94. Işletmedeki Bilgi Sistemleri Hakkında Bazı Genel Bilgiler
 95. İktisat Ders Notları
 96. Mali Tablolar Analizi
 97. Üretim Yönetimi(Slayt ekli)
 98. İşletmelerde Organizasyon
 99. Serbest Muhasebede Etik Kuralları
 100. Muhasebenin Temel Kavramları
 101. Fiyatlar ve Enflasyon
 102. Paranin DoĞuŞu
 103. Paranin Tanimi Ve Fonksİyonlari
 104. TÜrkİye’de DÖvİz Pİyasalari
 105. DÖvİz Kurlarini Etkİleyen BaŞlica FaktÖrler
 106. Fİyat Teorİsİne GİrİŞ
 107. İktİsat Bİlİmİnde Teorİ Ve Kanunlarin Özellİklerİ
 108. Ana Kavramlar
 109. ilk 10 yıl liberal politika uygulandı. 1933’ten sonra özellikle “KİT”lerle karma ekonomi
 110. Döviz ve Efektif
 111. Döviz Alım Satımında Valör ve Ödemeler
 112. Döviz Alım Satım Piyasaları
 113. Döviz Piyasası Katılımcıları
 114. Döviz Piyasasının Fonksiyonları
 115. Döviz Pozisyonu ve Kur Riski
 116. Tam Rekabet Pİyasasinda Denge Fİyatinin OluŞumu(kismİ Denge)
 117. Arzı Ve Talebi Etkileyen O Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler
 118. ARZ, TALEP ve ESNEKLİK ANALİZLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER
 119. Üretİcİ Teorİsİ
 120. Tüketici Teorisi
 121. IMF Politikaları, Ekonomik Krizler ve Çözümler
 122. İslam Ülkelerinde Ekonomik Güçlenme Nasıl Sağlanır?
 123. Kamu Yönetimi