Bir gün Hz.Adem(as) bir yerde oturmuştu.Aniden 6 kişi,ki onların 3'ünün yüzü beyaz 3'ünün yüzü siyah idi,onun yanına geldiler.O 3 beyaz yüzlü adama baktı ve aralarında şöyle bir diyalog geçti:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Beyaz Yüzlü Adam :Ben akılım.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Beyaz Yüzlü Adam :Benim yerin insanların beyni ve düşünceleridir.

Hz.Adem(as) ikinci beyaz yüzlü adama sordu:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Beyaz Yüzlü Adam :Ben sevgi ve muhabbetim.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Beyaz Yüzlü Adam :Benim yerim insanların kalbidir.

Hz.Adem(as) üçüncü beyaz yüzlü adama sordu:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Beyaz Yüzlü Adam :Ben haya ve utanmayım.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Beyaz Yüzlü Adam :Benim yerim insanların gözüdür.

Hz.Adem(as) anladı ki,aklın merkezi beyin,sevgi ve muhabbetin merkezi kalp,haya ve utanmanın merkezi gözdür.
Sonra Hz.Adem(as) solunda duranları fark etti.Onlardan siyah yüzlü ve kötü kıyafetli birine sordu:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Siyah Yüzlü Adam :Ben tekebbür ve kendini beğenmişliğim.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Siyah Yüzlü Adam :Benim yerim insanların beynidir.
Hz.Adem(as) :Beyin aklın yeri değil mi?
Siyah Yüzlü Adam :Eğer ben beyine yerleşirsem akıl oradan çıkar.

Hz.Adem(as) ikinci siyah yüzlüye sordu:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Siyah Yüzlü Adam :Ben hasedim.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Siyah Yüzlü Adam :Benim yerim insanların kalbidir.
Hz.Adem(as) :Kalb sevgi ve muhabbetin yeri değil mi?
Siyah Yüzlü Adam :Sğer ben kalbe yerleşirsemn sevgi ve muhabbet ordan çıkar.

Hz.Adem(as) üçüncü siyah yüzlü adam sordu:

Hz.Adem(as) :Sen kimsin?
Siyah Yüzlü Adam :Ben tamahım.
Hz.Adem(as) :Senin yerin neresi?
Siyah Yüzlü Adam :Benim yerim insanların gözüdür.
Hz.Adem(as) :Göz haya ve utanmanın yeri değil mi?
Siyah Yüzlü Adam :Eğer ben gözde bulunursam haya oradan çıkar.

Hz.Adem(as) mukafeşe aleminde gözlerindeki perde kaldırılarak kendisine gösterilen bu ilginç manzarayı görünce anladı ki,her zaman insanın vücudu kötü hasletlere meyillidir.O hasletler kendi yerlerinde hazır beklemektedir.Bununla beraber insani iyi huylarda insanın vücudunda kötülükleri giderir.Kötü hasletlerden vücudunu arındıran kimseler beyaz yüzlü ve nur kalpli insanlardır.