PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ceza İnfaz Hukuku 1. 07/12/1988 Tarihli Ve 3506 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
 2. 26/03/1987 Tarihli Ve 3333 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
 3. 11/03/1986 Tarihli Ve 3267 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
 4. 17/03/1982 Tarihli Ve 2638 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
 5. Yürütme
 6. Yürürlüğe Giriş:
 7. Geçici Hükümler:
 8. Ek Maddeler
 9. şartla Salıverilme:
 10. İZİN:
 11. Müşahadeye Tabi Tutulma:
 12. Kısa Süreli Cezaların Yerine Getirilmesi:
 13. Cezaların Infazında Tebligat:
 14. Cezaların Ertelenmesi:
 15. Para Cezalarının Tarifi, Tespiti Ve Yerine Getirilmesi:
 16. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Ceza Ve Tedbirler:
 17. Uzun Ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
 18. Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis Cezasının Infazı
 19. Cezaların Ayırımı:
 20. Yürürlükten kaldırılan hükümler
 21. Tüzük ve yönetmelikler
 22. Diğer kanunlarda yapılan yollamalar
 23. Bu Kanunda geçen terimlerin etkisi
 24. Asker edilen kişilerin cezalarının infazı
 25. Hapis cezalarının ve tedbirlerin infazında göz önünde bulundu*rulacak ve uygulanacak diğer kanunlard
 26. Tutukluların yükümlülükleri
 27. Kısıtlayıcı önlemler
 28. Tutukluların hakları