PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1. Yüksek çözünürlüklü mekansal bilgi sistemlerinin stratejik planlaması
 2. Yakın resim fotogrametrisinde endüstriyel uzman sistem uygulaması
 3. GPS nedir ? Nasıl Çalışır ?
 4. Türkiye pafta bölümlemesi dosyası ektedir.
 5. Ülkemizde kent bilgi sisteminin son durumu
 6. Küresel rotaların uygun kartografik gösterimi
 7. Navigasyon haritalarının tasarımında çoklu gösterim veritabanları
 8. Tarihi ve kültürel mirasların belgelenmesinde JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ mühendislerinin rolü
 9. Sularla kaplı alanlarımız ve hidrografik ölçmeler
 10. Mühendislik Yapılarında Deformasyon Ölçmeleri
 11. Jeodezinin Deprem Araştırmalarındaki Önemi
 12. Uydu GÖrÜntÜlerİ Ve Hava FotoĞraflarindakİ GelİŞmelerİn Harİta Üretİm SÜrecİne Yansimalari
 13. Gayrimenkul sahibi olurken dikkat edilecek hususlar
 14. Birkaç eski tapu örneği
 15. Kadastro mevzuatı
 16. Harita ve Çeşitleri
 17. Hatalar ve hata hesapları
 18. Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Veri Elde Etme Yöntemleri
 19. Dıgıtal yersel fotogrametri ile hacim hesabı
 20. Deniz ölçmeleri
 21. Tektonik deformasyonların jeodezik ölçme teknikleri
 22. Netcadle ilgili geniş kaynak arşivi
 23. Uydu görüntülerinin bilgi içeriğinin topografik harita yapımı açısından incelenmesi
 24. Büyük ölçekli harita yapım yönetmeliği
 25. jeodezik kubbe
 26. Hologram Google Earth
 27. Arazi Toplulastirmasi
 28. TKGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
 29. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük
 30. Harita Kadastro Mühendislerinin Lisans Sınavını ÖSYM Yapacak