TR-069 Protokolü Nedir ?TR-069 (Teknik Rapor 069 - Technical Report 069) CPE WAN Management Protocol (CWMP - Müşteri Tarafı Cihazı Geniş Alan Ağı Yönetim Protokolü) 'ü açıklayan DSL Forum (sonradan adı Broadband Forum oldu) tarafından yayınlanmış teknik raporun kısa adıdır. Bu rapor son kullanıcı cihazlarının uzaktan yönetimini sağlayan bir uygulama katmanı protokolünü anlatır. Çift yönlü SOAP/HTTP tabanlı bir protokoldür ve CPE ile Auto Configuration Servers (ACS) arasındaki iltişimi anlatır. Protokol halen sayıları artmakta olan son kullanıcı internet erişim cihazlarını hedef edinmiştir. Bunlar yönlendirici, ağ anahtarı, modem, set-top box cihazları v.b. dir. TR-069 standardı bu türden cihazların ACS'ler aracılığıyla otomatik olarak ayarlarının yapılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu teknik rapor Broadband Forum tarafından geliştirilir ve yayınlanır. İlk TR-069 standardı Mayıs 2004'te yayınlanmıştır. 2006, 2007, 2010 ve Temmuz 2011'de gelen eklerle 1.3 nolu sürüme yükseltilmiştir.

Home Gateway Initiative (HGI), Digital Video Broadcasting (DVB) ve WiMAX Forum gibi diğer forumlar CWMP'yi ev ağ cihazları ve terminallerinin (örneğin DVB IPTV set-top box'lar) uzaktan yönetimi için kullanılan bir protokol olarak açıklamaktadır. TR-069 özelliklerinin ev ağ cihazlarına eklenmesi gün geçtikçe popüler olmaktadır.


Alıntı : Vikipedi