PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Miras & Borçlar Hukuku 1. MK miras hukuku değişikliği
 2. Mirasın Paylaşılması Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu
 3. Mirasçıların sorumluluğu Sebepsiz Zenginleşme
 4. önalım davası – davacı vekilinin bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamaması
 5. Mirasçılık ve mirasın geçişi - miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlerin uygulanaca
 6. Muris Muvazaası - Dava Değeri - Dava Harcı- Vekalet Ücretine iLişkin YArgıtay 1. Hukuk Dairesi Karar
 7. Mirasın Paylaşılması Mirasta Denkleştirme
 8. Mirasın Paylaşılması Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı
 9. Mirasın Paylaşılması Paylaşımdan önce Miras Ortaklığı
 10. Mirasın Geçmesinin Sonuçları Miras Sebebiyle Istihkak Davası
 11. Mirasın Geçmesinin Sonuçları Resmi Tasfiye
 12. Mirasın Geçmesinin Sonuçları Resmi Defter Tutma
 13. Mirasın Geçmesinin Sonuçları Mirasın Kazanılması
 14. Mirasın Geçmesinin Sonuçları Koruma önlemleri
 15. Mirasın Geçmesi Mirasın Açılması
 16. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
 17. ölüme Bağlı Tasarrufların Iptali Ve Tenkisi
 18. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
 19. ölüme Bağlı Tasarrufların şekilleri
 20. ölüme Bağlı Tasarrufların çeşitleri
 21. ölüme Bağlı Tasarruflar TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
 22. ölüme Bağlı Tasarruflar Tasarruf Ehliyeti
 23. Yasal Mirasçılar
 24. Ayıba karşı tekeffül (BK. md.194)
 25. Zapt halinde alıcının hakları (BK. md 192)
 26. Zapta karşı tekeffül
 27. Satım Sözleşmesinde Satıcının Temerrüdü
 28. Kefalet Sözleşmesi
 29. Alacağın Temliki
 30. Borçlunun Temerrüdü
 31. Kefalet, Garanti Sözleşmesine ilişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı
 32. Kiralananın Tahliyesi Davası ve Tahliye Sebepleri
 33. Kiracı'ya İhbarname Çekme Koşulları
 34. Müteselsil Sorumluluk
 35. Kusursuz sorumluluk
 36. Borçlar Kanunu
 37. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 38. Borç Kavramı
 39. Borçlar Hukukunda Geçerli İlkeler
 40. Borç ve Sorumluluk
 41. Borcun Kaynakları
 42. Hukuki İşlem
 43. Sözleşme Nedir ?
 44. İcap
 45. Sözleşmelerde Şekil
 46. Sözleşmenin Yorumlanması
 47. Temsil
 48. Sözleşme Özgürlüğü
 49. Hukuk İşlemlerde Sakatlık
 50. Haksız Eylem Nedir?
 51. Sorumluluğun Koşulları
 52. Kurtuluş Kanıtı
 53. Sorumluluk Çeşitleri
 54. Tazminat , Tazminat Davası , Tazminat Davaları , Tazminat Davaları Hakkında
 55. Nedensiz Zenginleşme
 56. Borcun İnfazı
 57. Güvence Hesabı